" - 2012"

. , 08-14.07.2012

 

     .. (. )

 

""

""

""

"" - (08.07.2012)

- (10.07.2012) 


 

""

 

 9

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..                       . 1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   BH.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1       1 IM  Pavlov Sergey         2478 UKR 32  1 29  1 14  ½ 19  1 21  1 12  1  6  1  5  ½  2  ½  7½  49 

    2       3     Solovchuk Alexey      2413 UKR 31  0 62  1 20  1 25  1 22  1  6  0 19  1 15  1  1  ½  6½  46 

    3       6 IM  Kurochkin Valery      2309 UKR 45  1 17  1 30  1 21  ½ 12  0 15  ½ 13  ½ 24  1 14  1  6½  45½

    4       5 FM  Dumansky Yaroslav     2363 UKR 37  ½ 38  1 41  ½ 39  ½  -  - ½ 17  ½ 22  1 13  1 12  1  6½  42 

    5       2 IM  Shalimov Valery       2415 UKR  -  - ½  -  - ½ 28  1 23  ½ 37  1 30  1 12  ½  1  ½  8  ½  6   46½

    6      16     Martynov Roman        2242 UKR 40  1 19  0 26  1 59  1 36  1  2  1  1  0  8  ½  7  ½  6   46 

    7       4 IM  Polivanov Anatoliy    2409 UKR 30  0 57   1 43  1 31  1 19  ½ 16  1  8  ½ 12  ½  6  ½  6   43½

    8       8     Omelja Artem          2291 UKR 42  1 36  0 32  1 30  ½ 50  1 38  1  7  ½  6  ½  5  ½  6   42½

    9      13     Krupko Alexey         2265 UKR 55  1 31  0 39  0 51  1 42  1 20  0 43  1 37  1 23  1  6   37 

   10      15 FM  Guk Ilja              2245 UKR 53  ½ 54  1 37  ½ 38  ½ 39  ½ 36  ½ 31  ½ 42  1 25  1  6   35 

   11      21 IM  Yushinov Nikolay      2195 UKR 52  1 50  0 38  0 53  0 44  1 46  1 41  1 39  1 20  1  6   33½

   12      12 IM  Borisenko Vjacheslav  2278 UKR 62  1 22  ½ 13  1 14  1  3  1  1  0  5  ½  7  ½  4  0  5½  50½

   13      62     Yurasov Oleg             0 UKR  -  - 1 24  ½ 12  0 42  ½ 27  1 25  1  3  ½  4  0 36  1  5½  45½

   14      18     Naboka Sergey         2236 UKR 47  1 60  1  1  ½ 12  0 15  0 39  1 36  1 19  1  3  0  5½  44½

   15      14     Grebeniuk Semen       2259 UKR 57  1 30  0 60  1 50  ½ 14  1  3  ½ 20  1  2  0 17  ½  5½  42 

   16       9 FM  Kutsyj Alexander      2288 UKR 48  1  -  - ½ 50  1 22  ½  -  - ½  7  0 37  ½ 31  ½ 30  1  5½  41½

   17      25 WFM Petrova Irina         2157 UKR 61  1  3  0 51  ½ 24  ½ 53  1  4  ½ 33  1 23  ½ 15  ½  5½  40½

   18      11     Khodotov Jury         2282 UKR 19  0 55  1 42  ½ 41  ½ 43  ½ 40  ½ 39  ½ 38  1 31  1  5½  36½

   19      41     Vatinyan Gor          2032 UKR 18  1  6  1 33  1  1  0  7  ½ 21  1  2  0 14  0 24  ½  5   51½

   20      26     Kurilenko Vladimir    2153 UKR 26  1 21  0  2  0 47  1 34  1  9  1 15  0 50  1 11  0  5   46 

   21       7     Kononenko Dmitry      2308 UKR 56  1 20  1 31  1  3  ½  1  0 19  0 23  0 41  1 27  ½  5   45½

   22      30 WFM Motsar Irina          2137 UKR 59  1 12  ½ 24  1 16  ½  2  0 23  ½  4  0 34  ½ 40  1  5   44½

