2013

20 (1993-1994 ..)

 

. , 12-24.02.2013

(13-21.02.2013)

: , 11 .

: 90 40 30

30

, .

 

(22-23.02.2013)

: , 11 .

: 10 10  

, .

 

(24.02.2013)

: , 11 .

: 3 2  

, .


(13-21.02.2013)

 

 

 11

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Table White                               - Black                                       Results

--------------------------------------------------------------------------------------- round 11

  1   Bortnyk, Olexandr            ( 6.5) - Borisenko, Viacheslav        ( 8  )   3-  9  1-0   

  2   Bortnyk, Mykola              ( 7.5) - Volovikov, Anton             ( 6.5)   2-  4  1-0   

  3   Basko, Bogdan                ( 6.5) - Kurayan, Ruslan              ( 7  )  21-  1  1/2   

  4   Peng, Li Min                 ( 6.5) - Starozhilov, Leonid          ( 6.5)  16-  8  0-1   

  5   Vatinyan, Gor                ( 6  ) - Podolsky, Anton              ( 6  )  17- 10  0-1   

  6   Bordovsky, Vladimir          ( 5.5) - Voitovich, Vladislav         ( 6  )   6- 11  1/2   

  7   Sychevskyy, Andriy           ( 5.5) - Shtembuliak, Evgeny          ( 5.5)  18- 12  1-0   

  8   Naboka, Sergey               ( 5.5) - Romanets, Pavel              ( 5.5)   7- 20  1-0   

  9   Litvinov, Mikhail            ( 5  ) - Zozulia, Alexandr            ( 5.5)  30- 22  0-1   

 10   Bogdanov, Egor               ( 5  ) - Borisenko, Maxim             ( 5  )  13- 15  0-1   

 11   Ponomarenko, Alexandr        ( 5  ) - Abramyan, Artur              ( 5  )   5- 26  1-0   

 12   Muha, Sergey                 ( 4.5) - Levitskiy, Andrey            ( 4.5)  14- 28  1-0   

 13   Shton, Roman                 ( 4.5) - Andrienko, Petr              ( 4.5)  36- 19  0-1   

 14   Fesenko, Anatoliy            ( 4.5) - Gradoboev, Danylo            ( 4.5)  24- 31  1-0   

 15   Taranenko, Evgueniy          ( 4.5) - Trylevych, Alexandr          ( 1.5)  25- 37  1-0   

 16   Kasumov, Ramyl               ( 4  ) - Rilov, Vladimir              ( 4  )  23- 34  1-0   

 17   Romanov, Artem               ( 4  ) - Sharipov, Artur              ( 4  )  35- 29  1/2   

 18   Potikha, Pavel               ( 3.5) - Lukyanchik, Oleg             ( 3  )  33- 32  1/2   

Bye            : 27 Ovsiannikov, Andrey

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    R10   R11   CB Score

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.    2             20b1  11w0  16w1  14b  13w1  12b1  10w1   9b0   8w1   1b1   4w1    1  8.5

  2.    9           27w1  18b0  23w1  21b1  10w1  11w1   8b1   2w1   1b0  17w1   3b0    1  8.0

  3.    1                19w1  12b  18w1  10b   4w1   8b  11w   3b1   9w1   2w0  21b    1  7.5

        3           21w1  14b1  10w   4b0  12w  16b  22w1   1w0  25b1  18b1   9w1    1  7.5

        8           26b1  31w1  17b1  11w   6b1   1w   9w0  14b1   2b0  21w  16b1   -1  7.5

  6.   10             28b1  37w1   3b   1w   9b0  20w1   2b0   5w   6b  24w1  17b1   -1  7.0

       21                3b0  30w1  37b1   9w0  27b1     +  14w  16w  17b1   8b   1w    0  7.0

  8.   11           29w1   2b1   4w1   8b  18w1   9b0   1b  17w0   5b1  16w0   6b   -1  6.5

        4              22b1  15w1  11b0   3w1   1b0  17w0  19b1  13w1  16b   7w1   2b0   -1  6.5

       18            36b1   9w1   1b0   7w1  11b0   5w1  17b0   6w  13b1   3w0  12w1    1  6.5

       16                  34b1   7w   2b0  24w  25b1   3w  12w1  21b   4w  11b1   8w0    1  6.5

        7               25w1  16b  12w  18b0  31b  15w0  27b1  22w1  14w1   4b0  20w1    1  6.5

       22             4w0  29b1   6w0  33b1  15b1  13w   3b0   7b0  28w1  14w1  30b1   -1  6.5

 14.   17                 35w1   6b1   8w0  12b0  23w1   4b1  18w1  11b1  21w0   9b0  10w0    1  6.0

        6         24b1  17w0  22b1  15w1   8w0     -  31b1  18b  10w  20b  11w    0  6.0

        5          23w  13b0  35w1  19b1  14w  18b0  20w1  10b  11w0  15b  26w1    1  6.0

       15            33w1   4b0  36w1   6b0  22w0   7b1  35b1  25w0  24b   5w  13b1   -1  6.0

 18.   12           30b1   1w   7b  17w1   3b   2w0  16b0  19w0  27b1  25w1  18b0   -1  5.5

       14                 32b1   3w0     +   2w   5b  31w1  21b   8w0   7b0  22b0  28w1    0  5.5

       20                2w0  23b  33w  29b1  24w1  10b0   5b0  35w1  19b1   6w   7b0   -1  5.5

       24           1    6w0  33b  26w1  16b  20b0  28w0     +  23b1  15w  10b0  31w1    0  5.5

       19               1b0  28w1  31b0   5w0  34w1  29b1   4w0  12b1  20w0  26b  36b1   -1  5.5

       25            7b0  32w1  13w0  34b1  16w0  33b1  23w  15b1   3w0  12b0  37w1    1  5.5

