VI ̳

" "

. , 22-29 2010 .

 

(5 1955  11 2003)

³- ,

 

- . . ()

 

, 9 .

: 1 30 + 30 /

.

, :

-       ;

-       ;

-       ;

-       ;

-       .

 

:     pgn-      

 

-

 


 

Ranking after round 9

 

-------------------------------------------------------------------------------

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    3  Zubarev, Alexander          7.5  54.5  44.50  41.0  2536 2677 +1.55

  2.    1  Vysochin, Spartak           7.0  53.5  39.50  38.0  2555 2600 +0.58

        2  Zinchenko, Yaroslav         7.0  52.5  39.00  36.5  2547 2608 +0.75

  4.    6  Matjushin, Gennady          6.5  52.0  34.50  35.5  2473 2527 +0.76

       12  Polivanov, Anatoliy         6.5  49.5  33.00  34.0  2381 2480 +1.05

       18  Burlai, Oleg                6.5  46.0  31.25  34.5  2346 2534 +2.01

       15  Poluektov, Yury             6.5  45.5  31.75  32.5  2350 2491 +1.38

  8.   10  Nesteretz, Anatoliy         6.0  53.5  33.25  33.0  2408 2427 +0.40

        7  Kharchenko, Boris           6.0  48.5  31.25  31.5  2448 2396 -0.50

       19  Dmitrenko, Viktor           6.0  44.0  25.75  29.5  2335 2416 +0.82

       14  Ljukin, Sergei              6.0  44.0  26.00  27.0  2367 2279 -0.67

 12.    8  Kushch, Nikolai             5.5  48.5  27.25  31.5  2419 2336 -0.82

       72  Kononenko, Alexander        5.5  45.5  25.00  29.5  2272 2362 +0.99

       21  Kononenko, Dmitry           5.5  44.5  25.25  28.5  2267 2350 +0.65

       13  Nester, Ihor                5.5  44.5  25.00  28.5  2378 2274 -0.82

       24  Goreskul, Alyona            5.5  43.5  22.25  28.5  2228 2273 +0.37

       31  Molchanov, Alexey           5.5  42.0  22.75  27.5  2184 2257 +0.73

       28  Plaksin, Valeriy            5.5  39.5  21.25  26.5  2201 2179 -0.15

       29  Ilinitsky, Gennadiy         5.5  38.0  21.00  25.5  2195 2334 +1.13

       39  Arkhipov, Vladimir          5.5  37.0  20.00  24.0  2127 2339 +1.91

       35  Obukhov, Sergeij            5.5  34.0  21.50  24.0  2162 2123 -0.11

 22.    5  Iakymov, Volodymyr          5.0  52.0  26.00  32.0  2476 2380 -1.04

        4  Ivanov, Oleg V              5.0  51.0  25.00  30.0  2491 2338 -1.63

       11  Budnikov, Oleg              5.0  47.0  26.75  28.0  2391 2379 +0.14

       44  Garnazhenko, D.             5.0  46.0  24.25  27.5  1969 2299 +3.54

       22  Velitshko, I.               5.0  46.0  25.00  27.5  2267 2328 +0.44

       17  Kusnetsov, Sergey           5.0  43.0  21.25  26.5  2347 2073 -2.09

       36  Andrenko, Irina             5.0  42.5  21.75  24.0  2149 2330 +1.80

       38  Kusnetsov, Igor             5.0  42.0  19.50  20.5  2134 2017 -0.62

       34  Krupko, Alexey              5.0  41.5  19.75  25.0  2165 2201 +0.13

       32  Muhtarov, Leonid            5.0  41.5  20.25  24.5  2169 2102 -0.44

 32.   58  Martynov, Roman             4.5  46.5  22.00  27.5  0000 2307  2307

       40  Ermolkevich, Alexey         4.5  42.5  18.50  23.0  2115 2235 +0.88

       67  Smotritskyy, Alexandr       4.5  41.0  18.00  22.5  0000 2204  2204

       23  Molchanov, Nikolay          4.5  40.5  17.25  25.0  2241 2113 -1.08

       33  Matjushin, Oleg             4.5  40.5  19.00  24.5  2168 2093 -0.68

       46  Boldysh, Maxim              4.5  40.0  18.25  23.0  1815 2122 +2.62