   23      23     Karnaukh Anatolij     2188 UKR 41  ½ 53  1  -  - ½  5  ½  -  - ½ 22  ½ 21  1 17  ½  9  0  5   44 

   24      20     Nogin Nikolai         2215 UKR 44  1 13  ½ 22  0 17  ½ 45  1 37  ½ 38  1  3  0 19  ½  5   42½

   25      24     Berezka Alexandr      2175 UKR 60  0 47  1 34  1  2  0 59  1 13  0 30  1 40  1 10  0  5   39 

   26      57     Fedoruts Mykola          0 UKR 20  0 56  1  6  0 45  0 55  1 32  1 51  ½ 36  ½ 37  1  5   37 

   27      17 WIM Andrenko Irina        2239 UKR 50  0 40  ½  -  - ½ 35  ½ 13  0 54  1 52  1 45  1 21  ½  5   36½

   28      27     Lomakin Viktor        2153 UKR 38  0 44  1  5  0 54  ½ 51  1 41  ½ 40  0 48  1 46  1  5   35 

   29      22     Plaksin Valeriy       2195 UKR 58  1  1  0 59  0 40  0 54  1 47  1 50  ½ 44  ½ 42  1  5   34 

   30      33     Bondar Wladimir       2091 UKR  7  1 15  1  3  0  8  ½ 41  1  5  0 25  0 33  1 16  0  4½  49 

   31      32     Dhillon Jasteen       2105 UKR  2  1  9  1 21  0  7  0 33  ½ 52  1 10  ½ 16  ½ 18  0  4½  48½

   32      31     Borzov Dmitri         2133 UKR  1  0 52  1  8  0 60  ½  -  - ½ 26  0 59  1 49  1 34  ½  4½  39 

   33      10 FM  Tytynnik Artem        2284 UKR 39  1 43  1 19  0 37  0 31  ½ 56  1 17  0 30  0 51  1  4½  38 

   34      59     Maliutin Oleksandr       0 UKR 36  0 48  1 25  0 62  1 20  0 45  ½ 56  1 22  ½ 32  ½  4½  36½

   35      38     Salevich Volodimir    2041 UKR  -  - ½ 37  0 53  ½ 27  ½ 46  0 60  0 61  1 52  1 50  1  4½  30½

   36      28     Arkhipov Vladimir     2151 UKR 34  1  8  1  -  - ½  -  - ½  6  0 10  ½ 14  0 26  ½ 13  0  4   49 

   37      34     Sokolenko Yaroslav    2081 UKR  4  ½ 35  1 10  ½ 33  1  5  0 24  ½ 16  ½  9  0 26  0  4   49 

   38      58     Kadyk Andriy             0 UKR 28  1  4  0 11  1 10  ½ 49  1  8  0 24  0 18  0 43  ½  4   48 

   39      40     Belous Mikhail        2034 UKR 33  0 46  1  9  1  4  ½ 10  ½ 14  0 18  ½ 11  0 44  ½  4   47 

   40      47     Musiienko Danylo      1977 UKR  6  0 27  ½ 49  ½ 29  1  -  - ½ 18  ½ 28  1 25  0 22  0  4   45 

   41      54     Kotik Vitaliy         1815 UKR 23  ½ 49  1  4  ½ 18  ½ 30  0 28  ½ 11  0 21  0 56  1  4   44½

   42      37     Myakota Sergei        2044 RUS  8  0 61  1 18  ½ 13  ½  9  0 59  1 49  1 10  0 29  0  4   41 

   43      29 FM  Maxutov Sergei        2149 UKR 46  1 33  0  7  0 44  1 18  ½ 50  ½  9  0 51  ½ 38  ½  4   40 

   44      51     Romaniv Mykola        1939 UKR 24  0 28  0 55  1 43  0 11  0  -  - 1 47  1 29  ½ 39  ½  4   38½

   45      35     Kabachienko Alexandr  2070 UKR  3  0 58  ½ 54  ½ 26  1 24  0 34  ½ 46  ½ 27  0 55  1  4   38 

   46      60     Novikov Alexey           0 UKR 43  0 39  0  -  - 1 56  ½ 35  1 11  0 45  ½ 60  1 28  0  4   36 