 24.   13                  -   5w1  25b1  31w   2b0  22b  28w1   4b0  18w0  34b1  15w0    0  5.0

       23               5b  20w   9b0  37w1  17b0  26w  25b  24w0  30b0     +  34w1    0  5.0

       26              1    8w0  35b0  24b0  32w1  36w1  23b  33w  28b  31b1  19w   5b0   -1  5.0

       30            1   12w0  21b0  28b0     +  35w0  36b  32w1  34b  23w1  29b1  22w0    0  5.0

 28.   31           1      +   8b0  19w1  13b   7w  14b0   6w0  36b  26w0  32w1  24b0    0  4.5

       27          1    9b0  34w1     -  35b1  21w0  32b   7w0  33b1  12w0     -     +    0  4.5

       28            1   10w0  19b0  30w1  36b1  29w0  24b1  13b0  26w  22b0  33w1  14b0   -1  4.5

       35                  17b0  26w1   5b0  27w0  30b1     +  15w0  20b0  34w0  37b1  29w    0  4.5

       29              1   11b0  22w0  32b1  20w0  28b1  19w0  34w0     +  37b1  30w0  35b    0  4.5

       36                1   18w0     +  15b0  28w0  26b0  30w  37b1  31w  32b     +  19w0    1  4.5

 34.   33       1            15b0  24w  20b  22w0  37b1  25w0  26b  27w0     +  28b0  32w    0  4.0

       34             1   16w0  27b0     +  25w0  19b0  37w  29b1  30w  35b1  13w0  23b0    0  4.0

 36.   32             1   14w0  25b0  29w0  26b0     +  27w  30b0  37w1  36w  31b0  33b    0  3.5

 37.   37    1           +  10b0  21w0  23b0  33w0  34b  36w0  32b0  29w0  35w0  25b0    0  1.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1 Kurayan, Ruslan            UKR     2408 14120615  7.5 2238 11  7.5 -0.29

  2 Bortnyk, Mykola            UKR     2403 14120836  8.5 2226 11  8.5 +0.59

  3 Bortnyk, Olexandr          UKR FM  2385 14120828  7.5 2175 11  7.5 -0.73

  4 Volovikov, Anton           UKR FM  2347 14120283  6.5 2209 11  6.5 -0.85

  5 Ponomarenko, Alexandr      UKR IM  2317 14122456  6.0 2108 10  5   -2.55

  6 Bordovsky, Vladimir        UKR     2293 14118467  6.0 2125  9  5   -1.37

  7 Naboka, Sergey             UKR     2287 14123452  6.5 2094 10  6   -1.36

  8 Starozhilov, Leonid        UKR     2284 14106752  7.5 2194 10  6.5 +0.42

  9 Borisenko, Viacheslav      UKR IM  2274 14115824  8.0 2192 11  8   +1.44

 10 Podolsky, Anton            UKR     2269 14119668  7.0 2212 10  6   +0.40

 11 Voitovich, Vladislav       UKR     2253 14104172  6.5 2230 11  6.5 +0.76

 12 Shtembuliak, Evgeny        UKR FM  2198 14113325  5.5 2136 11  5.5 -0.77

 13 Bogdanov, Egor             UKR     2157 14119137  5.0 2129  8  3.5 -0.73

 14 Muha, Sergey               UKR     2130 14136708  5.5 2186  8  2.5 -0.91

 15 Borisenko, Maxim           UKR     2133 14115816  6.0 2163  8  3   -0.68

 16 Peng, Li Min               UKR     2115 14112620  6.5 2211 10  5.5 +1.68

 17 Vatinyan, Gor              UKR     2100 14122260  6.0 2200 10  5   +1.28

 18 Sychevskyy, Andriy         UKR     2083 14125927  6.5 2267 10  5.5 +2.79

 19 Andrienko, Petr            UKR     2063 14131064  5.5 2092  8  3.5 -0.24

 20 Romanets, Pavel            UKR FM  2054 14133148  5.5 2146  9  4   +0.49

 21 Basko, Bogdan              UKR     2031 14115794  7.0 2138  9  5   +1.65

 22 Zozulia, Alexandr          UKR     1988 14134500  6.5 2095 10  5.5 +1.73

 23 Kasumov, Ramyl             UKR     1967 14128926  5.0 2031  8  2   -1.42

 24 Fesenko, Anatoliy          UKR     1963 14138662  5.5 2061  8  3   -0.07

 25 Taranenko, Evgueniy        UKR     1955 14122138  5.5 2166  7  1.5 -0.21

 26 Abramyan, Artur            UKR     1861 14131951  5.0 2035  6  1.5 -0.27

 27 Ovsiannikov, Andrey        UKR     1850 14122987  4.5 2157  4  0   -0.59

 28 Levitskiy, Andrey          UKR     1793 14132885  4.5 1975  9  2.5 -0.09

 29 Sharipov, Artur            UKR     1755 14138794  4.5 1955  6  1   -0.60

 30 Litvinov, Mikhail          UKR     1727 14137674  5.0 1935  6  2   +0.50

 31 Gradoboev, Danylo          UKR     0000 14141442  4.5 2130  8  2    1937

 32 Lukyanchik, Oleg           UKR     0000 14138697  3.5 1880  6  0.5  1479

 33 Potikha, Pavel             UKR     0000           4.0 1950  8  1.5  1699

 34 Rilov, Vladimir            UKR     0000 14138751  4.0 1949  8  1.5  1698

 35 Romanov, Artem             UKR     0000 14146800  4.5 1975  8  2.5  1834

 36 Shton, Roman               UKR     0000 14137461  4.5 1943  6  0.5  1542

 37 Trylevych, Alexandr        UKR     0000           1.5 1995  5  0    1260

-------------------------------------------------------------------------------

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1                 2390 14120615  7.5 2325 11  7.5 +1.05

