.

2013

 

. , 27.02-06.03.2013

 

     .. (. )

 


  9

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

..                       .                          ..

-------------------------------------------------------------------------------------------

    1      29     Musiienko Danylo      5=  =  -  =  7   GM Shishkin Vadim               1

    2       2 IM  Pavlov Sergey         6=  =  -  =  6      Vorontsov Pavlo              9

    3       8 FM  Vusatiuk Andrey       5=  0  -  1  6      Skliarov Viktor              6

    4       4 FM  Terekhov Andrey       5   1  -  0  5      Krykun Yuriy                44

    5      10     Popovkin Petro        5   0  -  1  5   IM Lysak Igor                   7

    6      15 WFM Petrova Irina         5   =  -  =  5      Nogin Nikolai               12

    7       5 IM  Pesotskyi Vitalii     4=  1  -  0  5      Ivchenko Anatoly            20

    8      28     Burakovsky Marat      4=  0  -  1  4=     Dzupin Dmitry               11

    9      13 WFM Osmak Iulija          4=  =  -  =  4=     Chernykh Vladimir           18

   10      17     Karnaukh Anatolij     4=  1  -  0  4=     Smachenko Vasily            14

   11      43     Korzh. Ivan           4=  1  -  0  4      Chornozem Sergey            21

   12      31     Yashchenko Olena      4   1  -  0  4   IM Chubar Vladimir             22

   13      23     Sakhatskyi Oleksandr  4   0  -  1  4      Moroz Yuri                  24

   14      16     Malienko Alexander    3=  1  -  0  4      Aliev Isa                   36

   15      19 IM  Matorin Evgeny        3=  1  -  0  3=     Mats Diana                  41

   16      30     Pesotsky Alexandr     3=  =  -  =  3=     Ostakhnovich Vladislav      26

   17      32     Onokienko Olexandra   3=  =  -  =  3=     Anatskiy Alexey             27

   18      33     Riabko Mykyta         3=  =  -  =  3      Konopatska Oleksandra       35

   19      25     Feseniuk Andrii       3   1  -  0  3      Tomashevich Georgiy         48

   20      49     Yatsenko Vladislav    3   0  -  1  3      Sofiychuk Anatoly           38

   21      47     Slipchuk Evgeniy      3   0  -  1  2=     Budrin Sergey               42

   22      37     Abramuk Alexander     2=  =  -  =  2=     Mats Anatoli                45

   23      39     Burak Ilona           2   1  -  0  2=     Ponomarenko Olexandr        46

   24      40     Dvornitskaja Elena    2   1  -  0  1=     Butsenko Leonid             34

   25       3 FM  Burdalev Kirill       4   0  -  -  0      -                             

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..                           1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   BH.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1       1 GM  Shishkin Vadim          2484 UKR 36  1  9  1  5  1  3  =  8  1  2  =  4  1 16  1  7  =  7=  52=

    2       6     Skliarov Viktor         2278 UKR 20  1 17  =  4  1  6  = 22  1  1  =  5  1  3  =  8  1  7   53=

    3       2 IM  Pavlov Sergey           2471 UKR 29  1 22  1 11  1  1  =  6  1  5  =  8  1  2  =  4  =  7   53 

    4       9     Vorontsov Pavlo         2226 UKR 49  1 28  1  2  0 10  1 23  1 16  1  1  0 15  1  3  =  6=  46 

    5       4 FM  Terekhov Andrey         2324 RUS  7  1 23  1  1  0 32  1 12  1  3  =  2  0  6  = 15  1  6   52=

    6       7 IM  Lysak Igor              2277 UKR 33  = 41  1 15  1  2  =  3  0 10  1 18  =  5  = 16  1  6   47 

    7      29     Musiienko Danylo        1983 UKR  5  0 43  1 28  1 18  1 16  0 23  1 26  = 13  1  1  6   46 

    8       8 FM  Vusatiuk Andrey         2269 UKR 37  1 31  = 17  1 11  1  1  0  9  1  3  0 18  1  2  0  5=  51 