   47      49     Andreev Volodymyr     1971 UKR 14  0 25  0 48  1 20  0 62  1 29  0 44  0 57  1 59  1  4   34½

   48      39     Sychevskyy Andriy     2040 UKR 16  0 34  0 47  0 55  0  -  - 1 57  1 60  1 28  0 54  1  4   32 

   49      19     Muha Sergey           2216 UKR 54  ½ 41  0 40  ½ 57  1 38  0 53  1 42  0 32  0 58  1  4   31 

   50      48     Baranovsky Sergey     1976 UKR 27  1 11  1 16  0 15  ½  8  0 43  ½ 29  ½ 20  0 35  0  3½  46½

   51      42     Anatskiy Alexey       2022 UKR  -  - ½  -  - ½ 17  ½  9  0 28  0 61  1 26  ½ 43  ½ 33  0  3½  40½

   52      52     Skripka Nikita        1911 UKR 11  0 32  0 62  ½ 58  1 57  1 31  0 27  0 35  0 61  1  3½  33½

   53      46     Savchenko Kirill      1992 UKR 10  ½ 23  0 35  ½ 11  1 17  0 49  0 55  0 54  0  -  - 1  3   39 

   54      50     Kotliar Alexey        1957 UKR 49  ½ 10  0 45  ½ 28  ½ 29  0 27  0 58  ½ 53  1 48  0  3   37½

   55      44     Shpilevoy Eugen       2006 UKR  9  0 18  0 44  0 48  1 26  0 58  ½ 53  1 56  ½ 45  0  3   35½

   56      36     Zingaylo Anastasiya   2065 UKR 21  0 26  0 58  1 46  ½ 60  1 33  0 34  0 55  ½ 41  0  3   34½

   57      45     Kozhukina Olena       1999 UKR 15  0  7  0 61  1 49  0 52  0 48  0  -  - 1 47  0 60  1  3   32½

   58      53     Yaremenko Roman       1896 UKR 29  0 45  ½ 56  0 52  0 61  ½ 55  ½ 54  ½  -  - 1 49  0  3   29½

   59      61     Tkachov Kostyantyn       0 UKR 22  0  -  - 1 29  1  6  0 25  0 42  0 32  0 61  ½ 47  0  2½  38½

   60      55     Chaika Mykola         1784 UKR 25  1 14  0 15  0 32  ½ 56  0 35  1 48  0 46  0 57  0  2½  37½

   61      56     Burak Ilona           1683 UKR 17  0 42  0 57  0  -  - 1 58  ½ 51  0 35  0 59  ½ 52  0  2   30½

   62      43     Podrez Sergey         2009 UKR 12  0  2  0 52  ½ 34  0 47  0  -  - 0  -  - 0  -  - 0  -  - 0  ½   33 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

