Elena Bent

.
15-24.05.2005
- .. (.ѳ)
46 , , 9


( . )  - 1-9


9-

-------------------------------------------------------------------------------
  N   ..                . . .    TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Ushenina, Anna              7.5  51.5  42.50  36.5  2350 2470 +1.06
  2.    3  Zdebskaja, Natalia          7.0  53.5  40.75  38.5  2344 2454 +1.15
  3.   12  Dolzhikova, Kateryna        6.5  46.5  29.00  33.0  2232 2303 +0.62
  4.   19  Ivanenko, Olga              6.0  50.5  31.75  32.0  2161 2339 +1.88
        1  Vasilevich, Tatjana         6.0  47.0  29.00  30.5  2395 2305 -0.93
       10  Baklanova, Tatiana          6.0  45.5  27.00  30.5  2250 2227 -0.20
        6  Ivanova, Svetlana           6.0  40.5  25.00  25.5  2265 2203 -0.68
       13  Gutsko, Anastasia           6.0  40.0  23.00  28.0  2222 2208 -0.13
       16  Matseyko, Katerina          6.0  37.0  21.00  27.0  2174 2257 +0.60
 10.   14  Aksionova, Tatiana          5.5  50.0  29.00  32.0  2219 2324 +1.22
       15  Kalinina, Larisa            5.5  48.5  27.00  29.5  2177 2298 +1.38
       20  Gordon, Viktoria            5.5  46.5  25.00  28.0  2149 2266 +1.12
        9  Doluhanova, Evgeniya        5.5  45.5  25.50  30.0  2251 2216 -0.38
        8  Gritsayeva, Oksana          5.5  45.0  25.75  29.0  2262 2188 -0.78
        7  Chulivska, Vita             5.5  39.0  21.75  26.0  2262 2174 -0.83
 16.   24  Maiko, Alina                5.0  49.5  25.75  27.5  2075 2234 +1.68
       29  Gorbatenko, Kateryna        5.0  45.5  25.25  29.0  2040 2221 +1.92
        5  Kostiukova, Liubov          5.0  45.5  22.25  28.5  2289 2166 -1.48
       26  Kucherenko, Elena           5.0  36.5  15.00  22.0  2068 1534 -1.24
       22  Rudakova, Zhanetta          5.0  35.0  18.50  20.0  2121 2089 -0.12
 21.    4  Goreskul, Alyona            4.5  46.5  21.00  27.5  2323 2151 -2.07
       30  Kalinina, Olga              4.5  43.5  19.75  23.5  2022 2178 +1.58
       21  Sluzhbina, Anastasiya       4.5  40.5  19.50  24.5  2147 2161 +0.14
       17  Dvoretska, Olena            4.5  40.0  17.75  24.5  2166 2111 -0.66
       18  Moskalets, Svetlana         4.5  39.5  18.50  23.5  2162 1970 -1.15
       11  Kovaleva, Natalia           4.5  38.5  17.50  20.5  2244 2055 -1.58
       25  Ostroverkhova, Elena        4.5  37.5  13.50  22.0  2074 2006 -0.32
 28.   40  Merkulova, Irina            4.0  45.5  17.50  24.0  0000 2078  2078
       36  Bidkova, Viktoria           4.0  41.5  15.50  22.0  0000 2058  2058
       44  Stasenko, Yulia             4.0  40.0  13.25  18.5  0000 2066  2066
       31  Berezjuk, Evgeniya          4.0  39.5  14.00  18.5  2005 2036 +0.26
 32.   28  Gordiyenko, Anna            3.5  42.5  13.75  20.5  2041 2030 -0.04
       34  Alexanian, Nelli            3.5  39.0  10.50  17.0  0000 1931  1931
       33  Agudova, Olga               3.5  37.0  12.00  18.5  0000 1993  1993
       46  Zingailo, Anastasia         3.5  37.0   7.25  19.0  0000 1481  1481
       42  Rusanova, Alexandra         3.5  36.0   8.75  15.5  0000 1472 0   
       37  Filonenko, Ksenia           3.5  32.5  10.00  15.0  0000 1803  1803
       41  Rudovskya, Regina           3.5  32.0  10.25  12.0  0000 1888  1888
 39.   32  Shepeleva, Sofia            3.0  37.5   8.00  15.0  1940 1468 -1.44
       27  Orlyanskaya, Darya          3.0  33.5   8.75  14.0  2045 1898 -0.49
       23  Panakhova, Elena            3.0  32.5   9.00   9.0  2103 2074 -0.18
 42.   43  Stanislavskaya, Kristina    2.5  33.0   8.00  14.0  0000 1844  1844
       45  Zarubinskaya, Irina         2.5  26.5  10.00  10.0  0000 1374 0   
 44.   35  Bakuta, Natalia             2.0  32.0   5.50   7.0  0000 1400 0   
       38  Ganskaya, Elena             2.0  31.0   6.00   9.0  0000 1906  1906
       39  Khudoshina, Valentina       2.0  30.0   5.25   7.5  0000 1824 0   


