M Ст.N Ім'я Тип стать ФЕД. Рейт. Очки   Дод1 Дод2 Дод3 Дод4 Дод5 n w we w-we K рейт+/-
1 1 IM Vypkhaniuk, Ihor UKR 2346 8,5 74,5 68 79,5 0 8 11 8,5 8,96 -0,46 20 -9,2
2 8 CM Lymar, Vladislav UKR 2148 8,5 71,5 67 76 0 8 10 7,5 6,23 1,27 20 25,4
3 3 IM Maly, Alexey UKR 2291 8 74,5 68 80,5 0 6 10 7 7,61 -0,61 10 -6,1
4 2 IM Skliarov, Viktor UKR 2301 8 74 70 77 0 6 10 7 7,23 -0,23 10 -2,3
5 15 AIM Dovgaliuk, Oleksandr U20 UKR 1985 8 73,5 68 79 0 6 10 7 4,5 2,5 40 100
6 4 FM Starozhilov, Leonid UKR 2287 8 72 66,5 77 0 6 10 7 7,88 -0,88 10 -8,8
7 17 Kazakov, Maksym UKR 1984 8 71,5 66 76,5 0 7 10 7 4,73 2,27 20 45,4
8 9 IM Alexikov, Alexander UKR 2123 8 67 61,5 70 0 7 9 6 6,63 -0,63 10 -6,3
9 11 Yaniuk, Volodymyr UKR 2101 7,5 73 67,5 76 0 6 10 6,5 5,6 0,9 20 18
10 22 Kapechun, Mikhailo U20 UKR 1936 7,5 70 65 75 0 7 8 4,5 2,33 2,17 40 86,8
11 20 Zhukovskyi, Oleksandr U20 UKR 1968 7,5 68 62,5 70 0 6 8 4,5 2,69 1,81 40 72,4
12 10 Kravchenko, Leonid UKR 2117 7 74,5 68 77,5 0 5 10 6 5,78 0,22 20 4,4
13 12 GM Mikhaletz, Lubomir UKR 2058 7 68,5 63 72,5 0 7 10 6 5,46 0,54 10 5,4
14 26 Shykyravyi, Denys U16 UKR 1876 7 66 60,5 71,5 0 6 8 4,5 2,44 2,06 40 82,4
15 14 Bagiryan, Vigen UKR 2048 7 65 60,5 69 0 5 10 6 6,21 -0,21 20 -4,2
16 18 Zhukovskyi, Myhaylo U20 UKR 1980 7 64,5 59,5 69 0 7 8 4 3,45 0,55 40 22
33 Kuzmin, Kiril U16 UKR 1742 7 64,5 59,5 69 0 7 5 1 0,85 0,15 40 6
18 7 Okhrimenko, Sergei UKR 2203 6,5 68 63 72 0 5 10 5,5 7,04 -1,54 20 -30,8
19 28 Zichenkov, Oleksandr U16 UKR 1835 6,5 67,5 61,5 69,5 0 4 8 4 1,52 2,48 40 99,2
20 19 Toroptseva, Yevheniia U16 w UKR 1977 6,5 65 60 69,5 0 6 8 3,5 4,52 -1,02 40 -40,8
21 16 Chernykh, Vladimir UKR 1985 6,5 63,5 58,5 65,5 0 5 8 4,5 4,43 0,07 20 1,4
22 27 IM Chubar, Vladimir UKR 1870 6,5 63,5 58 67,5 0 6 6 2 1,97 0,03 20 0,6
23 5 IM Revuckij, Vladimir UKR 2254 6,5 63 58 66 0 6 9 4,5 8,19 -3,69 10 -36,9
24 6 FM Gerasimchuk, Sergej UKR 2222 6,5 62 57 67 0 5 8 3,5 6,99 -3,49 20 -69,8
25 29 Ivanin, Yehor U12 UKR 1798 6,5 61,5 57 65,5 0 6 4 1,5 1,92 -0,42 40 -16,8
26 74 Savich, Ivan UKR 0 6,5 61,5 56,5 66 0 6 10 5,5
27 13 Gornostal, Sergiy UKR 2058 6,5 60,5 56,5 64,5 0 6 7 2,5 5,59 -3,09 20 -61,8
28 21 Diachuk, Nazar U20 UKR 1938 6,5 59 54,5 63 0 6 6 3,5 3,13 0,37 40 14,8
29 39 Herasymchuk, Yulia U20 w UKR 1620 6,5 58,5 54 62,5 0 5 5 1,5 0,74 0,76 40 30,4
30 58 Karetnikov, Nikita U16 UKR 0 6,5 56 51,5 60 0 6 7 4,5
31 23 Bubelo, Mykola U16 UKR 1914 6 65 60,5 68 0 5 8 4 4,65 -0,65 40 -26
32 83 Vlasyuk, Oleh UKR 0 6 58,5 54 63 0 4 10 5
33 35 Senko, Roman U16 UKR 1684 6 58 53,5 62,5 0 5 2 0 0,35 -0,35 40 -14
34 72 Rybak, Oleksandr UKR 0 6 57,5 53 62 0 5 9 4
35 84 Yakovenko, Konstantyn U20 UKR 0 6 57,5 52,5 61,5 0 5 7 2
36 42 Uskov, Mykhaylo U20 UKR 1582 6 56 52 60 0 6 4 1 0,41 0,59 40 23,6
37 46 Budko, Arseniy U12 UKR 0 6 53,5 50,5 56,5 0 5 2 0
38 34 Stoliarov, Artem U20 UKR 1715 6 52 48 54 0 6 2 0 0,72 -0,72 20 -14,4
