M. Ст.ном  Ім'я ФЕД. Рейт. Очки   Дод1 Дод2 Дод3 n w we w-we K рейт+/-
1 2 IM  Bogdanovich Stanislav  UKR 2665 10 83,5 78 71,5 11 10 8,41 1,59 20 31,8
2 1 GM  Onischuk Vladimir  UKR 2739 9 84,5 80 73 11 9 9,33 -0,33 20 -6,6
3 5 GM  Bernadskiy Vitaliy  UKR 2552 8,5 85 79,5 73 11 8,5 7,6 0,9 20 18
4 9 GM  Zubarev Alexander  UKR 2523 8,5 83,5 78,5 72 11 8,5 6,92 1,58 20 31,6
5 8 IM  Bortnyk Mykola  UKR 2535 8,5 82,5 77 71 11 8,5 7,73 0,77 20 15,4
6 15  Mirzoev Emil  UKR 2412 8,5 79,5 74,5 68,5 11 8,5 7,44 1,06 20 21,2
7 3 GM  Kuzubov Yuriy  UKR 2574 8,5 79,5 74 68 11 8,5 8,84 -0,34 20 -6,8
8 7 GM  Oleksiyenko Mykhaylo  UKR 2536 8,5 79 73 67 11 8,5 8,5 0 20 0
9 11 GM  Firman Nazar  UKR 2491 8,5 78 73,5 67,5 11 8,5 8,12 0,38 20 7,6
10 20 IM  Rakhmangulov Andrei  UKR 2360 8,5 77,5 73,5 68 11 8,5 6,29 2,21 20 44,2
11 27  Bogatyrev Sergey  UKR 2300 8 77 72 66 10 7 4,6 2,4 20 48
12 10 GM  Kislinsky Alexey  CZE 2506 8 75,5 71 65,5 11 8 9 -1 20 -20
13 14 IM  Mischuk Dmitry  UKR 2429 8 74 70,5 64,5 11 8 8,47 -0,47 20 -9,4
14 23  Reshetkov Kirill  UKR 2332 8 73,5 69 64 11 8 7,86 0,14 20 2,8
15 47 FM  Bunyatov Rustam  AZE 2180 8 70,5 67,5 63,5 10 7 4,57 2,43 20 48,6
16 12 IM  Polivanov Anatoliy  UKR 2488 7,5 83 77 70,5 11 7,5 7,78 -0,28 20 -5,6
17 13  Budnikov Oleg  UKR 2459 7,5 82 77 71,5 11 7,5 7,29 0,21 20 4,2
18 17 IM  Grekh Andrey  UKR 2399 7,5 79,5 75,5 69 11 7,5 7,4 0,1 20 2
19 16 IM  Borisenko Viacheslav  UKR 2409 7,5 78,5 73,5 68 11 7,5 7,38 0,12 20 2,4
20 22  Omelja Artem  UKR 2355 7,5 78 73,5 67,5 11 7,5 6,54 0,96 20 19,2