  2              2394 14120836  8.5 2326 11  8.5 +2.02

  3       FM  2414 14120828  7.5 2275 11  7.5 +0.04

  4          FM  2397 14120283  6.5 2296 11  6.5 -0.44

  5            2184 14122456  6.0 2198 11  6   +0.75

  6          2322 14118467  6.0 2215 10  6   -0.32

  7                2357 14123452  6.5 2198 11  6.5 -1.18

  8            2472 14106752  7.5 2276 11  7.5 -0.68

  9       IM  2355 14115824  8.0 2295 11  8   +1.67

 10              2335 14119668  7.0 2232 11  7   +0.17

 11             2329 14104172  6.5 2295 11  6.5 +0.58

 12       FM  2291 14113325  5.5 2245 11  5.5 -0.61

 13                2318 14119137  5.0 2171 10  5   -1.77

 14                  2265 14136708  5.5 2206 10  4.5 -1.15

 15             2227 14115816  6.0 2160 11  6   -0.37

 16                   2274 14112620  6.5 2277 11  6.5 +1.12

 17                  2265 14122260  6.0 2274 11  6   +0.72

 18              2218 14125927  6.5 2288 11  6.5 +2.07

 19               2165 14131064  5.5 2125 11  5.5 -0.59

 20           FM  2159 14133148  5.5 2166 11  5.5 +0.09

 21                2200 14115794  7.0 2238 10  6   +1.52

 22             2124 14134500  6.5 2207 11  6.5 +2.11

 23               2183 14128926  5.0 2114 10  4   -1.88

 24          1      2044    16412  5.5 2157 10  4.5 +0.91

 25            2177 14122138  5.5 2166 11  5.5 -0.07

 26             1      2081 14131951  5.0 2067 11  5   -0.77

 27         1      2044 14122987  4.5 2121  8  3.5 +0.18

 28           1      2045 14132885  4.5 2110 11  4.5 -0.15

 29             1      1950    16419  4.5 2047 10  3.5 -0.32

 30           1      1998 14137674  5.0 2051 10  4   -0.35

 31          1      1956    11019  4.5 2162 10  3.5 +0.89

 32            1      1899    16415  3.5 2029 10  2.5 -0.87

 33      1               1988     2148  4.0 2070 10  3   -0.91

 34            1      1975    16167  4.0 2091 10  3   -0.59

 35                    1900           4.5 2077 10  3.5 +0.65

 36               1      1946    16420  4.5 2054  9  2.5 -0.78

 37   1           1900           1.5 2047 10  0.5 -2.74

-------------------------------------------------------------------------------

 

 

--------------------------------------------------------------------------

No                                   

--------------------------------------------------------------------------

 1                     2390       14120615   28.08.1993

 2                  2394       14120836   13.01.1994

 3        /f      2414       14120828   18.10.1996

 4           /f      2397       14120283   25.06.1993

 5               2184       14122456   15.04.1993

 6              2322       14118467   04.11.1993

 7                    2357       14123452   21.10.1993

 8                2472       14106752   11.09.1994

 9        /m      2355       14115824   28.04.1995

10                  2335       14119668   06.06.1993

11               2329       14104172   12.03.1994

12        /f      2291       14113325   12.03.1999

13                    2318       14119137   23.04.1996

14                      2265       14136708   20.05.1994

15                 2227       14115816   10.10.1993

16                       2274       14112620   15.01.1997

17                      2265       14122260   09.04.1997

18                 2218       14125927   15.12.1998

19                   2165       14131064   24.07.1994

20            /f      2159       14133148   26.03.1993

21                    2200       14115794   10.08.1997

22                 2124       14134500   05.12.1997

23                   2183       14128926   12.04.1995

24           1        2044          16412   24.04.1997

25                2177       14122138   13.07.1995

26              1        2081       14131951   29.11.1995

27          1        2044       14122987   17.08.1995

28            1        2045       14132885   22.10.2002

29              1        1950          16419   24.11.1999

30            1        1998       14137674   21.11.1995

31           1        1956          11019   26.07.1999

32             1        1899          16415   27.12.1998

33                1        1988           2148   05.05.1994

34             1        1975          16167   12.03.2001

35              1        1900                  08.05.1995

36                1        1946          16420   25.05.2001

37         1        1900                  11.01.1998

 


 

ij

 

 11

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Table White                               - Black                                       Results

--------------------------------------------------------------------------------------- round 11

  1   Antoshkiv, Anastasiya        ( 4.5) - Rakhmangulova, Anastasiya    ( 8.5)  11-  1  1/2   

  2   Fediuk, Iryna                ( 5.5) - Ivanenko, Olga I.            ( 7.5)   8-  3  1-0   

  3   Vasina, Olena                ( 4.5) - Tantsiura, Maria             ( 7.5)   5-  2  1/2   

  4   Petrova, Irina               ( 6.5) - Havryshkevich, Anna-Maria    ( 4.5)   4- 17  1-0   

  5   Gasanova, Kinul              ( 5.5) - Usoltseva, Polina            ( 4.5)  12- 10  1/2   

  6   Irgasheva, Zorina            ( 4  ) - Dudrova, Anastasia           ( 4.5)  18-  7  1/2   

  7   Bezkorovaina, Mariia         ( 4.5) - Peng, Li Li                  ( 3.5)   6- 16  1/2   

  8   Burak, Ilona                 ( 3  ) - Barantseva, Alexandra        ( 4.5)  14-  9  0-1   

  9   Vasilenko, Ekaterina         ( 4.5) - Sazonova, Alina              ( 2.5)  15- 13  0-1   

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    R10   R11   CB Score

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.    1       10b1   6w1   2b   4w1   8b1   3w   5b1   7w1  12b   9w1  11b   -1  9.0

  2.    2                11w1   7b1   1w   3b0   9w1   4b1   8b1  12w   6b  15w1   5b   -1  8.0