---------------------------------------------------------------------------------------------
N   ..             R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9  
----------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    2  Ushenina, Anna           24w=  44b1  15w1  20b1   3b=  12w1  19b=  13w1   1b1   7.5
 2.    3  Zdebskaja, Natalia       25b1  16w1  12b1  14b1   2w=  19w=   9b1   1w0  10b1   7.0
 3.   12  Dolzhikova, Kateryna     34w1  46b1   3w0  26b1  40w1   2b0   5w1  19w=   8w1   6.5
 4.   19  Ivanenko, Olga           41b1   8w0  31b1  10w1   5w1   3b=   2w=  12b=  14w=   6.0
       1  Vasilevich, Tatjana      23b1  14w0  18b=  28w1  20w1  15b=  24w1   3b1   2w0   6.0
      10  Baklanova, Tatiana       32w1  20b=   9w=  19b0  34w1  40b1  14w1  15b1   3w0   6.0
       6  Ivanova, Svetlana        28w1  17b=  20w0  15b0  11w=  32b1  26w1  40b1  24w1   6.0
      13  Gutsko, Anastasia        35b1  29w0  30b0  42w1  31b1  25w1   4w1   2b0   5w1   6.0
      16  Matseyko, Katerina       38w1   3b0  32w1  40b0  46w1  24b0  44w1  11b1   4b1   6.0
10.   14  Aksionova, Tatiana       36w1   1b1   8b1   3w0   4b=   7w1  10b0   9w=  19b=   5.5
      15  Kalinina, Larisa         37b1   4w=   2b0   6w1  18b1   1w=  29b1  10w0   9b=   5.5
      20  Gordon, Viktoria         42w1  10w=   6b1   2w0   1b0  36b1  17w1   5b0  21w1   5.5
       9  Doluhanova, Evgeniya     31b=  33w1  10b=  30w1  29w=   4b1   3w0  14b=  15w=   5.5
       8  Gritsayeva, Oksana       30w1  19b1  14w0  24b0  36w1  21b=  28w1   7w1  12b0   5.5
       7  Chulivska, Vita          29b0  43w=  23b1  33w1  24w1  14b0  21w1   8b0  30b1   5.5
16.   24  Maiko, Alina              2b=  22w=  42b1   8w1   7b0  16w1   1b0  29w1   6b0   5.0
      29  Gorbatenko, Kateryna      7w1  13b1   5w=   4w=   9b=  17b=  15w0  24b0  44w1   5.0
       5  Kostiukova, Liubov       27b1  18w=  29b=  25w1  19b0  30w1  12b0  20w1  13b0   5.0
      26  Kucherenko, Elena         4b0  35w1  43b1  12w0  30b0  46w1   6b0  33w1  36b1   5.0
      22  Rudakova, Zhanetta       44w=  24b=  36w0  21b0  41w1  34b=  37w=  27b1  40w1   5.0
21.    4  Goreskul, Alyona         26w1  15b=  17w1  29b=  14w=   9w0  13b0  28b1  16w0   4.5
      30  Kalinina, Olga            8b0  39w1  13w1   9b0  26w1   5b0  11w=  17b1   7w0   4.5
      21  Sluzhbina, Anastasiya    43b=  31w=  33b=  22w1  17b=   8w=   7b0  18w1  20b0   4.5
      17  Dvoretska, Olena         39b1   6w=   4b0  11b1  21w=  29w=  20b0  30w0  28b1   4.5
      18  Moskalets, Svetlana      40w1   5b=   1w=  36b=  15w0  28b0  34w1  21b0  37w1   4.5
      11  Kovaleva, Natalia        33b0  34w1  28b=  17w0   6b=  31w1  30b=  16w0  46b1   4.5
      25  Ostroverkhova, Elena      3w0  38b1  46w1   5b0  32w1  13b0  40w0  36b=  34w1   4.5
28.   40  Merkulova, Irina         18b0  27w1  44b1  16w1  12b0  10w0  25b1   6w0  22b0   4.0
      36  Bidkova, Viktoria        14b0  23w1  22b1  18w=   8b0  20w0  42b1  25w=  26w0   4.0
      44  Stasenko, Yulia          22b=   2w0  40w0  41b=  35b1  27w1  16b0  31w1  29b0   4.0
      31  Berezjuk, Evgeniya        9w=  21b=  19w0  45b1  13w0  11b0  32w1  44b0  43w1   4.0
32.   28  Gordiyenko, Anna          6b0  37w1  11w=   1b0  33b1  18w1   8b0   4w0  17w0   3.5
      34  Alexanian, Nelli         12b0  11b0  39w1  27w1  10b0  22w=  18b0  42w1  25b0   3.5
      33  Agudova, Olga            11w1   9b0  21w=   7b0  28w0  38b1  27w=  26b0  41w=   3.5
      46  Zingailo, Anastasia        r1  12w0  25b0  35w1  16b0  26b0  38w1  37b=  11w0   3.5
      42  Rusanova, Alexandra      20b0    r1  24w0  13b0  37w=  41b1  36w0  34b0  39w1   3.5
      37  Filonenko, Ksenia        15w0  28b0  45w0  39b1  42b=  43w1  22b=  46w=  18b0   3.5
      41  Rudovskya, Regina        19w0  32b0  35b=  44w=  22b0  42w0  23b1  43w1  33b=   3.5
39.   32  Shepeleva, Sofia         10b0  41w1  16b0  43w1  25b0   6w0  31b0  23w0  35b1   3.0
      27  Orlyanskaya, Darya        5w0  40b0  38w1  34b0  45w1  44b0  33b=  22w0  23b=   3.0
      23  Panakhova, Elena          1w0  36b0   7w0  38b0  39w=  45b1  41w0  32b1  27w=   3.0
42.   43  Stanislavskaya, Kristina 21w=   7b=  26w0  32b0  38w=  37b0  39w1  41b0  31b0   2.5
      45  Zarubinskaya, Irina        r0    r0  37b1  31w0  27b0  23w0  35b=  39b=  38w=   2.5
44.   35  Bakuta, Natalia          13w0  26b0  41w=  46b0  44w0  39b0  45w=  38b1  32w0   2.0
      38  Ganskaya, Elena          16b0  25w0  27b0  23w1  43b=  33w0  46b0  35w0  45b=   2.0
      39  Khudoshina, Valentina    17w0  30b0  34b0  37w0  23b=  35w1  43b0  45w=  42b0   2.02005 .
 