       41  Solovyev, Artem             4.5  40.0  17.00  21.0  2101 2067 -0.29

        9  Smolin, Sergey              4.5  39.5  15.50  23.5  2415 1975 -3.25

       62  Rozhok, Alexey              4.5  39.5  17.25  21.0  0000 2145  2145

       25  Bytchek, Vladislav          4.5  38.5  15.75  25.0  2221 2126 -0.71

       47  Belous, Mikhail             4.5  37.0  14.00  19.0  1806 1959 +0.82

       50  Dyachenko, Boris            4.5  35.0  14.50  16.5  0000 1930  1930

       43  Andreev, Volodymyr          4.5  33.0  12.50  19.0  1999 2130 +0.42

 45.   30  Stolpovsky, Sergei          4.0  40.0  14.50  22.0  2187 2061 -0.88

       61  Polonsky, Lev               4.0  40.0  16.00  20.0  0000 2108  2108

       26  Zakharchenko, Arnold        4.0  39.5  15.00  21.0  2209 1924 -2.07

       16  Polyakov, Maxim             4.0  37.0  14.00  24.0  2349 2196 -0.96

       45  Mitsyk, Yuriy               4.0  37.0  14.50  18.0  1918 1480 -0.45

       53  Ivanko, Nikolay             4.0  35.5  12.25  15.5  0000 1943  1943

       52  Gura, Oleksandr             4.0  32.5  11.00  16.0  0000 1846  1846

 52.   64  Severinov, Vladimir         3.5  46.0  16.75  21.0  0000 2143  2143

       73  Maxutov, Sergei             3.5  42.0  12.25  21.0  2223 1980 -2.13

       68  Solonsky, Alexandr          3.5  41.5  15.50  19.0  0000 2012  2012

       37  Varchenko, Grigory          3.5  39.0  12.00  18.0  2141 1598 -1.07

       27  Matsegora, Taras            3.5  37.5  12.75  18.5  2209 1986 -1.15

       42  Nurlygayanov, Yan           3.5  35.0  11.00  15.5  2040 1605 -0.46

       70  Protsiuk, Svetlana          3.5  35.0   9.25  14.0  0000 1649  1649

       20  Koval, Vladislav            3.5  34.5  10.25  19.0  2270 1776 -1.80

       56  Kotlyarov, Sergey           3.5  32.5   8.75  12.0  0000 1449 0   

       49  Bielova, Iryna              3.5  31.5   8.25  16.5  0000 1486  1486

       48  Abramyan, Artur             3.5  31.5   7.75  11.5  0000 1947  1947

       65  Shulga, Fedor               3.5  28.5   8.50  13.5  0000 1385  1385

 64.   57  Lugovskoj, Aleksej          3.0  37.5   8.00  16.0  0000 1851  1851

       59  Melnikov, Vladimir          3.0  37.0  11.00  15.5  0000 1984  1984

       55  Korotya, Olexandr           3.0  33.5   7.00  12.0  0000 1967  1967

 67.   66  Slobodeniuk, Vladimir       2.5  34.0   8.50  13.0  0000 1765  1765

       54  Kirilyonkov, Vladimir       2.5  29.5   3.25   7.5  0000 1496 0   

 69.   71  Viktorov, Yaroslav          2.0  34.0   6.25  15.0  0000 2040  2040

       51  Dzhabarov, Karakhan         2.0  31.0   2.25  10.0  0000 1448  1448

       60  Muhtarova, Viktoriya        2.0  31.0   4.00   9.0  0000 1835  1835

 72.   69  Telki, Mikhail              0.0  34.0  12.25   0.0  0000 1255 0   

       63  Sadygov, Azer               0.0  32.5   9.00   0.0  0000 1423 0   


Ranking and Games after round 9

 

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    CB Score

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.    3  Zubarev, Alexander           38w1  24b1  14w1  12w1   1b   4b1   6w1   2b  10w    1  7.5

  2.    1  Vysochin, Spartak            36w1  22b1  10w1   5b1   3w   2b0  31w1  11b1  12w    1  7.0