  3.    3               12b  14w1   4b   2w1  11b1   1b   7w0  15w1   9b1   6w1   8b0   -1  7.5

        4                13w1   8b   3w   1b0  15w1   2w0  12b   5w1   7b1  10b1  17w1    1  7.5

  5.    8                 17w1   4w   6b   5b1   1w0  11b1   2w0   9b0  10w   7b1   3w1    1  6.5

  6.   12              3w   9b   5w0  13b1   7w  17b1   4w   2b   1w  16b  10w    1  6.0

  7.    9        18b  12w  17b   6w1   2b0   5w0  13b1   8w1   3w0   1b0  14b1   -1  5.5

  8.    7           16b1   2w0  14b1  11w0  12b   6w1   3b1   1b0   4w0   8w0  18b   -1  5.0

        6          15w1   1b0   8w   9b0  10w1   7b0  17w1  18b   2w   3b0  16w    1  5.0

        5                14b0  18w1  12b1   8w0  17w   9b1   1w0   4b0  16b0  13w1   2w    1  5.0

       11           2b0  16w1  10b1   7b1   3w0   8w0  15b0  14w0  13b  18b1   1w   -1  5.0

       10             1w0  15b  11w0  16b1   6b0  18w  14b1  13w1   8b   4w0  12b   -1  5.0

 13.   15        1    6b0  10w  18b  14w1   4b0  16w1  11w1   3b0  17w   2b0  13w0    1  4.5

       17  -   1    8b0  13b1   9w  18w   5b  12w0   6b0  16w  15b  14w1   4b0   -1  4.5

       18              9w   5b0  15w  17b  13w  10b  16b   6w  14b  11w0   7w    1  4.5

 16.   16                  1    7w0  11b0  13w  10w0  14b  15b0  18w  17b   5w1  12w   6b    1  4.0

 17.   13               4b0  17w0  16b  12w0  18b  14w1   9w0  10b0  11w   5b0  15b1   -1  3.5

 18.   14                1    5w1   3b0   7w0  15b0  16w  13b0  10w0  11b1  18w  17b0   9w0    1  3.0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1 Rakhmangulova, Anastasiya  UKR WIM 2232 14117479  9.0 2001 11  9   +0.49

  2 Tantsiura, Maria           UKR WIM 2166 14124327  8.0 1989 11  8   +0.18

  3 Ivanenko, Olga I.          UKR WFM 2164 14121093  7.5 1970 11  7.5 -0.51

  4 Petrova, Irina             UKR WFM 2156 14124122  7.5 1962 11  7.5 -0.48

  5 Vasina, Olena              UKR     2020 14124360  5.0 1894 10  4   -2.42

  6 Bezkorovaina, Mariia       UKR     2018 14116324  5.0 1925 10  4.5 -1.52

  7 Dudrova, Anastasia         UKR WFM 1993 14129051  5.0 1959 10  4.5 -0.83

  8 Fediuk, Iryna              UKR     1937 14112353  6.5 1993 11  6.5 +1.80

  9 Barantseva, Alexandra      UKR WFM 1911 14117940  5.5 1934 10  5   +0.28

 10 Usoltseva, Polina          UKR     1843 14113813  5.0 1862 10  4.5 -0.38

 11 Antoshkiv, Anastasiya      UKR     1811 14101475  5.0 1896 10  4   -0.10

 12 Gasanova, Kinul            UKR     1794 14135043  6.0 1938 11  6   +2.30

 13 Sazonova, Alina            UKR     1728 14134195  3.5 1805 10  3   -1.10

 14 Burak, Ilona               UKR     1671 14130254  3.0 1825 10  2.5 -0.68

 15 Vasilenko, Ekaterina       UKR     1670 14134209  4.5 1838 10  4   +0.93

 16 Peng, Li Li                UKR     1637 14132893  4.0 1809 10  3.5 +0.56

 17 Havryshkevich, Anna-Maria  UKR     1612 14132826  4.5 1823 10  4   +1.48

 18 Irgasheva, Zorina          UKR     0000 14142040  4.5 1810 11  4.5  1745

-------------------------------------------------------------------------------

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1        2331 14117479  9.0 2173 11  9   +1.27

  2                 2275 14124327  8.0 2174 11  8   +1.06

  3           WFM 2270 14121093  7.5 2153 11  7.5 +0.39

  4            WFM 2263 14124122  7.5 2146 11  7.5 +0.37

  5                 2177 14124360  5.0 2118 11  5   -1.31

  6           2251 14116324  5.0 2125 11  5   -2.24

  7       WFM 2118 14129051  5.0 2155 11  5   +0.03

  8                  2191 14112353  6.5 2170 11  6.5 +0.71

  9    WFM 2123 14117940  5.5 2152 11  5.5 +0.44

 10             2061 14113813  5.0 2112 11  5   +0.20

 11           2025 14101475  5.0 2115 11  5   +0.72

 12              2145 14135043  6.0 2144 11  6   +0.48

 13               2050 14134195  3.5 2067 11  3.5 -1.75

 14               1      1944 14130254  3.0 2075 11  3   -0.67

 15       1      2020 14134209  4.5 2102 11  4.5 +0.11

 16                 1      1940 14132893  4.0 2076 11  4   +0.42

 17 -   1      1971 14132826  4.5 2107 11  4.5 +0.90

 18              2070     7161  4.5 2062 11  4.5 -1.13

-------------------------------------------------------------------------------

 

 

