M. Ст.ном Ім'я ФЕД. Рейт. Очки   Дод1 Дод2 Дод3 n w we w-we K рейт+/-
1 1 GM Onischuk Vladimir  UKR 2728 17,5 316 304 292 22 17,5 17,2 0,3 20 6
2 2 IM Bogdanovich Stanislav  UKR 2727 17 313,5 302 290,5 21 17 17,31 -0,31 20 -6,2
3 7 Klymchuk Andriy  UKR 2468 16,5 311 300,5 290 22 16,5 12,14 4,36 20 87,2
4 4 IM Bortnyk Mykola  UKR 2665 16 328 317 306 22 16 15,9 0,1 20 2
5 3 GM Kuzubov Yuriy  UKR 2712 16 319 308 297 22 16 17,82 -1,82 20 -36,4
6 9 IM Borisenko Viacheslav  UKR 2455 16 274 264,5 255 22 16 17,34 -1,34 20 -26,8
7 6 GM Zubarev Alexander  UKR 2470 16 273 262,5 252 22 16 17,62 -1,62 20 -32,4
8 26 Martynov Roman  UKR 2304 16 269 261,5 254 22 16 14,22 1,78 20 35,6
9 12 Mirzoev Emil  UKR 2432 15,5 315 304,5 294 22 15,5 13,14 2,36 20 47,2
10 5 Budnikov Oleg  UKR 2509 15,5 295 284,5 274 22 15,5 16,72 -1,22 20 -24,4
11 18 IM Polivanov Anatoliy  UKR 2384 15,5 284 277 270 22 15,5 12,54 2,96 20 59,2
12 8 Razin Vadim  UKR 2461 15 312 301 290 22 15 13,02 1,98 20 39,6
13 17 IM Rakhmangulov Andrei  UKR 2402 15 300 291,5 283 22 15 12,58 2,42 20 48,4
14 13 Reshetkov Kirill  UKR 2428 15 298 288 278 22 15 15,38 -0,38 20 -7,6
15 20 Mikhalsky Vladimir  UKR 2363 15 286 277 268 22 15 15,64 -0,64 20 -12,8
16 31 Grebeniuk Semen  UKR 2266 15 283 275 267 22 15 13,06 1,94 20 38,8
17 15 Bordovsky Vladimir  UKR 2424 14,5 298 287,5 277 22 14,5 15,38 -0,88 20 -17,6
18 30 FM Voitovich Vladislav  UKR 2268 14,5 287 277,5 268 22 14,5 11,26 3,24 20 64,8
19 21 IM Alexikov Alexander  UKR 2359 14,5 283 272,5 262 22 14,5 14,28 0,22 20 4,4
20 23 Soroka Danylo  UKR 2356 14,5 268 257,5 247 22 14,5 16,96 -2,46 20 -49,2