        2  Zinchenko, Yaroslav          37b1  19w1  12b0  25w1  13b1   1w1   8b1   3w   6b   -1  7.0

  4.    6  Matjushin, Gennady           41b1  30w1  15b  17w1  18b   5w1   3b0  19w1   2w    1  6.5

       12  Polivanov, Anatoliy          47b1  55w1   2w1   3b0  72w  24b  58w1   5b1   1b   -1  6.5

       18  Burlai, Oleg                 53b1  73w1   7b   9w1   6w   8b  10w  21b   4w1    1  6.5

       15  Poluektov, Yury              50w1  64b1   6w   4b   5w0  30b1  72w1  10b   8w1    1  6.5

  8.   10  Nesteretz, Anatoliy          45b1  35w1   1b0  28w1  44b1   7w  18b  15w   3b   -1  6.0

        7  Kharchenko, Boris            42w1  34b1  18w  72b  24w  10b  21w  22b  11w1    1  6.0

       19  Dmitrenko, Viktor            54w1   2b0  40w1  58b  34w  32b1   4w1   6b0  23w1    1  6.0

       14  Ljukin, Sergei               49b1  61w1   3b0  29w0  36b0  57w1  38b1  31b1   5w1   -1  6.0

 12.    8  Kushch, Nikolai              43b1  33w  25b  26w1  29b1  18w   2w0  28b1  15b0   -1  5.5

       72  Kononenko, Alexander         71b1  17w  21b1   7w  12b  13w  15b0  32b  26w1   -1  5.5

       21  Kononenko, Dmitry            56w1   4b  72w0  64b1  58w  34b1   7b  18w  13b   -1  5.5

       13  Nester, Ihor                 48w1  62b  44w  32b1   2w0  72b  40w  33b1  21w    1  5.5

       24  Goreskul, Alyona             59b1   3w0  41b1  71w1   7b  12w   5b0  44w  43b1   -1  5.5

       31  Molchanov, Alexey            66w  44b0  60w1  38b1  17b1  22w1   1b0  14w0  46b1   -1  5.5

       28  Plaksin, Valeriy             63b1   5w0  55b1  10b0  64w  47w1  67b1   8w0  41b1   -1  5.5

       29  Ilinitsky, Gennadiy          64w0  51b1  68w1  14b1   8w0  11b0  36w  73b1  40w1    1  5.5

       39  Arkhipov, Vladimir            4w0  54b1  22w  20b1  11w0  68b  30w  27w1  25b1    1  5.5

       35  Obukhov, Sergeij             70w1  10b0  71w0  62b1  68w  64b  73w  67b1  58w1    1  5.5

 22.    5  Iakymov, Volodymyr           40w1  28b1  16w1   1w0  15b1   6b0  24w1  12w0  14b0    1  5.0

        4  Ivanov, Oleg V               39b1  21w  33b1  15w  16b1   3w0  19b0  34w1  18b0   -1  5.0

       11  Budnikov, Oleg               46w1  58b0  37w1     -  39b1  29w1  44b1   1w0   7b0    0  5.0

       44  Garnazhenko, D.               9b  31w1  13b  23w1  10w0  26b1  11w0  24b  32w    1  5.0

       22  Velitshko, I.                57b1   1w0  39b  67w1   9b1  31b0  23w1   7w     -    0  5.0

       17  Kusnetsov, Sergey            52w1  72b  62w1   6b0  31w0  46b  64w1  40b  36w    1  5.0

       36  Andrenko, Irina               1b0  57w1  73b1  16b0  14w1  23w0  29b   9w1  17b   -1  5.0

       38  Kusnetsov, Igor               3b0  59w  47b1  31w0  61b  65w1  14w0  64b1  53w1    1  5.0

       34  Krupko, Alexey               69b1   7w0  67b  27w1  19b  21w0  49b1   4b0  61w1   -1  5.0

       32  Muhtarov, Leonid             67b0  53w1  61b1  13w0  57b1  19w0  45b1  72w  44b   -1  5.0

 32.   58  Martynov, Roman              23b1  11w1   9b0  19w  21b  16w1  12b0  25w  35b0   -1  4.5

