Fide-No. Name Rtg FED We Rp     IM WGM WIM
IM FROLOV ARTUR 2425 UKR 6,52 2243
AGM CHERNIAIEV TYKHON 2121 UKR 2,74 2277 7
ZAIKA DANIIL 2274 RUS 4,64 2260 7
WFM SHPANKO NADIIA 2207 UKR 3,79 2267 7 6,5 4,5
IM BETS ANATOLIJ 2258 MDA 4,44 2262
IM SHKURAN DANYLO 2345 UKR 5,57 2252
POLULIKH BOGDAN 2286 UKR 4,82 2258 7
PAPUNIDI MATVEY 2052 BLR 1,98 2284 6,5
FM ROSHKA YEVGENIY 2415 UKR 6,42 2244 7
IM KAGRAMANIANZ VARTAN 2229 ARM 4,08 2265