Ст.№ Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки  М Група
13 Molchanova Tetyana  0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 1 Girls - 8
1 Svitenko Solomiia  1527 1 1 1 1 1 1 ½ ½ 1 8 1 G-10
11 Kipen Svyatoslav  1530 1 1 ½ 0 1 1 1 1 1 7,5 1 O-10
9 Kravchuk Daria  0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7 2 Girls - 8
9 Minaeva Juliana  1701 0 1 1 1 1 1 ½ 5,5 2 G-18
12 Zaremba Anastasiia  1211 1 1 1 0 ½ 1 0 1 ½ 6 3 G-10
1 Piddubna Bozhena  1977 1 1 1 1 0 1 ½ 1 0 6,5 3 G-14
2 Dmytruk Artem  1604 1 1 ½ 1 1 0 ½ 1 ½ 6,5 3 Open - 8
24 Romaniv Markiyan  1354 0 1 1 1 1 1 1 0 1 7 3 O-10
7 Gutserieva Bierta  1034 1 1 0 1 1 ½ 0 1 1 6,5 4 Girls - 8
4 Marusyn Yana  1418 ½ 1 0 1 1 1 ½ 1 0 6 4 G-10
14 Tretiak Igor  1502 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7 4 O-10
14 Ryzhenkova Viktoriia  0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 6 5 Girls - 8
12 Hychkevych Vitaliy  1799 1 0 1 ½ 1 1 1 ½ 1 7 5 O-12
17 Molchanov Roman  1737 1 ½ 1 1 1 ½ 1 0 ½ 6,5 6 O-12
6 Nakonechnyi Oleksii  1744 1 1 1 ½ 0 ½ 1 ½ 1 6,5 7 O-10
9 Achinovich Oleg  1870 1 0 1 1 1 ½ 1 ½ ½ 6,5 7 O-12
14 Biletskyy Dmytro  2001 1 ½ 0 ½ 0 1 1 ½ 1 5,5 7 O-18
8 Rohoza Sofiia  1297 1 1 0 1 0 1 1 0 ½ 5,5 8 G-10
15 Rostykus Veronika  1160 0 1 1 0 0 1 1 1 0 5 8 G-12
6 Fishchuk Vladyslav  2161 0 1 1 ½ 1 ½ 1 ½ ½ 6 8 O-16
14 Kryvenko Daryna  1523 0 0 1 1 0 1 0 1 1 5 9 G-16
10 Sokhor Nazar  1970 1 1 1 ½ 0 ½ 1 0 1 6 9 O-14
3 Korolchuk Vladyslava  1778 ½ 1 0 1 1 1 0 ½ 0 5 10 G-14
13 Hanas Markiyan  1202 1 0 1 1 1 0 ½ 0 1 5,5 10 Open - 8
11 Huzela Lukyan  1206 1 0 ½ ½ 1 1 1 ½ 0 5,5 11 Open - 8
40 Momot Glib  1134 0 1 1 1 0 0 1 1 1 6 11 O-10
20 Matviienko Mykhailo  1925 1 0 ½ 0 1 1 ½ 1 1 6 11 O-16
8 Romanchenko Alisa  1344 1 0 1 ½ 0 1 0 1 0 4,5 12 G-12
7 Baluh Alina  1419 1 0 0 1 1 1 0 ½ 0 4,5 13 G-12
35 Ostapenko Volodymyr  0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 5 13 Open - 8
48 Yankiv Bohdan  1404 0 0 1 1 1 0 1 1 1 6 13 O-14
15 Baziuk Vladyslav  1990 ½ 1 0 1 ½ 1 0 0 ½ 4,5 13 O-18
6 Butochnova Veronika  1326 1 ½ 0 1 0 0 1 ½ 1 5 14 G-10
11 Savchenko Iryna  1247 1 0 1 1 ½ 0 0 1 0 4,5 14 G-12