       40  Ermolkevich, Alexey           5b0  63w1  19b0  52w1  25b   9w1  13b  17w  29b0   -1  4.5

       67  Smotritskyy, Alexandr        32w1  16b0  34w  22b0  42w1  20b1  28w0  35w0  27b1    1  4.5

       23  Molchanov, Nikolay           58w0  48b1  42w1  44b0  37w1  36b1  22b0  46w  19b0   -1  4.5

       33  Matjushin, Oleg              68w1   8b   4w0  46b  73w  62b1  25b  13w0  47b   -1  4.5

       46  Boldysh, Maxim               11b0  69w1  27b  33w  26b  17w  16b1  23b  31w0   -1  4.5

       41  Solovyev, Artem               6w0  56b1  24w0  50b1  30w0  73b  62w1  20b1  28w0    1  4.5

        9  Smolin, Sergey               44w  60b1  58w1  18b0  22w0  40b0  68w1  36b0  42w1    1  4.5

       62  Rozhok, Alexey               27b1  13w  17b0  35w0  43b1  33w0  41b0  48w1  37b1   -1  4.5

       25  Bytchek, Vladislav           60w  66b1   8w   2b0  40w  59b1  33w  58b  39w0    1  4.5

       47  Belous, Mikhail              12w0  20b  38w0  60b1  70w1  28b0  26w  68b1  33w    1  4.5

       50  Dyachenko, Boris             15b0  27w0  63b1  41w0  55b1  45w0  61b  70w1  20w1    1  4.5

       43  Andreev, Volodymyr            8w0  68b0  66w1  70b  62w0  51b1  59w1  30b1  24w0    1  4.5

 45.   30  Stolpovsky, Sergei           65b1   6b0  64w0  51w1  41b1  15w0  39b  43w0  52b   -1  4.0

       61  Polonsky, Lev                26w1  14b0  32w0  56b  38w  37b  50w  45w1  34b0    1  4.0

       26  Zakharchenko, Arnold         61b0  49w1  45b1   8b0  46w  44w0  47b  57w1  72b0   -1  4.0

       16  Polyakov, Maxim              51b1  67w1   5b0  36w1   4w0  58b0  46w0  53b0  73w1    1  4.0

       45  Mitsyk, Yuriy                10w0  70b1  26w0  68b0  53w1  50b1  32w0  61b0  57w1    1  4.0

       53  Ivanko, Nikolay              18w0  32b0  56w  66b  45b0  60w1  65b1  16w1  38b0   -1  4.0

       52  Gura, Oleksandr              17b0  37w0     +  40b0  66w  70b1  20w0  59b1  30w    0  4.0

 52.   64  Severinov, Vladimir          29b1  15w0  30b1  21w0  28b  35w  17b0  38w0  49b   -1  3.5

       73  Maxutov, Sergei                 +  18b0  36w0  49w1  33b  41w  35b  29w0  16b0    0  3.5

       68  Solonsky, Alexandr           33b0  43w1  29b0  45w1  35b  39w   9b0  47w0  56b   -1  3.5

       37  Varchenko, Grigory            2w0  52b1  11b0  55w1  23b0  61w  27b0  49w1  62w0    1  3.5

       27  Matsegora, Taras             62w0  50b1  46w  34b0  59w0  66b1  37w1  39b0  67w0    1  3.5

       42  Nurlygayanov, Yan             7b0  65w1  23b0  57w0  67b0  55w1  48b  66w1   9b0   -1  3.5

       70  Protsiuk, Svetlana           35b0  45w0     +  43w  47b0  52w0  55b1  50b0  66w1    0  3.5

       20  Koval, Vladislav             55b0  47w  59b1  39w0  71b1  67w0  52b1  41w0  50b0   -1  3.5

       56  Kotlyarov, Sergey            21b0  41w0  53b  61w  49b0  48w0     +  51b1  68w    0  3.5

       49  Bielova, Iryna               14w0  26b0  54w1  73b0  56w1  71b1  34w0  37b0  64w    1  3.5

       48  Abramyan, Artur              13b0  23w0  57b0  59w0     +  56b1  42w  62b0  51w1    0  3.5

       65  Shulga, Fedor                30w0  42b0     -  54b1  51w1  38b0  53w0  71b1  59w    0  3.5

 64.   57  Lugovskoj, Aleksej           22w0  36b0  48w1  42b1  32w0  14b0  71w1  26b0  45b0   -1  3.0