    9      15 WFM Petrova Irina           2156 UKR 46  1  1  0 21  1 13  = 39  1  8  0 11  = 31  1 12  =  5=  45=

   10      17     Karnaukh Anatolij       2150 UKR 38  1 26  = 12  =  4  0 30  1  6  0 20  - + 14  = 22  1  5=  45 

   11       5 IM  Pesotskyi Vitalii       2283 UKR 30  1 25  1  3  0  8  0  -  - 0 29  1  9  = 27  1 19  1  5=  44=

   12      12     Nogin Nikolai           2190 UKR 35  1 15  = 10  = 31  1  5  0 42  1 16  0 28  1  9  =  5=  41 

   13      43     Korzh. Ivan                0 UKR 25  0 30  1 49  1  9  = 26  = 21  = 17  1  7  0 31  1  5=  40=

   14      11     Dzupin Dmitry           2203 UKR 41  = 33  = 27  0 36  1 28  1 19  1 15  0 10  = 24  1  5=  38=

   15      44     Krykun Yuriy               0 UKR 19  1 12  =  6  0 20  1 17  = 22  1 14  1  4  0  5  0  5   49 

   16      10     Popovkin Petro          2219 UKR 40  1 32  = 31  = 29  1  7  1  4  0 12  1  1  0  6  0  5   47 

   17      18     Chernykh Vladimir       2145 UKR 39  1  2  =  8  0 40  1 15  = 26  = 13  0 23  1 18  =  5   45 

   18      13 WFM Osmak Iulija            2180 UKR 45  1 21  = 32  =  7  0 29  1 38  1  6  =  8  0 17  =  5   41=

   19      20     Ivchenko Anatoly        2078 UKR 15  0 35  1 42  0 33  1 27  1 14  0 30  1 26  - + 11  0  5   40 

   20      31     Yashchenko Olena        1889 UKR  2  0 39  = 44  1 15  0 41  1 24  = 10  - - 34  1 32  1  5   38 

   21      24     Moroz Yuri              2039 UKR 44  1 18  =  9  0 39  0 40  1 13  = 22  0 42  1 28  1  5   36=

   22      14     Smachenko Vasily        2180 UKR 34  1  3  0 33  1 27  1  2  0 15  0 21  1 24  = 10  0  4=  45=

   23      16     Malienko Alexander      2155 UKR 43  1  5  0 48  1 42  1  4  0  7  0 27  = 17  0 35  1  4=  40 

   24      28     Burakovsky Marat        1984 UKR 26  0 38  0 45  = 48  1 46  1 20  = 32  1 22  = 14  0  4=  36=

   25      19 IM  Matorin Evgeny          2120 RUS 13  1 11  0 29  0 30  0 45  1 27  0 47  = 39  1 38  1  4=  36=

   26       3 FM  Burdalev Kirill         2327 UKR 24  1 10  =  -  - 0 38  1 13  = 17  =  7  = 19  - -  -  - 0  4   45=

   27      27     Anatskiy Alexey         2018 UKR  -  - 0 46  1 14  1 22  0 19  0 25  1 23  = 11  0 33  =  4   41=

   28      23     Sakhatskyi Oleksandr    2041 UKR 42  1  4  0  7  0 43  1 14  0 34  1 38  1 12  0 21  0  4   41 

   29      26     Ostakhnovich Vladislav  2027 UKR  3  0 34  1 25  1 16  0 18  0 11  0 41  = 48  1 30  =  4   40=

   30      30     Pesotsky Alexandr       1971 UKR 11  0 13  0 34  1 25  1 10  0 36  1 19  0 38  = 29  =  4   40=

   31      21     Chornozem Sergey        2057 UKR 47  1  8  = 16  = 12  0 38  0 39  1 42  1  9  0 13  0  4   39=

   32      22 IM  Chubar Vladimir         2052 UKR 48  1 16  = 18  =  5  0 42  0 35  1 24  0 33  1 20  0  4   39 

   33      32     Onokienko Olexandra     1853 UKR  6  = 14  = 22  0 19  0 47  = 40  1 39  1 32  0 27  =  4   39 