39 40 Shygin, Daniil U12 UKR 1606 5,5 64,5 59,5 68,5 0 5 8 2,5 0,96 1,54 40 61,6
40 36 Nikonenko, Mykhailo U12 UKR 1681 5,5 64 60 68 0 5 6 1 0,56 0,44 40 17,6
41 66 Miakinkov, Maksym UKR 0 5,5 63,5 58 69 0 4 8 3,5
42 32 Lyashuk, Daniil U16 UKR 1769 5,5 62,5 58,5 66,5 0 5 6 2 1,05 0,95 40 38
43 25 Mastiuk, Ivan U16 UKR 1893 5,5 60 56 65,5 0 5 5 1 1,95 -0,95 40 -38
44 43 Senko, Petro UKR 1554 5,5 59 55 63 0 5 5 0 0,53 -0,53 20 -10,6
45 78 Skoruk, Volodymyr UKR 0 5,5 58 53,5 62,5 0 5 8 3
46 38 Bilyk, Veronika U16 w UKR 1631 5,5 57 53 61 0 5 4 0 0,33 -0,33 40 -13,2
47 86 Zbarazhskiy, Orest U16 UKR 0 5,5 56,5 52,5 60,5 0 5 6 1
48 69 Opanasiuk-Petrovskyi, Mark U12 UKR 0 5,5 55,5 52,5 58,5 0 5 6 1,5
49 77 Sikorskyi, Olexii U16 UKR 0 5,5 51,5 47,5 55,5 0 5 4 1
50 47 Bushylo, Vadym UKR 0 5 56,5 52,5 60,5 0 5 3 0
51 62 Lipinskyi, Olexander UKR 0 5 56 53 59 0 5 8 3
52 30 Yarmolitskiy, Vladyslav U16 UKR 1785 5 55,5 50,5 60,5 0 5 2 0 0,79 -0,79 40 -31,6
53 65 Matviychuk, Olexii UKR 0 5 52,5 49,5 55,5 0 5 6 1
54 31 Ponomarenko, Olexandr UKR 1778 5 52 48 56 0 5 0 0 0 0 20 0
41 AFM Masliyevych, Maksym UKR 1591 5 52 48 56 0 5 2 0 0,17 -0,17 20 -3,4
56 49 Dukhnov, Oleg UKR 0 5 52 48 54 0 5 4 0
57 44 Kartashov, Denys U12 UKR 1408 5 51,5 47,5 54,5 0 4 2 0 0 0 40 0
58 60 Kropyvnytska, Tetiana U12 w UKR 0 5 48 45 51 0 5 3 0
59 73 Savenko, Margaryta U16 w UKR 0 5 47 44 50 0 5 5 1
60 37 Lonskiy, Artem U20 UKR 1660 4,5 58 54 62 0 4 2 0 0,13 -0,13 40 -5,2
61 79 Svirchevskyi, Oleksandr U12 POL 0 4,5 57,5 53,5 59,5 0 4 8 3
62 51 Girol, Anton U16 UKR 0 4,5 56,5 52,5 60,5 0 4 5 1
63 61 Leali, Daniele ITA 0 4,5 54,5 50,5 58,5 0 4 5 1
64 67 Oberemskiy, Mikhailo UKR 0 4,5 52 48 55 0 4 5 0,5
65 85 Yarosh, Dmytro U16 UKR 0 4,5 48 45 50 0 4 3 1
66 80 Sych, Bogdan UKR 0 4 51,5 48,5 54,5 0 4 7 1
67 64 Lykholay, Yaromyr U16 UKR 0 4 50,5 47,5 53,5 0 4 7 2
68 82 Tsimbaliuk, Anastasia w UKR 0 4 50,5 46,5 53,5 0 3 5 0,5
69 24 Ivaniuk, Dmytro UKR 1901 4 48,5 45,5 51,5 0 4 2 0 0,76 -0,76 20 -15,2
70 70 Prokhorov, Artem U12 UKR 0 4 47,5 44,5 49,5 0 4 5 1
71 56 Hyryn, Valerii U12 UKR 0 4 46,5 43,5 48,5 0 4 2 0
81 Sych, Vasyl UKR 0 4 46,5 43,5 48,5 0 4 3 0
73 76 Sierykh, Dmytro U16 UKR 0 4 44 41 47 0 4 2 0
74 68 Ohurtsov, Anton UKR 0 4 43,5 39,5 47,5 0 4 4 1
75 55 Hurylov, Nikita U12 UKR 0 4 40 38 42 0 4 1 0
75 Shidlovskij, Mikhaylo U12 UKR 0 4 40 38 42 0 4 2 0
77 53 Honcharuk, Oleksandr U20 UKR 0 3 49,5 45,5 53,5 0 2 4 0,5
78 54 Hurylov, Klim U12 UKR 0 3 46 43 48 0 3 2 0
79 48 Diomina, Anna U16 w UKR 0 3 45 43 47 0 3 1 0
80 52 Golovenko, Yevgen U12 UKR 0 3 43 41 45 0 3 1 0
81 45 Bandrivskyi, Oleh U12 UKR 0 3 41 39 43 0 3 1 0
82 59 Klopotovskyi, Kostiantyn U12 UKR 0 2 40,5 38,5 42,5 0 2 1 0
83 63 Lukianchuk, Oleksii U12 UKR 0 2 39,5 37,5 41,5 0 2 2 0
84 71 Prysiazhniuk, Yehor U12 UKR 0 2 36,5 34,5 38,5 0 2 1 0
85 50 Dzhura, Vitaliy U20 UKR 0 2 33,5 31,5 35,5 0 2 2 0
86 57 Kabakov, Oleksiy UKR 0 1,5 38 36,5 39,5 0 1 2 0