---------------------------------------------------------------------------

No                                  

---------------------------------------------------------------------------

 1            2331       14117479   30.12.1994

 2                     2275       14124327   13.02.1996

 3            /wf     2270       14121093   16.01.1994

 4             /wf     2263       14124122   14.11.1993

 5                     2177       14124360   04.09.1994

 6               2251       14116324   16.04.1997

 7        /wf     2118       14129051   15.06.1995

 8                      2191       14112353   27.05.1997

 9     /wf     2123       14117940   28.07.1995

10                 2061       14113813   27.03.1995

11               2025       14101475   10.04.1996

12                  2145       14135043   30.04.1997

13                   2050       14134195   01.11.1996

14                1        1944       14130254   30.04.1996

15        1        2020       14134209   11.08.1997

16                  1        1940       14132893   14.03.1999

17  -   1        1971       14132826   19.01.1998

18                  2070           7161   23.07.1995


  (22-23.02.2013)

 

 

  11

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    R10   R11   CB Score

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.    1           16b1  10w1   6b1   3w1   4b1   2w1   7b  14w  12b1  17w1  11w    1  9.5

  2.    3              18b1  11w1  17b1   1b0  12w  10w   2b1   7w1  14b1   9b   6w0   -1  7.5

        6              21w1  15b1   1w0   4w  14b0  24b1  16w1  11b   9w   7w1   3b1    1  7.5

       11         26b1   3b0  21w1  14w   8b1   7w0  13b1   6w  10b1  12w1   1b   -1  7.5

        9           24b1  31w1   4b  12w   2b0  13w   5b1  10w1   6b   3w  14b1   -1  7.5

  6.    7           22b1  17w0  16b  20w1   5w1  11b1   1w   3b0  29w1   6b0   2b   -1  6.5

       14          29w0  23b1  30w1  11b   6w1  12b  17w1   1b   3w0  15b1   9w0    1  6.5

       12                  27w1   5b  29w1   9b   3b  14w  10b   8w1   1w0  11b0  15w1    1  6.5

        2             17w0  22b1   5w1  13b1   9w1   1b0   3w0  29b0  18w1   8b1   7w    1  6.5

       17            2b1   7b1   3w0   8w1  10b0   4w1  14b0  13w1   5b1   1b0  29w   -1  6.5

       29              14b1   8w1  12b0  10w0  18b1   5w0   4b1   2w1   7b0  16w1  17b   -1  6.5

 12.    5             20b1  12w   2b0  16w1   7b0  29b1   9w0  21b1  17w0  22w  23b1   -1  6.0

        4                19w1  13b1   9w   6b   1w0  17b0  29w0  16b0     +  26w1  10b1    0  6.0

       16                  1w0  24b1   7w   5b0  21w1  23b1   6b0   4w1  15w  29b0  13w1    1  6.0

       22                7w0   2w0  25b1  27b1  13w0  21b  24w1  15b0  20w1   5b   8w1    1  6.0

 16.   10               25w1   1b0  18w1  29b1  17w1   3b  12w   9b0  11w0  13b   4w0    1  5.5

       21              6b0  28w1  11b0  31w1  16b0  22w  27b1   5w0   8b0  19w1  20b1   -1  5.5

       25              10b0  18w0  22w0  19b1  28w  15b0     +  20w0  24b1  27w1  26b1    0  5.5

 19.    8       23w1  29b0  15w1  17b0  11w0  30b1  18w1  12b0  21w1   2w0  22b0    1  5.0

       13               28b1   4w0  31b1   2w0  22b1   9b  11w0  17b0  27w1  10w  16b0   -1  5.0

       15                 30b1   6w0   8b0  24w  31b0  25w1  23b1  22w1  16b  14w0  12b0   -1  5.0

       18             3w0  25b1  10b0  30w1  29w0  31b1   8b0  26w1   2b0  23w0     +    0  5.0

       23              1    8b0  14w0  28b1  26w  27b1  16w0  15w0  19b1  30w  18b1   5w0    1  5.0

       30           1   15w0     +  14b0  18b0  26w1   8w0  20b0  31w1  23b  24w1  28b    0  5.0

 25.   20            5w0  27b  19w1   7b0  24w0  28b0  30w1  25b1  22b0     +  21w0    0  4.5

       27            1   12b0  20w  26b1  22w0  23w0  19b1  21w0     +  13b0  25b0  31w1    0  4.5

       28            1   13w0  21b0  23w0     +  25b  20w1  19w0  24b  26b0  31w1  30w    2  4.5

       19                4b0  26w  20b0  25w0     +  27w0  28b1  23w0  31b1  21b0  24w1    0  4.5

 29.   26          1   11w0  19b  27w0  23b  30b0     +  31w1  18b0  28w1   4b0  25w0    0  4.0

 30.   24              9w0  16w0     +  15b  20b1   6w0  22b0  28w  25w0  30b0  19b0    0  3.0

 31.   31                      +   9b0  13w0  21b0  15w1  18w0  26b0  30b0  19w0  28b0  27b0   -2  2.0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1 Bortnyk, Olexandr          UKR FM  2413 14120828  9.5 2253 11  9.5 +1.77