       59  Melnikov, Vladimir           24w0  38b  20w0  48b1  27b1  25w0  43b0  52w0  65b   -1  3.0

       55  Korotya, Olexandr            20w1  12b0  28w0  37b0  50w0  42b0  70w0  54b1  60b1   -1  3.0

 67.   66  Slobodeniuk, Vladimir        31b  25w0  43b0  53w  52b  27w0  54w1  42b0  70b0   -1  2.5

       54  Kirilyonkov, Vladimir        19b0  39w0  49b0  65w0  60w     +  66b0  55w0  71b1    0  2.5

 69.   71  Viktorov, Yaroslav           72w0     +  35b1  24b0  20w0  49w0  57b0  65w0  54w0    2  2.0

       51  Dzhabarov, Karakhan          16w0  29w0     +  30b0  65b0  43w0  60b1  56w0  48b0    0  2.0

       60  Muhtarova, Viktoriya         25b   9w0  31b0  47w0  54b  53b0  51w0     +  55w0    0  2.0

 72.   69  Telki, Mikhail               34w0  46b0     -     -     -     -     -     -     -    0  0.0

       63  Sadygov, Azer                28w0  40b0  50w0     -     -     -     -     -     -    1  0.0


 

 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1          GM  2528 14103516  7.0 2380  9  7   +0.87

