ID Name, First Name Title Fed. Born Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Place
1 14126397 Yurchishyn, Nikolay UKR 1984 2258 ½ 0 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ 2,5 7-8
2 13504584 Gutsko, Nikolai FM BLR 1948 2161 ½ 0 0 0 0 0 0 ½ 1 2,0 9
3 14116774 Terletsky, Oleg FM UKR 1987 2176 1 1 0 ½ 1 1 1 1 1 7,5 1
4 14104202 Malakhatko, Vadim GM BEL 1977 2485 1 1 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 7,0 2
5 14123452 Naboka, Sergey FM UKR 1993 2266 1 1 ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ 7,0 3
6 14136708 Muha, Sergey UKR 1994 2200 ½ 1 0 ½ 0 0 ½ 1 1 4,5 6
7 14108801 Kislinsky, Alexey GM CHE 1984 2478 1 1 0 ½ ½ 1 0 1 1 6,0 4
8 14112035 Doluhanova, Evgeniya WGM UKR 1984 2287 ½ 1 0 ½ 0 ½ 1 1 ½ 5,0 5
9 13300202 Kagramanianz, Vartan IM ARM 1966 2232 ½ ½ 0 0 0 0 0 0 0 1,0 10
10 14113023 Kurochkin, Valery IM UKR 1987 2237 ½ 0 0 0 ½ 0 0 ½ 1 2,0 7-8