.                        FIDE   W  n  We   W-We    

-----------------------------------------------------------------------------

   1 IM  Pavlov, Sergey        UKR 14114330  2478 7,5 9 6,91  0,59 2255 2523

   2 IM  Shalimov, Valery      UKR 14104881  2415 5,0 7 5,12 -0,12 2223 2381

   3     Solovchuk, Alexey     UKR 14115220  2413 6,5 9 6,99 -0,49 2177 2343

   4 IM  Polivanov, Anatoliy   UKR 14109468  2409 6,0 9 7,10 -1,10 2165 2289

   5 FM  Dumansky, Yaroslav    UKR 14103354  2363 4,0 6 4,81 -0,81 2108 2056

   6 IM  Kurochkin, Valery     UKR 14113023  2309 6,0 8 5,12  0,88 2202 2256

   7     Kononenko, Dmitry     UKR 14113538  2308 5,0 9 6,06 -1,06 2164 2197

   8     Omelja, Artem         UKR 14119846  2291 5,0 8 5,07 -0,07 2183 2198

   9 FM  Kutsyj, Alexander     UKR 14117452  2288 4,5 7 4,97 -0,47 2120 2222

  10 FM  Tytynnik, Artem       UKR 14121514  2284 4,5 9 6,81 -2,31 2082 2082

  11     Khodotov, Jury        UKR 14108798  2282 4,5 8 6,44 -1,94 2029 2009

  12 IM  Borisenko, Vjacheslav UKR 14115824  2278 4,5 8 3,80  0,70 2295 2253

  13     Krupko, Alexey        UKR 14114259  2265 6,0 9 6,56 -0,56 2087 2212

  14     Grebeniuk, Semen      UKR 14117509  2259 5,5 9 5,83 -0,33 2133 2204

  15 FM  Guk, Ilja             UKR 14123185  2245 5,5 8 5,82 -0,32 2067 2096

  16     Martynov, Roman       UKR 14132044  2242 4,0 7 3,39  0,61 2250 2142

  17 WIM Andrenko, Irina       UKR 14118270  2239 4,5 7 5,23 -0,73 2034 1973

  18     Naboka, Sergey        UKR 14123452  2236 5,5 9 5,39  0,11 2150 2224

  19     Muha, Sergey          UKR 14136708  2216 4,0 8 6,31 -2,31 1977 1847

  20     Nogin, Nikolai        UKR 14105357  2215 3,5 7 4,50 -1,00 2104 1946

  21 IM  Yushinov, Nikolay     UKR 14120534  2195 5,0 7 5,37 -0,37 1974 1927

  22     Plaksin, Valeriy      UKR 14118440  2195 5,0 8 5,66 -0,66 2030 1981

  23     Karnaukh, Anatolij    UKR 14107171  2188 4,0 7 3,70  0,30 2156 2206

  24     Berezka, Alexandr     UKR 14122332  2175 3,0 6 3,65 -0,65 2080 1830

  25 WFM Petrova, Irina        UKR 14124122  2157 5,5 9 4,43  1,07 2154 2226

  26     Kurilenko, Vladimir   UKR 14117614  2153 3,0 7 3,09 -0,09 2198 2019

  27     Lomakin, Viktor       UKR 14101920  2153 4,0 7 4,64 -0,64 2024 1884

  28     Arkhipov, Vladimir    UKR 14115751  2151 1,5 4 1,44  0,06 2254 1752

  29 FM  Maxutov, Sergei       UKR 14113082  2149 2,5 7 3,33 -0,83 2168 1910

  30 WFM Motsar, Irina         UKR 14112027  2137 3,5 7 2,52  0,98 2246 2057

  31     Borzov, Dmitri        UKR 14110202  2133 2,5 5 2,46  0,04 2136 1785