  2         GM  2480 14110547  7.0 2380  9  7   +1.34

  3        GM  2505 14104385  7.5 2395  9  7.5 +1.72

  4              IM  2409 14110709  5.0 2318  9  5   -0.58

  5               2482 14110164  5.0 2360  9  5   -0.91

  6         GM  2463 14107910  6.5 2351  9  6.5 +0.73

  7          IM  2459 14113210  6.0 2285  9  6   -0.47

  8              IM  2388 14101092  5.5 2292  9  5.5 -0.13

  9            IM  2103 14122391  4.5 2165  9  4.5 +0.75

 10              2427 14114313  6.0 2330  9  6   +0.45

 11                2454 14107945  5.0 2274  8  5   -0.75

 12       IM  2393 14109468  6.5 2307  9  6.5 +1.13

 13             IM  2363 14107600  5.5 2235  9  5.5 -0.45

 14             FM  2375 14102200  6.0 2254  9  6   +0.15

 15          FM  2378 14110890  6.5 2315  9  6.5 +1.31

 16          FM  2362 14118122  4.0 2198  9  4   -2.26

 17              2312 14107414  5.0 2207  9  5   -0.70

 18                  2326 14108127  6.5 2306  9  6.5 +1.85

 19         IM  2316 14110270  6.0 2276  9  6   +1.08

 20              2060 14102609  3.5 2059  9  3.5 -1.01

 21             2302 14113538  5.5 2262  9  5.5 +0.59

 22                2218 14106272  5.0 2254  8  5   +1.30

 23             2283 14120232  4.5 2175  9  4.5 -1.24

 24           WGM 2250 14103729  5.5 2260  9  5.5 +1.11

 25              2239 14122340  4.5 2186  9  4.5 -0.56

 26       IM  2271 14103745  4.0 2151  9  4   -1.91

 27               2246 14111420  3.5 2140  9  3.5 -2.23

 28              2300 14118440  5.5 2190  9  5.5 -0.16

 29          2274 14117690  5.5 2229  9  5.5 +0.53

 30           2189 14108526  4.0 2151  9  4   -0.94

 31             2238 14119820  5.5 2205  9  5.5 +0.65

 32              2235 14101017  5.0 2167  9  5   -0.29

 33                 2256 14108810  4.5 2234  9  4.5 -0.25

 34               2243 14114259  5.0 2211  9  5   +0.19

 35                2217 14102331  5.5 2150  9  5.5 +0.26

 36           WIM 2227 14118270  5.0 2289  9  5   +1.20

 37            2227 14113481  3.5 2204  9  3.5 -1.25

 38               2226 14116049  5.0 2172  9  5   -0.16

 39              2177 14115751  5.5 2203  9  5.5 +1.31

 40           2194 14122200  4.5 2215  9  4.5 +0.28

 41               2167 14121620  4.5 2192  9  4.5 +0.27

 42               2125 14122227  3.5 2108  9  3.5 -1.24

 43             2105 14121336  4.5 2122  9  4.5 +0.18

 44           2176 14115328  5.0 2292  9  5   +1.83

 45                1      2083 14100746  4.0 2147  9  4   +0.18

 46                2142     9015  4.5 2247  9  4.5 +1.27

 47                2009 14127555  4.5 2159  9  4.5 +1.62

 48             1      1854     9257  3.5 2106  8  2.5 +0.85

 49              1      2082     9010  3.5 2144  9  3.5 -0.30

 50                2076     9059  4.5 2099  9  4.5 +0.22

 51          1      1900           2.0 2068  8  1   -1.42

 52            1      1944     9258  4.0 2123  8  3   +0.75

 53               2000           4.0 2120  9  4   +0.76

 54         1      1900           2.5 2048  8  1.5 -1.02

 55             2014     9240  3.0 2100  9  3   -0.61

 56           1      1950     9278  3.5 2064  8  2.5 -0.37

 57            2156     9117  3.0 2149  9  3   -1.51

 58               2208     6165  4.5 2297  9  4.5 +1.05

 59        1      2101     9126  3.0 2107  9  3   -1.40

 60        1      1900           2.0 2050  8  1   -1.53

 61                2100     9160  4.0 2187  9  4   +0.52

 62                2236     9180  4.5 2198  9  4.5 -0.40

 63              1      1900           0.0 2173  3  0   -0.53

 64           2179     9188  3.5 2253  9  3.5 -0.10

 65                 2042     9229  3.5 2049  8  3.5 -0.44

 66       1      1972     9243  2.5 2083  9  2.5 -0.78

 67      1      2090     9201  4.5 2223  9  4.5 +1.55

 68           2112     6465  3.5 2130  9  3.5 -0.78

 69             2      1800           0.0 2146  2  0   -0.23

 70           1      1947     9259  3.5 2053  8  2.5 -0.40

 71          1      1950     9281  2.0 2116  8  1   -1.35

 72      FM  2220 14113244  5.5 2296  9  5.5 +1.93

 73         FM  2204 14113082  3.5 2239  8  2.5 -1.12


 

 

---------------------------------------------------------------------------------

No  ,            /               #    /

---------------------------------------------------------------------------------