  2 Bortnyk, Mykola            UKR     2408 14120836  6.5 2234 10  6.5 -0.60

  3 Skliarov, Viktor           UKR     2383 14106736  7.5 2244 11  7.5 +0.03

  4 Kurayan, Ruslan            UKR     2353 14120615  6.0 2190  9  5   -1.28

  5 Podolsky, Anton            UKR     2339 14119668  6.0 2129 10  5   -2.42

  6 Volovikov, Anton           UKR FM  2328 14120283  7.5 2207 11  7.5 +0.41

  7 Borisenko, Viacheslav      UKR IM  2274 14115824  6.5 2227 10  5.5 -0.01

  8 Ponomarenko, Alexandr      UKR IM  2268 14122456  5.0 2122  9  4   -2.12

  9 Starozhilov, Leonid        UKR     2268 14106752  7.5 2250 10  6.5 +1.33

 10 Naboka, Sergey             UKR     2226 14123452  5.5 2211 10  4.5 -0.68

 11 Bordovsky, Vladimir        UKR     2192 14118467  7.5 2206 11  7.5 +2.25

 12 Peng, Li Min               UKR     2186 14112620  6.5 2226 10  5.5 +1.07

 13 Bogdanov, Egor             UKR     2166 14119137  5.0 2139 10  4   -1.27

 14 Voitovich, Vladislav       UKR     2165 14104172  6.5 2222  9  5.5 +1.68

 15 Muha, Sergey               UKR     2152 14136708  5.0 2101  9  4   -1.07

 16 Vatinyan, Gor              UKR     2140 14122260  6.0 2192 10  6   +1.65

 17 Shtembuliak, Evgeny        UKR FM  2126 14113325  6.5 2300 10  6   +3.20

 18 Borisenko, Maxim           UKR     2094 14115816  5.0 2148  7  2   -1.09

 19 Romanets, Pavel            UKR FM  2088 14133148  4.5 1965  9  2.5 -3.46

 20 Taranenko, Evgueniy        UKR     1951 14122138  4.5 2028  9  2.5 -1.26

 21 Kotlyarov, Sergey          UKR     1993 14132028  5.5 2098 10  4.5 +0.73

 22 Basko, Bogdan              UKR     1990 14115794  6.0 2115 11  6   +2.04

 23 Abramyan, Artur            UKR     1954 14131951  5.0 2080 10  4.5 +0.99

 24 Gura, Oleksandr            UKR     1949 14131994  3.0 2076  9  2   -1.15

 25 Kasumov, Ramyl             UKR     1929 14128926  5.5 2000 10  4.5 +0.37

 26 Ovsiannikov, Andrey        UKR     1866 14122987  4.0 2026  8  2   -0.49

 27 Litvinov, Mikhail          UKR     1852 14137674  4.5 2014  9  2.5 -0.17

 28 Levitskiy, Andrey          UKR     1835 14132885  4.5 1987  8  2   -0.45

 29 Andrienko, Petr            UKR     0000 14131064  6.5 2234 11  6.5 +1.00

 30 Gradoboev, Danylo          UKR     0000 14141442  5.0 2026  9  3    1901

 31 Potikha, Pavel             UKR     0000           2.0 2035  9  1    1684

 


 

ij

 

  11

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    R10   R11   CB Score

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.    2                 9b1   3w   8b1   1w  14b1   4w1  11w1  12b   5w1   7b   6b1   -1  9.0

  2.    3                10w1   2b  14w0   6b1   4w   5b1   1b1  11w1  12w   8b1   7w1    1  8.5

  3.   14              7b   5w1   3b1  13b   2w0   1w  12b0  10w1   4b   9w1   8w1    1  7.0

  4.   12              5b   1w0   9b1   7w  11w  13b1  14w1   2w   3b   4b0  10w1    1  6.5

  5.    4                11b  13w1   1b0   8w1   3b   2b0   6w1   9b0  14w  12w1   5b   -1  6.0

        5                 12w  14b0   6w0  10b1   9w1   3w0   7b1   1w1   2b0  13b1   4w    1  6.0

        9               2w0  10b1  12w0  11b0   5b0   7w1   8b1   4w1   6w1  14b0  13w1    1  6.0

  8.    1        8w  12b1   4w1   2b  13w1  14b   3w0   5b0  10b0   6w0  11b1   -1  5.5

  9.   11           4w   6b  13w0   9w1  12b   8w1   2b0   3b0   7w1  10b   1w0    1  5.0

 10.    8                 1b   7w1   2w0   4b0  10w1  11b0   9w0   6b1  13w1   3w0  14b0    1  4.5

 11.    7            14w   8b0  10w  12b   6w   9b0   5w0  13b1  11b0   2w   3b0   -1  3.5

        6        13b0  11w   5b1   3w0   7b  10w   4b0   8w0   9b0   1b1   2w0   -1  3.5

       10                1    3b0   9w0   7b   5w0   8b0   6b  13w1  14b0   1w1  11w  12b0   -1  3.5

 14.   13        1    6w1   4b0  11b1  14w   1b0  12w0  10b0   7w0   8b0   5w0   9b0   -1  2.5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1 Rakhmangulova, Anastasiya  UKR WIM 2247 14117479  5.5 1943 10  5   -3.39

  2 Tantsiura, Maria           UKR WIM 2153 14124327  9.0 1934 10  8   +0.49

  3 Petrova, Irina             UKR WFM 2151 14124122  8.5 1928 10  8.5 +0.95

  4 Vasina, Olena              UKR     1976 14124360  6.0 1923 10  5.5 -0.15

  5 Fediuk, Iryna              UKR     1950 14112353  6.0 1930 10  6   +0.74

  6 Barantseva, Alexandra      UKR WFM 1929 14117940  3.5 1929 11  3.5 -2.06

  7 Usoltseva, Polina          UKR     1889 14113813  3.5 1874 10  3   -2.24

  8 Fediuk, Ivanna             UKR     1879 14112426  4.5 1931 10  4.5 +0.04

  9 Sazonova, Alina            UKR     1815 14134195  6.0 1864 10  6   +1.57

 10 Burak, Ilona               UKR     1754 14130254  3.5 1887 10  3.5 +0.03

 11 Antoshkiv, Anastasiya      UKR     1723 14101475  5.0 1908 11  5   +1.84

 12 Gasanova, Kinul            UKR     1705 14135043  6.5 1910 10  5.5 +2.84

 13 Vasilenko, Ekaterina       UKR     1677 14134209  2.5 1870 10  2   -0.66

 14 Irgasheva, Zorina          UKR     0000 14142040  7.0 1927 11  7   +1.50

 


(24.02.2013)

 

 

  11

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    R10   R11   CB Score

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Bortnyk, Olexandr            16w1  12b1   3w   6b1   2w1  10b1   8w1   5b1   4b1  15w1  13b1   -1 10.5

