Round 1 on 2020/02/17 at 16-00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
1 FM Sydoryka Vladyslav 2318 0 - 1 FM Kowalski Igor 2332 10
2 IM Shkuran Danylo 2329 ½ - ½ IM Kagramanianz Vartan 2238 9
3 FM Roshka Yevgeniy 2456 1 - 0 WGM Kryvoruchko Vita 2146 8
4 Vakulenko Oleksandr 2262 Jan-00 FM Bognar, Csaba Dr. 2128 7
5 IM Bets Anatolij 2249 ½ - ½ FM Malynovskyi Rostyslav 2238 6
Round 2 on 2020/02/18 at 11-00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
10 FM Kowalski Igor 2332 1 - 0 FM Malynovskyi Rostyslav 2238 6
7 FM Bognar, Csaba Dr. 2128 1 - 0 IM Bets Anatolij 2249 5
8 WGM Kryvoruchko Vita 2146 0 - 1 Vakulenko Oleksandr 2262 4
9 IM Kagramanianz Vartan 2238 0 - 1 FM Roshka Yevgeniy 2456 3
1 FM Sydoryka Vladyslav 2318 ½ - ½ IM Shkuran Danylo 2329 2
Round 3 on 2020/02/18 at 16-00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
2 IM Shkuran Danylo 2329 0 - 1 FM Kowalski Igor 2332 10
3 FM Roshka Yevgeniy 2456 0 - 1 FM Sydoryka Vladyslav 2318 1
4 Vakulenko Oleksandr 2262 0 - 1 IM Kagramanianz Vartan 2238 9
5 IM Bets Anatolij 2249 ½ - ½ WGM Kryvoruchko Vita 2146 8
6 FM Malynovskyi Rostyslav 2238 1 - 0 FM Bognar, Csaba Dr. 2128 7
Round 4 on 2020/02/19 at 11-00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
10 FM Kowalski Igor 2332 1 - 0 FM Bognar, Csaba Dr. 2128 7
8 WGM Kryvoruchko Vita 2146 1 - 0 FM Malynovskyi Rostyslav 2238 6
9 IM Kagramanianz Vartan 2238 ½ - ½ IM Bets Anatolij 2249 5
1 FM Sydoryka Vladyslav 2318 1 - 0 Vakulenko Oleksandr 2262 4
2 IM Shkuran Danylo 2329 0 - 1 FM Roshka Yevgeniy 2456 3
Round 5 on 2020/02/19 at 16-00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
3 FM Roshka Yevgeniy 2456 1 - 0 FM Kowalski Igor 2332 10
4 Vakulenko Oleksandr 2262 0 - 1 IM Shkuran Danylo 2329 2
5 IM Bets Anatolij 2249 ½ - ½ FM Sydoryka Vladyslav 2318 1
6 FM Malynovskyi Rostyslav 2238 1 - 0 IM Kagramanianz Vartan 2238 9
7 FM Bognar, Csaba Dr. 2128 0 - 1 WGM Kryvoruchko Vita 2146 8
Round 6 on 2020/02/20 at 11-00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
10 FM Kowalski Igor 2332 1 - 0 WGM Kryvoruchko Vita 2146 8
9 IM Kagramanianz Vartan 2238 ½ - ½ FM Bognar, Csaba Dr. 2128 7
1 FM Sydoryka Vladyslav 2318 1 - 0 FM Malynovskyi Rostyslav 2238 6
2 IM Shkuran Danylo 2329 ½ - ½ IM Bets Anatolij 2249 5
3 FM Roshka Yevgeniy 2456 0 - 1 Vakulenko Oleksandr 2262 4
Round 7 on 2020/02/20 at 16-00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
4 Vakulenko Oleksandr 2262 ½ - ½ FM Kowalski Igor 2332 10
5 IM Bets Anatolij 2249 0 - 1 FM Roshka Yevgeniy 2456 3
6 FM Malynovskyi Rostyslav 2238 0 - 1 IM Shkuran Danylo 2329 2
7 FM Bognar, Csaba Dr. 2128 0 - 1 FM Sydoryka Vladyslav 2318 1
8 WGM Kryvoruchko Vita 2146 0 - 1 IM Kagramanianz Vartan 2238 9
Round 8 on 2020/02/21 at 11-00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
10 FM Kowalski Igor 2332 1 - 0 IM Kagramanianz Vartan 2238 9
1 FM Sydoryka Vladyslav 2318 1 - 0 WGM Kryvoruchko Vita 2146 8
2 IM Shkuran Danylo 2329 1 - 0 FM Bognar, Csaba Dr. 2128 7
3 FM Roshka Yevgeniy 2456 1 - 0 FM Malynovskyi Rostyslav 2238 6
4 Vakulenko Oleksandr 2262 1 - 0 IM Bets Anatolij 2249 5
Round 9 on 2020/02/22 at 11-00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
5 IM Bets Anatolij 2249 ½ - ½ FM Kowalski Igor 2332 10
6 FM Malynovskyi Rostyslav 2238 0 - 1 Vakulenko Oleksandr 2262 4
7 FM Bognar, Csaba Dr. 2128 0 - 1 FM Roshka Yevgeniy 2456 3
8 WGM Kryvoruchko Vita 2146 0 - 1 IM Shkuran Danylo 2329 2
9 IM Kagramanianz Vartan 2238 0 - 1 FM Sydoryka Vladyslav 2318 1