 1           / g     2555    2528      14103516   1975.04.30

 2          / g     2547    2480      14110547   1987.02.14

 3         / g     2536    2505      14104385   1979.12.17

 4              / m     2491    2409      14110709   1982.04.20

 5                   2476    2482      14110164   1986.03.14

 6          / g     2473    2463      14107910   1984.08.23

 7           / m     2448    2459      14113210   1991.01.03

 8               / m     2419    2388      14101092   1962.04.01

 9                    2415    2103       4131177   1957.07.25

10                 2408    2427      14114313   1983.01.13

11                    2391    2454      14107945   1979.12.06

12        / m     2381    2393      14109468   1986.09.12

13              / m     2378    2363      14107600   1977.10.20

14              / f     2367    2375      14102200   1968.07.23

15           / f     2350    2378      14110890   1984.05.13

16           / f     2349    2362      14118122   1989.01.26

17                  2347    2312      14107414   1957.04.16

18                      2346    2326      14108127   1961.01.15

19          / m     2335    2316      14110270   1985.12.17

20                 2270    2060      14102609   1975.08.31

21                 2267    2302      14113538   1987.09.04

22                    2267    2218      14106272   1969.07.12

23                 2241    2283      14120232   1956.03.11

24            /wg     2228    2250      14103729   1983.11.02

25                  2221    2239      14122340   1972.02.06

26        / m     2209    2271      14103745   1939.09.26

27                   2209    2246      14111420   1958.03.06

28                  2201    2300      14118440   1950.02.09

29              2195    2274      14117690   1992.08.25

30               2187    2189      14108526   1949.08.08

31                 2184    2238      14119820   1991.05.23

32                  2169    2235      14101017   1960.04.09

33                     2168    2256      14108810   1949.03.10

34                   2165    2243      14114259   1984.04.25

35                    2162    2217      14102331   1942.02.04

36            /wm     2149    2227      14118270   1991.05.28

37                2141    2227      14113481   1946.08.28

38                   2134    2226      14116049   1987.01.25

39                 2127    2177      14115751   1977.06.17

40               2115    2194      14122200   1984.04.25

41                   2101    2167      14121620   1988.09.05

42                   2040    2125      14122227   1986.03.28

43                 1999    2105      14121336   1948.03.28

44               1969    2176      14115328   1995.10.31

45                 1        1918    2083      14100746   1978.07.31

46                    1815    2142      14126168   1996.01.18

47                    1806    2009      14127555   1998.05.23

48              1        0000    1854                 1995.11.29

49               1        0000    2082                 1992.01.30

50                    0000    2076                 1938.03.25

51                    0000    1900                 1944.02.02

52             1        0000    1944                 2000.06.07

53                   0000    2000                 1941.05.29

54                   0000    1900      14128500   1964.03.28

55                 0000    2014                 1937.10.05

56            1        0000    1950                 1995.10.27

57                0000    2156                 1985.01.24

58                   0000    2208                 1981.03.09

59         1        0000    2101                 1937.03.30

60                  0000    1900                 1998.08.14

61                    0000    2100                 1938.09.07

62                    0000    2236      14118335   1975.06.27

63     1                  0000    1900                 1900.01.01

64               0000    2179                 1937.03.19

65                     0000    2042                 1941.08.28

66        1        0000    1972                 1997.02.09

67       1        0000    2090                 1985.07.04

68              0000    2112                 1995.04.03

69                       0000    1800                 1934.11.14

70            1        0000    1947                 1995.09.27

71           1        0000    1950                 1999.03.28

72       / f     2272    2220      14113244   1954.04.09

73          / f     2223    2204      14113082   1963.03.04


- (29.06.2010)

 

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    3             7.0  52.0  40.25  40.5  2482 2592 +1.32

        5            7.0  50.0  36.25  34.5  2463 2518 +0.82

        4            7.0  48.0  34.50  34.0  2480 2557 +0.95

  4.    2           6.5  49.5  33.25  35.0  2505 2497 +0.14

        6              6.5  49.0  32.00  34.5  2454 2509 +0.88

  6.    1             5.5  49.0  26.75  30.0  2528 2414 -1.06

        7               5.5  43.0  25.00  25.5  2375 2242 -1.25

        9               5.5  41.5  21.00  25.0  2256 2232 -0.12

        8           5.5  33.5  17.25  20.5  2283 2235 -0.44

 10.   12           5.0  50.0  22.50  28.0  2238 2335 +1.07

       14         5.0  44.0  18.50  28.0  2176 2300 +1.39

       15             5.0  44.0  21.00  24.5  2125 2228 +1.07

 13.   21               1  4.5  47.0  21.75  27.0  2077 2258 +1.89

       11             4.5  42.5  16.75  26.0  2246 2243 -0.01

       10              4.5  42.5  18.25  25.0  2250 2240 -0.13

       17               4.5  40.5  14.50  21.5  2103 2072 -0.43

       22              4.5  38.0  17.75  21.5  2076 2150 +0.88

       26             1  4.5  35.0  15.50  17.5  1944 2088 +1.66

 19.   29              1  4.0  38.0  10.25  20.0  1854 2002 +1.21

       23        1  4.0  37.5  13.25  19.0  1972 2077 +1.13

       16           4.0  34.5  12.00  17.0  2105 2026 -0.98

       19                 1  4.0  34.5   7.25  16.0  2083 1982 -1.22

       27            4.0  34.0  11.75  18.0  1900 2029 +1.12

       18                4.0  33.0   6.25  17.0  2100 1965 -1.56

 25.   13            3.5  41.0  11.75  23.0  2235 2078 -1.80

       20               1  3.5  37.5   8.75  15.5  2082 1925 -1.73

 27.   24            1  3.0  29.5   3.25  14.0  1950 1873 -0.87

 28.   28            1  2.0  26.5   1.25  12.0  1864 1729 -1.17

 29.   25            1  1.0  29.5   0.25   5.0  1947 1340 -2.76

 


 

³ . :

, ;

;

,

;

;

, .

 

 

  ()

 

 

()

 

:

() ()

 

 

()

 

 

2009

 

 

dz ()

 

:

() (

 

 

(곿)

 

 

()

 

:

() ()