  2.    3  Bortnyk, Mykola              18w1  30b1   1b   7w1   5b1   2w1  11b1   4w0   8w1  10b0   6w1    1  8.5

  3.   10  Bordovsky, Vladimir          25b  23w1   9b  21w1  11b   1w0  12b1   8b0  16w1   3w1   5b1   -1  7.5

  4.    4  Skliarov, Viktor             19b1   9w   5b0  23w1  12b1  11w   2b1   3b1   1w0   6w   8b   -1  7.0

        8  Bogdanov, Egor               23b  13w0  15b1  25w1  22b1   9w1   1b0  10w1   3b0  12w1   4w    1  7.0

        5  Kurayan, Ruslan              20w1  31b1   4w1   2b0   3w0   7b1   6w1   1w0  15b1  11b1  10w0    1  7.0

  7.    2  Borisenko, Viacheslav        17b1   7w1  13b1   5w1   1b0   3b0   4w0  11w  12b0  16b1  22w1   -1  6.5

        6  Shtembuliak, Evgeny          21b1  11w  25b1   1w0   9b  13w1   5b0  22w1   7w1   4b   3b0   -1  6.5

       12  Podolsky, Anton              27b1   1w0  11b  28w1   4w0  19b1  10w0  21b1   2w1   8b0  14w1    1  6.5

 10.   13  Voitovich, Vladislav         28w1   8b1   2w0   9w0  21b1   6b0  23w1  15b0  19b1   7w1   1w0    1  6.0

        7  Naboka, Sergey               22w1   2b0  26w1   3b0  24w1   5w0  30b1   9w1   6b0  13b0  11w1    1  6.0

       22  Basko, Bogdan                 7b0  15w  17b1  14w1   8w0  23b  19w1   6b0  25b1   9w1   2b0   -1  6.0

       15  Peng, Li Min                 30w0  22b   8w0  26b  27b1  29w1  31b1  13w1   5w0   1b0  16w1    1  6.0

       19  Andrienko, Petr               4w0  26b0  18w1  20b1  30w1  12w0  22b0  28b1  13w0  21b1  29w1    1  6.0

 15.   11  Volovikov, Anton             26w1   6b  12w  29b1  10w   4b   3w0   2b   9b1   5w0   7b0   -1  5.5

        9  Starozhilov, Leonid          24w1   4b  10w  13b1   6w   8b0  16w1   7b0  11w0  22b0  20w1    1  5.5

       23  Kotlyarov, Sergey             8w  10b0  16w1   4b0  29w1  22w  13b0  26b1  17w0  28b  24w1    1  5.5

       28  Ponomarenko, Alexandr        13b0     +  20w  12b0  16w0  18b1  14w1  19w0  30b  23w  31b1    0  5.5

       14  Muha, Sergey                 29b  25w0  30w1  22b0  26w  24b  28b0  31w1  20b1  17w1  12b0   -1  5.5

 20.   29  Gradoboev, Danylo            14w  16b  24w1  11w0  23b0  15b0  26w0     +  31b1  30w1  19b0    0  5.0

       17  Romanets, Pavel               2w0  24b0  22w0  16b0     +  27w1  25b1  30w  23b1  14b0  21w    0  5.0

 22.   16  Vatinyan, Gor                 1b0  29w  23b0  17w1  28b1  25w1   9b0  20w1  10b0   2w0  15b0   -1  4.5

       25  Kasumov, Ramyl               10w  14b1   6w0   8b0  20w1  16b0  17w0  18b1  22w0  24b0     +    0  4.5

       21  Gura, Oleksandr               6w0  18b1  31w1  10b0  13w0  30b0     +  12w0  27b1  19w0  17b    0  4.5

       26  Abramyan, Artur              11b0  19w1   7b0  15w  14b  31w0  29b1  23w0  18b0     +  27w    0  4.5

       20  Borisenko, Maxim              5b0  27w1  28b  19w0  25b0     +  24w1  16b0  14w0  18w1   9b0    0  4.5

       24  Zozulia, Alexandr             9b0  17w1  29b0  31w1   7b0  14w  20b0  27w0     +  25w1  23b0    0  4.5

 28.   30  Litvinov, Mikhail            15b1   3w0  14b0  27w1  19b0  21w1   7w0  17b  28w  29b0  18b0   -1  4.0

       31  Potikha, Pavel                  +   5w0  21b0  24b0  18w1  26b1  15w0  14b0  29w0  27b1  28w0    0  4.0

       18  Taranenko, Evgueniy           3b0  21w0  19b0     +  31b0  28w0  27b1  25w0  26w1  20b0  30w1    0  4.0

 31.   27  Ovsiannikov, Andrey          12w0  20b0     +  30b0  15w0  17b0  18w0  24b1  21w0  31w0  26b    0  2.5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1 Bortnyk, Olexandr          UKR FM  2628 14120828 10.5 2331 11 10.5 +1.24