   34      38     Sofiychuk Anatoly       1680 UKR 22  0 29  0 30  0  -  - 1 48  1 28  0 46  1 20  0 41  1  4   33 

   35      36     Aliev Isa               1737 UKR 12  0 19  0 46  = 47  = 44  1 32  0 43  1 41  1 23  0  4   33 

   36      25     Feseniuk Andrii         2029 UKR  1  0 45  1 38  0 14  0 43  = 30  0 40  = 49  1 44  1  4   33 

   37      33     Riabko Mykyta           1792 UKR  8  0 48  0 43  0 41  0 49  1 44  = 45  1 47  1 40  =  4   26=

   38      41     Mats Diana              1630 UKR 10  0 24  1 36  1 26  0 31  1 18  0 28  0 30  = 25  0  3=  40=

   39      42     Budrin Sergey              0 UKR 17  0 20  = 47  1 21  1  9  0 31  0 33  0 25  0 42  1  3=  39 

   40      35     Konopatska Oleksandra   1754 UKR 16  0 44  = 41  1 17  0 21  0 33  0 36  = 43  1 37  =  3=  35=

   41      49     Yatsenko Vladislav         0 UKR 14  =  6  0 40  0 37  1 20  0 45  1 29  = 35  0 34  0  3   38=

   42      47     Slipchuk Evgeniy           0 UKR 28  0  -  - 1 19  1 23  0 32  1 12  0 31  0 21  0 39  0  3   38=

   43      40     Dvornitskaja Elena      1670 UKR 23  0  7  0 37  1 28  0 36  = 48  = 35  0 40  0 49  1  3   33=

   44      48     Tomashevich Georgiy        0 UKR 21  0 40  = 20  0 45  0 35  0 37  =  -  - 1 46  1 36  0  3   33=

   45      37     Abramuk Alexander       1689 UKR 18  0 36  0 24  = 44  1 25  0 41  0 37  0  -  - 1 47  =  3   32=

   46      39     Burak Ilona             1671 UKR  9  0 27  0 35  = 49  1 24  0 47  = 34  0 44  0 48  1  3   31 

   47      45     Mats Anatoli               0 UKR 31  0 49  = 39  0 35  = 33  = 46  = 25  = 37  0 45  =  3   30=

   48      46     Ponomarenko Olexandr       0 UKR 32  0 37  1 23  0 24  0 34  0 43  = 49  1 29  0 46  0  2=  31=

   49      34     Butsenko Leonid         1783 UKR  4  0 47  = 13  0 46  0 37  0  -  - 1 48  0 36  0 43  0  1=  33=

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

.                          FIDE   W  n   We  W-We  K +/-     

------------------------------------------------------------------------------------------