  32     Dhillon, Jasteen      UKR 14123150  2105 4,5 9 2,67  1,83 2267 2267

  33     Bondar, Wladimir      UKR 14109131  2091 4,5 9 2,71  1,79 2249 2249

  34     Sokolenko, Yaroslav   UKR 14136074  2081 4,0 8 2,17  1,83 2265 2103

  35     Kabachienko, Alexandr UKR 14126001  2070 2,0 6 2,76 -0,76 2104 1759

  36     Zingaylo, Anastasiya  UKR 14103290  2065 2,5 6 3,37 -0,87 2016 1619

  37     Myakota, Sergei       RUS 24134490  2044 2,5 7 2,32  0,18 2168 1910

  38     Salevich, Volodimir   UKR 14116600  2041 4,0 7 4,24 -0,24 1952 1858

  39     Sychevskyy, Andriy    UKR 14125927  2040 3,0 7 3,67 -0,67 2023 1833

  40     Belous, Mikhail       UKR 14127555  2034 3,0 8 2,10  0,90 2226 2069

  41     Vatinyan, Gor         UKR 14122260  2032 5,0 9 1,54  3,46 2313 2362

  42     Anatskiy, Alexey      UKR 14119323  2022 2,0 6 2,23 -0,23 2115 1882

  43     Podrez, Sergey        UKR 14125013  2009 0,5 4 1,43 -0,93 2142 1589

  44     Shpilevoy, Eugen      UKR 14109255  2006 3,0 8 3,39 -0,39 2069 1847

  45     Kozhukina, Olena      UKR 14125811  1999 2,0 8 3,72 -1,72 2033 1841

  46     Savchenko, Kirill     UKR 14132303  1992 2,0 8 2,64 -0,64 2126 1933

  47     Musiienko, Danylo     UKR 14125161  1977 3,5 8 1,72  1,78 2205 2162

  48     Baranovsky, Sergey    UKR 14128470  1976 3,5 9 2,01  1,49 2201 2121

  49     Andreev, Volodymyr    UKR 14121336  1971 3,0 8 2,75  0,25 2093 1951

  50     Kotliar, Alexey       UKR 14126176  1957 3,0 9 2,72  0,28 2116 1991

  51     Romaniv, Mykola       UKR 14120712  1939 3,0 8 2,25  0,75 2115 2028

  52     Skripka, Nikita       UKR 14127148  1911 3,5 9 3,14  0,36 2033 1953

  53     Yaremenko, Roman      UKR 14136082  1896 2,0 8 2,85 -0,85 2013 1820

  54     Kotik, Vitaliy        UKR 14125617  1815 4,0 9 0,99  3,01 2172 2164

  55     Chaika, Mykola        UKR 14136040  1784 2,5 8 1,12  1,38 2103 1850

  56     Burak, Ilona          UKR 14130254  1683 0,5 7 0,97 -0,47 1999 1587

  57     Fedoruts, Mykola      UKR        0     0 5,0 9            2103 2146

  58     Kadyk, Andriy         UKR 14138948     0 4,0 9            2234 2191

  59     Maliutin, Oleksandr   UKR 14138964     0 4,5 9            2104 2104

  60     Novikov, Alexey       UKR        0     0 3,0 8            2061 1974

  61     Tkachov, Kostyantyn   UKR 14128799     0 1,5 8            2073 1822

  62     Yurasov, Oleg         UKR 14136090     0 4,5 8            2222 2265

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1            IM  2541 14114330  7.5 2318  9  7.5 +0.58