  2 Borisenko, Viacheslav      UKR IM  2473 14115824  6.5 2295 11  6.5 -1.28

  3 Bortnyk, Mykola            UKR     2415 14120836  8.5 2356 10  7.5 +1.76

  4 Skliarov, Viktor           UKR     2409 14106736  7.0 2321 11  7   +0.36

  5 Kurayan, Ruslan            UKR     2398 14120615  7.0 2342 10  6   +0.30

  6 Shtembuliak, Evgeny        UKR FM  2369 14113325  6.5 2270 11  6.5 -0.19

  7 Naboka, Sergey             UKR     2317 14123452  6.0 2232 10  5   -0.84

  8 Bogdanov, Egor             UKR     2306 14119137  7.0 2235 11  7   +0.65

  9 Starozhilov, Leonid        UKR     2300 14106752  5.5 2209 11  5.5 -1.12

 10 Bordovsky, Vladimir        UKR     2291 14118467  7.5 2231 11  7.5 +1.28

 11 Volovikov, Anton           UKR FM  2284 14120283  5.5 2312 10  4.5 +0.01

 12 Podolsky, Anton            UKR     2264 14119668  6.5 2256 10  5.5 +0.44

 13 Voitovich, Vladislav       UKR     2262 14104172  6.0 2260 10  5   -0.03

 14 Muha, Sergey               UKR     2216 14136708  5.5 2011  7  3   -2.21

 15 Peng, Li Min               UKR     2161 14112620  6.0 2169  8  4   +0.04

 16 Vatinyan, Gor              UKR     2100 14122260  4.5 2194  9  3   -0.58

 17 Romanets, Pavel            UKR FM  2099 14133148  5.0 2042  9  3.5 -1.74

 18 Taranenko, Evgueniy        UKR     2089 14122138  4.0 2028  7  2   -2.10

 19 Andrienko, Petr            UKR     2088 14131064  6.0 2119  8  3   -0.74

 20 Borisenko, Maxim           UKR     2077 14115816  4.5 2093  9  3   -1.35

 21 Gura, Oleksandr            UKR     1996 14131994  4.5 2166  8  2.5 +0.12

 22 Basko, Bogdan              UKR     1989 14115794  6.0 2190 11  6   +3.06

 23 Kotlyarov, Sergey          UKR     1962 14132028  5.5 2130  9  4   +1.21

 24 Zozulia, Alexandr          UKR     1892 14134500  4.5 2086  8  2.5 +0.27

 25 Kasumov, Ramyl             UKR     1887 14128926  4.5 2132 10  3.5 +1.34

 26 Abramyan, Artur            UKR     1867 14131951  4.5 2115  8  2.5 +0.77

 27 Ovsiannikov, Andrey        UKR     1866 14122987  2.5 2056  8  1.5 -0.67

 28 Ponomarenko, Alexandr      UKR IM  0000 14122456  5.5 2132  8  3    2045

 29 Gradoboev, Danylo          UKR     0000 14141442  5.0 2071  8  2    1878

 30 Litvinov, Mikhail          UKR     0000 14137674  4.0 2139  9  3.5  2059

 31 Potikha, Pavel             UKR     0000           4.0 2061  8  3    1974


 

ij

 

  11

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    R10   R11   CB Score

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Rakhmangulova, Anastasiya     7b   2w   6b1  13w1   8b1   5w1   3b1   9w1   4w1  11b1     +    0 10.0

  2.    2  Tantsiura, Maria              8w0   1b  10w1   6b1  12w1   3b   5w1  13b   9b1   4w1   7b   -1  8.0

  3.   13  Gasanova, Kinul                 +   5b0  11w1   1b0   6w1   8w1   4b1   2w  12b1   7w0   3b1    0  7.5

        8  Barantseva, Alexandra         2b1   4w1   5w1   3b   1w0  13b0   9w0     +  11b1  12w1  10b1    0  7.5

  5.    3  Petrova, Irina                9b1   6w   7b1   8w   5b   2w   1w0   4b0  10b1     +  13w0    0  6.0

        5  Fediuk, Iryna                11b1  13w1   8b0   4w1   3w   1b0   2b0  10w1     +   6b0  12w    0  6.0

        4  Vasina, Olena                10w1   8b0  12w1   5b0   9w1   7b1  13w0   3w1   1b0   2b0  11w1    1  6.0

        7  Usoltseva, Polina             1w  10b1   3w0   9b0     +   4w0  11b0  12b1   6w1  13b1   2w    0  6.0

  9.    6  Irgasheva, Zorina            12w1   3b   1w0   2w0  13b0     +  10b1  11w   7b0   5w1   9w    2  5.5

 10.    9  Antoshkiv, Anastasiya         3w0  12b0     +   7w1   4b0  11w1   8b1   1b0   2w0  10w   6b    0  5.0

 11.   12  Vasilenko, Ekaterina          6b0   9w1   4b0  11w1   2b0  10b1     +   7w0  13w0   8b0   5b   -2  4.5

 12.   11  Burak, Ilona                  5w0     +  13b0  12b0  10w0   9b0   7w1   6b   8w0   1w0   4b0    0  2.5

       10  Sazonova, Alina               4b0   7w0   2b0     +  11b1  12w0   6w0   5b0   3w0   9b   8w0    0  2.5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1 Rakhmangulova, Anastasiya  UKR WIM 2225 14117479 10.0 1965 10  9   +1.02

  2 Tantsiura, Maria           UKR WIM 2180 14124327  8.0 1943 11  8   -0.48

  3 Petrova, Irina             UKR WFM 2134 14124122  6.0 1958 10  5   -2.07

  4 Vasina, Olena              UKR     2014 14124360  6.0 1920 11  6   -0.72

  5 Fediuk, Iryna              UKR     2008 14112353  6.0 1933 10  5   -0.85

  6 Irgasheva, Zorina          UKR     1986 14142040  5.5 1924 10  4.5 -1.24

  7 Usoltseva, Polina          UKR     1971 14113813  6.0 1926 10  5   -0.53

  8 Barantseva, Alexandra      UKR WFM 1883 14117940  7.5 1928 10  6.5 +1.96

  9 Antoshkiv, Anastasiya      UKR     1811 14101475  5.0 1960 10  4   +0.70

 10 Sazonova, Alina            UKR     1766 14134195  2.5 1942 10  1.5 -1.42

 11 Burak, Ilona               UKR     1758 14130254  2.5 1898 10  1.5 -1.83

 12 Vasilenko, Ekaterina       UKR     1693 14134209  4.5 1898 10  3.5 +0.93

 13 Gasanova, Kinul            UKR     1692 14135043  7.5 1959 10  6.5 +4.53