   1 GM  Shishkin, Vadim         UKR 14101696  2484 7,5 9 7,11  0,39 10       4 2235 2490

   2 IM  Pavlov, Sergey          UKR 14114330  2471 7,0 9 6,75  0,25 10       3 2266 2481

   3 FM  Burdalev, Kirill        UKR 14121913  2327 3,5 5 4,15 -0,65 15     -10 2038 1940

   4 FM  Terekhov, Andrey        RUS  4121481  2324 5,0 8 4,83  0,17 15       3 2236 2224

   5 IM  Pesotskyi, Vitalii      UKR 14101157  2283 5,5 8 5,42  0,08 10       1 2139 2280

   6     Skliarov, Viktor        UKR 14106736  2278 7,0 9 4,73  2,27 15      34 2252 2472

   7 IM  Lysak, Igor             UKR 14106132  2277 4,0 7 3,98  0,02 10       0 2214 2067

   8 FM  Vusatiuk, Andrey        UKR 14111942  2269 5,5 9 5,07  0,43 15       6 2214 2285

   9     Vorontsov, Pavlo        UKR 14116367  2226 5,5 8 4,18  1,32 15      20 2203 2231

  10     Popovkin, Petro         UKR 14119331  2219 5,0 9 5,53 -0,53 30     -16 2124 2160

  11     Dzupin, Dmitry          UKR 14110687  2203 5,0 7 5,09 -0,09 15      -1 2022 1875

  12     Nogin, Nikolai          UKR 14105357  2190 4,0 7 4,19 -0,19 15      -3 2105 1934

  13 WFM Osmak, Iulija           UKR 14101602  2180 5,0 9 5,95 -0,95 15     -14 2039 2055

  14     Smachenko, Vasily       UKR 14103281  2180 4,5 8 5,00 -0,50 15      -8 2072 1941

  15 WFM Petrova, Irina          UKR 14124122  2156 4,0 7 3,48  0,52 15       8 2154 1968

  16     Malienko, Alexander     UKR 14103265  2155 2,5 7 4,44 -1,94 15     -29 2029 1789

  17     Karnaukh, Anatolij      UKR 14107171  2150 4,5 8 3,98  0,52 15       8 2141 2169

  18     Chernykh, Vladimir      UKR 14138549  2145 3,5 6 2,76  0,74 30      22 2161 1817

  19 IM  Matorin, Evgeny         RUS  4137159  2120 2,0 6 4,09 -2,09 10     -21 1957 1624

  20     Ivchenko, Anatoly       UKR 14116278  2078 4,0 6 3,46  0,54 15       8 2011 1758

  21     Chornozem, Sergey       UKR 14119773  2057 1,0 5 2,12 -1,12 15     -17 2098 1564

  22 IM  Chubar, Vladimir        UKR 14101491  2052 3,0 7 3,71 -0,71 10      -7 2027 1755

  23     Sakhatskyi, Oleksandr   UKR 14130637  2041 3,0 8 4,65 -1,65 15     -25 1954 1804

  24     Moroz, Yuri             UKR 14122006  2039 2,5 5 2,30  0,20 15       3 2062 1633

  25     Feseniuk, Andrii        UKR 14125978  2029 3,0 8 5,27 -2,27 30     -68 1891 1755

  26     Ostakhnovich, Vladislav UKR 14130971  2027 2,5 7 2,66 -0,16 15      -2 2126 1837

  27     Anatskiy, Alexey        UKR 14119323  2018 4,0 8 3,44  0,56 15       8 2068 2068

  28     Burakovsky, Marat       UKR 14107147  1984 3,5 8 4,23 -0,73 15     -11 1955 1849

  29     Musiienko, Danylo       UKR 14125161  1983 5,0 8 2,32  2,68 15      40 2162 2169

  30     Pesotsky, Alexandr      UKR 14128080  1971 4,0 8 3,63  0,37 15       6 2000 1846

  31     Yashchenko, Olena       UKR 14125145  1889 2,5 4 1,51  0,99 15      15 1999 1594

  32     Onokienko, Olexandra    UKR 14130270  1853 2,5 7 1,70  0,80 15      12 2077 1797

  33     Riabko, Mykyta          UKR 14116421  1792 2,5 5 2,45  0,05 15       1 1818 1420

  34     Butsenko, Leonid        UKR 14114747  1783 0,0 5 2,06 -2,06 30     -62 1869 1105

  35     Konopatska, Oleksandra  UKR 14128772  1754 2,0 7 1,93  0,07 15       1 1955 1670

  36     Aliev, Isa              UKR 14130017  1737 1,5 6 1,60 -0,10 30      -3 1958 1603

  37     Abramuk, Alexander      UKR 14127199  1689 0,5 5 0,79 -0,29 30      -9 1997 1445

  38     Sofiychuk, Anatoly      UKR 14137135  1680 1,0 6 1,18 -0,18 30      -5 1947 1635

  39     Burak, Ilona            UKR 14130254  1671 1,5 6 1,58 -0,08 15      -1 1879 1470

  40     Dvornitskaja, Elena     UKR 14124700  1670 2,5 8 1,89  0,61 15       9 1899 1683

