Round 1  on 2019/11/20 at 16-00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
1 IM FROLOV ARTUR 2425 ½ - ½ IM KAGRAMANIANZ VARTAN 2229 10
2 AGM CHERNIAIEV TYKHON 2121 ½ - ½ FM ROSHKA YEVGENIY 2415 9
3 ZAIKA DANIIL 2274 1 - 0 PAPUNIDI MATVEY 2052 8
4 WFM SHPANKO NADIIA 2207 0 - 1 POLULIKH BOGDAN 2286 7
5 IM BETS ANATOLIJ 2258 ½ - ½ IM SHKURAN DANYLO 2345 6
Round 2  on 2019/11/21 at 11-00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
10 IM KAGRAMANIANZ VARTAN 2229 ½ - ½ IM SHKURAN DANYLO 2345 6
7 POLULIKH BOGDAN 2286 1 - 0 IM BETS ANATOLIJ 2258 5
8 PAPUNIDI MATVEY 2052 ½ - ½ WFM SHPANKO NADIIA 2207 4
9 FM ROSHKA YEVGENIY 2415 1 - 0 ZAIKA DANIIL 2274 3
1 IM FROLOV ARTUR 2425 1 - 0 AGM CHERNIAIEV TYKHON 2121 2
Round 3  on 2019/11/21 at 16-00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
2 AGM CHERNIAIEV TYKHON 2121 ½ - ½ IM KAGRAMANIANZ VARTAN 2229 10
3 ZAIKA DANIIL 2274 1 - 0 IM FROLOV ARTUR 2425 1
4 WFM SHPANKO NADIIA 2207 0 - 1 FM ROSHKA YEVGENIY 2415 9
5 IM BETS ANATOLIJ 2258 ½ - ½ PAPUNIDI MATVEY 2052 8
6 IM SHKURAN DANYLO 2345 1 - 0 POLULIKH BOGDAN 2286 7
Round 4  on 2019/11/22 at 11-00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
10 IM KAGRAMANIANZ VARTAN 2229 ½ - ½ POLULIKH BOGDAN 2286 7
8 PAPUNIDI MATVEY 2052 ½ - ½ IM SHKURAN DANYLO 2345 6
9 FM ROSHKA YEVGENIY 2415 ½ - ½ IM BETS ANATOLIJ 2258 5
1 IM FROLOV ARTUR 2425 1 - 0 WFM SHPANKO NADIIA 2207 4
2 AGM CHERNIAIEV TYKHON 2121 ½ - ½ ZAIKA DANIIL 2274 3
Round 5  on 2019/11/22 at 16-00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
3 ZAIKA DANIIL 2274 1 - 0 IM KAGRAMANIANZ VARTAN 2229 10
4 WFM SHPANKO NADIIA 2207 ½ - ½ AGM CHERNIAIEV TYKHON 2121 2
5 IM BETS ANATOLIJ 2258 ½ - ½ IM FROLOV ARTUR 2425 1
6 IM SHKURAN DANYLO 2345 0 - 1 FM ROSHKA YEVGENIY 2415 9
7 POLULIKH BOGDAN 2286 0 - 1 PAPUNIDI MATVEY 2052 8
Round 6  on 2019/11/23 at 11-00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
10 IM KAGRAMANIANZ VARTAN 2229 1 - 0 PAPUNIDI MATVEY 2052 8
9 FM ROSHKA YEVGENIY 2415 1 - 0 POLULIKH BOGDAN 2286 7
1 IM FROLOV ARTUR 2425 ½ - ½ IM SHKURAN DANYLO 2345 6
2 AGM CHERNIAIEV TYKHON 2121 ½ - ½ IM BETS ANATOLIJ 2258 5
3 ZAIKA DANIIL 2274 0 - 1 WFM SHPANKO NADIIA 2207 4
Round 7  on 2019/11/23 at 16-00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
4 WFM SHPANKO NADIIA 2207 1 - 0 IM KAGRAMANIANZ VARTAN 2229 10
5 IM BETS ANATOLIJ 2258 0 - 1 ZAIKA DANIIL 2274 3
6 IM SHKURAN DANYLO 2345 ½ - ½ AGM CHERNIAIEV TYKHON 2121 2
7 POLULIKH BOGDAN 2286 ½ - ½ IM FROLOV ARTUR 2425 1
8 PAPUNIDI MATVEY 2052 0 - 1 FM ROSHKA YEVGENIY 2415 9
Round 8  on 2019/11/24 at 11-00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
10 IM KAGRAMANIANZ VARTAN 2229 ½ - ½ FM ROSHKA YEVGENIY 2415 9
1 IM FROLOV ARTUR 2425 1 - 0 PAPUNIDI MATVEY 2052 8
2 AGM CHERNIAIEV TYKHON 2121 ½ - ½ POLULIKH BOGDAN 2286 7
3 ZAIKA DANIIL 2274 1 - 0 IM SHKURAN DANYLO 2345 6
4 WFM SHPANKO NADIIA 2207 1 - 0 IM BETS ANATOLIJ 2258 5
Round 9  on 2019/11/25 at 11-00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
5 IM BETS ANATOLIJ 2258 ½ - ½ IM KAGRAMANIANZ VARTAN 2229 10
6 IM SHKURAN DANYLO 2345 ½ - ½ WFM SHPANKO NADIIA 2207 4
7 POLULIKH BOGDAN 2286 ½ - ½ ZAIKA DANIIL 2274 3
8 PAPUNIDI MATVEY 2052 1 - 0 AGM CHERNIAIEV TYKHON 2121 2
9 FM ROSHKA YEVGENIY 2415 ½ - ½ IM FROLOV ARTUR 2425 1