7 Lozynskyi Bohdan  2157 1 1 ½ 0 0 1 0 ½ ½ 4,5 14 O-18
20 Sobol Matvii  1815 1 1 ½ 1 0 1 0 1 0 5,5 16 O-14
18 Lyakh Vasiliy  1987 1 0 1 0 0 ½ 1 1 1 5,5 16 O-16
16 Zavezion Nika  1448 0 1 0 1 1 0 0 1 0 4 18 G-14
1 Karvatskyi Oleksii  2172 0 1 0 1 ½ 1 1 1 0 5,5 18 O-14
17 Kryshtafor Maksym  1461 1 0 1 1 0 1 0 1 0 5 19 O-10
42 Chunys Yurii  1402 1 0 1 ½ 1 0 1 1 ½ 6 19 O-12
30 Frankiv Oleksandr  1804 ½ 1 1 0 ½ 0 1 0 1 5 19 O-16
19 Atamanchuk Roman  0 1 1 0 1 0 0 ½ 1 0 4,5 20 Open - 8
15 Pentsko Stanislav  1763 1 1 1 1 ½ ½ 0 0 ½ 5,5 20 O-12
22 Matiievskyi Rostyslav  1636 1 1 0 1 ½ 0 0 1 1 5,5 21 O-12
43 Smeryk Andriy  1614 0 1 ½ 1 0 ½ 0 1 1 5 21 O-16
24 Stoyko Oleh  1724 1 0 1 ½ 0 1 1 0 1 5,5 22 O-14
25 Kovalchuk Victor  1826 1 1 0 0 0 1 1 0 1 5 22 O-16
28 Osinchuk Luka  1312 1 1 0 0 1 0 1 1 0 5 23 O-10
5 Garsky Vladyslav  2121 ½ 1 1 ½ 0 1 0 0 1 5 23 O-14
49 Bolotskyy Maksym  1338 0 1 0 1 1 1 ½ ½ 0 5 23 O-16
31 Farkash Denys  1226 1 0 1 0 0 1 1 ½ ½ 5 24 O-10
29 Karpinets Andrian  1556 1 0 0 0 ½ 1 ½ 0 ½ 3,5 24 O-18
10 Bubelo Mykola  1868 ½ 1 1 0 0 1 1 1 0 5,5 25 O-12
32 Lyubun Oleh  1213 0 1 1 0 0 1 0 1 1 5 26 O-10
27 Pelekhatyy Zakhar  1313 0 1 1 0 1 0 1 0 1 5 28 O-10
24 Goncharenko Rostislav  1806 ½ 0 0 0 1 0 1 ½ ½ 3,5 28 O-18
54 Atamanchuk Dmytro  0 1 0 1 0 1 0 0 1 ½ 4,5 30 O-10
23 Masnyak Yuriy  1631 1 1 0 ½ 1 0 1 0 ½ 5 30 O-12
54 Nechaiev Matvii  1314 0 1 ½ ½ 0 0 1 1 1 5 32 O-14
21 Kovalskyi Roman  1903 1 0 0 0 ½ 1 1 0 1 4,5 33 O-16
50 Samoylov Denys  1043 0 1 1 0 1 0 ½ 0 1 4,5 34 O-10
32 Serbin Egor  1513 1 0 1 0 1 ½ 1 ½ 0 5 34 O-12
39 Sokhanskyi Rostyslav  1543 0 1 ½ 0 1 1 ½ ½ 0 4,5 34 O-14
30 Korchevskyi Volodymyr  1534 1 0 1 1 ½ 0 ½ 1 0 5 36 O-12
45 Gavker Markiyan  1369 1 ½ 0 ½ 1 0 1 0 1 5 39 O-12
38 Serbin Mykola  1437 1 0 1 1 ½ 0 0 1 0 4,5 44 O-12
37 Kalmuk Yaropolk  1726 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 47 O-16
57 Rozhko Roman  1287 0 0 1 1 0 0 1 0 1 4 51 O-14
29 Karpinets Zakhar  1572 1 0 ½ ½ ½ ½ 1 0 0 4 57 O-12
50 Ivano Yaroslav  1352 0 0 0 ½ ½ 1 ½ 1 0 3,5 62 O-14
72 Mykhailovskyi Tymofii  1075 1 0 0 ½ 0 0 1 ½ 0 3 64 O-14