 
     ,           ../.   ./.   .   
-----------------------------------------------------------------------------
   1         2413/2395     /     14.01.77          
   2  Ͳ           2313/2350             30.08.85          
   3          2327/2344             16.08.86          
   4          2255/2323             02.11.83           
   5          2185/2289             16.09.83          
   6  ²       2251/2265             19.02.76          
   7  ˲ ²         2256/2262     /     17.02.88          
   8          2249/2262            17.03.80          
   9  Ͳ     2218/2251     /     10.06.84          
  10         2186/2250     /     27.10.72          
  11         2194/2244            11.02.73          
  12      2270/2232             25.09.88    .      
  13  Ѳ        2210/2222     /     27.07.85          
  14         2276/2219             29.07.84    .      
  15  ˲Ͳ         2155/2177            01.01.62          
  16         2235/2174     /     02.09.85          
  17          2118/2166             03.11.86          
  18  ²     2251/2162             31.03.88       
  19           2147/2161            17.02.91          
  20  ²в        2154/2149            05.01.79          
  21  Ѳ     2145/2147            04.09.87          
  22         2124/2121            26.09.78          
  23           2098/2103            24.05.70          
  24  ˲            2035/2075            01.09.89          
  25      2155/2074            26.04.90          
  26          2079/2068            10.08.84          
  27  В        2179/2045            16.01.89       
  28  IJ          2050/2041            02.08.91          
  29     2133/2040            04.02.86          
  30  ˲Ͳ          2197/2022     1         20.06.89          
  31  Ͳ        2065/2005            18.06.86    .      
  32  ˪ Բ         2065/1940            26.06.89      
  33  ()   1991          1         14.05.70                     
  34  ˲        2196                 03.10.74                    
  35            1988          1         06.05.79                    
  36  ²в       2030                 02.02.87    .                 
  37  Բ Ͳ       2066                 11.03.90                    
  38            2056                 30.07.72                    
  39      1850          1         12.09.48                    
  40          2086                 10.08.89    .                
  41  ò       2123                 25.09.89    .                
  42     1961          1         24.02.87                    
  43  Ͳ  1850          1               88                    
  44  ˲          1979          1         26.06.89                    
  45        1984          1         17.01.90                    
  46  Dz Ѳ     2034          1         02.06.89                    

 


2005 .

    1. 15 24 2005 . .i ( <>, .i, 11). i 15 16 2005 12.00.
    2. 9 i i i i 01.04.05 iii < >, i 1- 2001 .
    3. - 90 30 i, , i i i i.
    4. i 1- 16 2005 14.00. 2- - 8- i 14.00. 9- 24 2005 9.00. 24 14.30.
    5. ' i <Petunia /swiss-46/" i i i i .
    6. i i ii . ii ii i i :
- iii ;
- iii
- iii;
- ii ;
- ii.
    7. , i i 1 - 3 i ii ii i i .
    8. ii i ii i i. - 60 . i.
    9. i i i ii 3- i 2- , i .
    10. i i i i i ii 1 i i ii 60 . i i i.