Place ID Name, First Name Title Fed. Born Rating Total Norms
1 14116774 Terletsky, Oleg FM UKR 1987 2176 7,5 IM
2 14104202 Malakhatko, Vadim GM BEL 1977 2485 7,0
3 14123452 Naboka, Sergey FM UKR 1993 2266 7,0 IM
4 14108801 Kislinsky, Alexey GM CHE 1984 2478 6,0
5 14112035 Doluhanova, Evgeniya WGM UKR 1984 2287 5,0
6 14136708 Muha, Sergey UKR 1994 2200 4,5
7 14126397 Yurchishyn, Nikolay UKR 1984 2258 2,5
14113023 Kurochkin, Valery IM UKR 1987 2237 2,5
9 13504584 Gutsko, Nikolai FM BLR 1948 2161 2,0
10 13300202 Kagramanianz, Vartan IM ARM 1966 2232 1,0