  41     Mats, Diana             UKR 14138611  1630 3,5 9 0,79  2,71 30      81 2018 2015

  42     Budrin, Sergey          UKR 14130610     0 1,5 7             0         2037 1727

  43     Korzh., Ivan            UKR 14130076     0 5,5 9             0         2065 2145

  44     Krykun, Yuriy           UKR 14140667     0 5,0 9             0         2168 2211

  45     Mats, Anatoli           UKR        0     0 3,0 8             0         1838 1620

  46     Ponomarenko, Olexandr   UKR 14142546     0 2,5 9             0         1868 1702

  47     Slipchuk, Evgeniy       UKR 14140730     0 2,0 7             0         2087 1759

  48     Tomashevich, Georgiy    UKR 14136490     0 2,0 8             0         1825 1632

  49     Yatsenko, Vladislav     UKR 14145529     0 3,0 9             0         1894 1769

 ------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1             GM  2461 14101696  7.5 2301  9  7.5 +1.22

  2             IM  2540 14114330  7.0 2317  9  7   +0.05

  3         FM  2371 14121913  4.0 2137  6  4   -0.69

  4              FM  2324  4121481  6.0 2282  9  6   +1.03

  5         IM  2325 14101157  5.5 2236  8  5.5 +0.55

  6               2395 14106736  7.0 2311  9  7   +1.54

  7              IM  2275 14106132  6.0 2244  9  6   +1.20

  8          FM  2321 14111942  5.5 2316  9  5.5 +0.96

  9               2373 14116367  6.5 2257  9  6.5 +0.77

 10                2225 14119331  5.0 2222  9  5   +0.46

 11               2265 14110687  5.5 2086  9  5.5 -1.01

 12                 2257 14105357  5.5 2164  9  5.5 -0.07

 13              WFM 2383 14101602  5.0 2165  9  5   -1.92

 14             2185 14103281  4.5 2184  9  4.5 -0.10

 15            WFM 2263 14124122  5.5 2189  9  5.5 +0.22

 16           2252 14103265  4.5 2125  9  4.5 -1.38

 17             2273 14107171  5.5 2228  8  4.5 +0.06

 18              2218 14138549  5.0 2201  9  5   +0.35

 19               2198  4137159  4.5 2066  9  4.5 -1.50

 20              2205 14116278  5.0 2122  8  4   -0.88

 21              2199 14119773  4.0 2125  9  4   -1.33

 22          IM  2147 14101491  4.0 2125  9  4   -0.77

 23           2086 14130637  4.0 2138  9  4   +0.07

 24                   2155 14122006  5.0 2106  9  5   -0.09

 25            1      1987 14125978  4.0 2028  9  4   -0.10

 26         2142 14130971  4.0 2178  9  4   -0.15

 27              2115 14119323  4.0 2179  8  4   +0.67

 28         1      2052 14107147  4.5 2095  9  4.5 +0.45

 29              2157 14125161  6.0 2241  9  6   +2.43

 30           2101 14128080  4.0 2138  9  4   -0.08

 31                  2103 14125145  5.0 2062  8  5   +0.53

 32         2061 14130270  4.0 2120  9  4   +0.19

 33              1      2056 14116421  4.0 1965  9  4   -1.58

 34            1      1727 14114747  1.5 1999  8  0.5 -0.89

 35     1      1989 14128772  3.5 2062  9  3.5 -0.15

 36                 1      1994 14130017  4.0 2069  9  4   +0.31

 37         1      1915 14127199  3.0 2051  8  2   -0.66

 38         1      2017 14137135  4.0 2053  8  3   -0.61

 39               1      1944 14130254  3.0 2001  9  3   -0.86

 40          1      1964 14124700  3.0 2019  9  3   -0.86

 41                 1      1999 14138611  3.5 2177  9  3.5 +0.94

 42             1      1941 14130610  3.5 2135  9  3.5 +1.17

 43                    2100     1131  5.5 2157  9  5.5 +1.75

 44               1      2057 14140667  5.0 2245  9  5   +2.64

 45              1      1959     5410  3.0 2004  9  3   -0.98

 46     1      1925     1551  2.5 2033  9  2.5 -0.77

 47           1      2056     1588  3.0 2155  8  2   -0.96

 48         1      1953     1287  3.0 2018  8  2   -1.30

 49          1      1936     1576  3.0 2084  9  3   +0.13