Name FED We K Rp IM Norm
FM Sydoryka Vladyslav UKR 5,15 20 2264 7
IM Shkuran Danylo UKR 5,29 10 2263
FM Roshka Yevgeniy UKR 6,84 10 2249 7
Vakulenko Oleksandr UKR 4,40 40 2270 7
IM Bets Anatolij MDA 4,23 10 2272
FM Malynovskyi Rostyslav UKR 4,09 40 2273 7
FM Bognar Csaba Dr. HUN 2,69 20 2285 6.5
WGM Kryvoruchko Vita UKR 2,90 20 2283 7
IM Kagramanianz Vartan ARM 4,09 10 2273
FM Kowalski Igor POL 5,32 20 2263 7