  2          IM  2453 14104881  6.0 2296  7  5   +0.14

  3              2478 14115220  6.5 2257  9  6.5 -0.37

  4       IM  2440 14109468  6.0 2242  9  6   -0.70

  5        FM  2318 14103354  6.5 2180  8  6   +0.58

  6        IM  2328 14113023  6.5 2274  9  6.5 +1.34

  7             2376 14113538  5.0 2262  9  5   -0.82

  8                   2369 14119846  6.0 2221  9  6   -0.09

  9         FM  2320 14117452  5.5 2190  7  4.5 -0.16

 10          FM  2270 14121514  4.5 2178  9  4.5 -1.12

 11                  2233 14108798  5.5 2135  9  5.5 -0.18

 12       IM  2345 14115824  5.5 2314  9  5.5 +0.67

 13               2349 14114259  6.0 2155  9  6   -0.69

 14               2319 14117509  5.5 2217  9  5.5 -0.12

 15                FM  2278 14123185  6.0 2151  9  6   +0.00

 16               2273 14132044  6.0 2300  9  6   +1.78

 17           WIM 2320 14118270  5.0 2157  8  4.5 -1.15

 18                2319 14123452  5.5 2253  9  5.5 +0.23

 19                  2207 14136708  4.0 2108  9  4   -1.71

 20                2254 14105357  5.0 2189  9  5   -0.28

 21           IM  2371 14120534  6.0 2125  9  6   -1.17

 22              2228 14118440  5.0 2130  9  5   -0.72

 23             2283 14107171  5.0 2256  7  4   +0.27

 24            2252 14122332  5.0 2183  9  5   -0.34

 25            WFM 2258 14124122  5.5 2210  9  5.5 +0.50

 26           2245 14117614  5.0 2253  9  5   +0.61

 27               2221 14101920  5.0 2175  9  5   -0.08

 28             2248 14115751  4.0 2246  7  3   -0.53

 29         FM  2188 14113082  4.0 2210  9  4   -0.26

 30             WFM 2202 14112027  5.0 2264  9  5   +1.21

 31                2184 14110202  4.5 2210  8  4   +0.16

 32              2202 14123150  4.5 2315  9  4.5 +1.30

 33             2206 14109131  4.5 2313  9  4.5 +1.26

 34            2104 14136074  4.0 2286  9  4   +1.56

 35         2220 14126001  4.0 2197  9  4   -0.77

 36            2171 14103290  3.0 2170  9  3   -1.53

 37               RUS     2044 24134490  4.0 2203  9  4   +1.28

 38             2157 14116600  4.5 2105  8  4   -0.53

 39             2187 14125927  4.0 2133  8  3   -1.59

 40                 2150 14127555  4.0 2276  9  4   +0.98

 41                  2205 14122260  5.0 2354  9  5   +2.18

 42              2117 14119323  3.5 2196  7  2.5 -0.26

 43             1      2056 14125013  0.5 2222  5  0.5 -1.04

 44          1      2061 14109255  3.0 2178  9  3   -0.13

 45               2072 14125811  3.0 2161  8  2   -1.15

 46           1      2092 14132303  3.0 2216  8  2   -0.71

 47              2150 14125161  4.0 2242  8  3.5 +0.50

 48           1988 14128470  3.5 2280  9  3.5 +2.06

 49             2079 14121336  4.0 2168  9  4   +0.55

 50                2112 14126176  3.0 2206  9  3   -0.36

 51              2068 14120712  4.0 2194  8  3   +0.29

 52               2090 14127148  3.5 2153  9  3.5 -0.30

 53            1      2103 14136082  3.0 2125  8  2   -1.76

 54             1      2062 14125617  4.0 2265  9  4   +1.78

 55             1      2061 14136040  2.5 2215  9  2.5 -0.19

 56               1      1908 14130254  2.0 2116  8  1   -0.90

 57              2179    18125  5.0 2180  9  5   +0.53

 58                 2151    26044  4.0 2271  9  4   +0.93

 59            2140    20101  4.5 2196  9  4.5 +0.69

 60               2277     5206  4.0 2192  8  3   -1.90

 61         1      2089     5394  2.5 2146  8  1.5 -1.88

 62                  2166    26150  5.5 2264  8  4.5 +1.53

-------------------------------------------------------------------------------

 

""

 

--------------------------------------------------------------------------

                /                     .

--------------------------------------------------------------------------

 1             /m       2541      14114330   26/09/1987

 2                   2478      14115220   23/03/1981

 3           /m       2453      14104881   28/01/1960

 4        /m       2440      14109468   12/09/1986

 5                  2376      14113538   04/09/1987

 6           /m       2371      14120534   26/11/1949

 7                        2369      14119846   18/10/1991

 8                    2349      14114259   25/04/1984

 9        /m       2345      14115824   28/04/1995

10         /m       2328      14113023   01/08/1987

11            /wim     2320      14118270   28/05/1991

12          /f       2320      14117452   18/04/1960

13                    2319      14117509   09/11/1984

14                     2319      14123452   21/10/1993

15         /f       2318      14103354   21/03/1961

16                  2283      14107171   12/03/1946

17                 /f       2278      14123185   02/08/1964

18                   2277          5206   13/10/1946

19                    2273      14132044   09/03/1981

20           /f       2270      14121514   25/09/1989

21             /wf      2258      14124122   14/11/1993

22                     2254      14105357   08/10/1944

23                 2252      14122332   18/07/1971

24                  2248      14115751   17/06/1977

25                2245      14117614   10/03/1985

26                      2233      14108798   23/01/1959

27                   2228     14118440   09/02/1950

28                    2221      14101920   30/11/1970

29              2220      14126001   10/03/1995

30                       2207      14136708   20/05/1994

31                  2206      14109131   16/11/1949

32                       2205      14122260   09/04/1997

33              /wf      2202      14112027   12/06/1985

34                   2202      14123150   01/09/1997

35          /f       2188      14113082   04/03/1963

36                  2187      14125927   15/12/1998

37                    2184      14110202   23/03/1967

38                   2179         18125   06/03/1958

39                 2171      14103290   02/06/1989

40                       2166         26150   04/08/1933

41                  2157      14116600   15/11/1950

42                      2151         26044   23/08/1994

43                     2150      14127555   23/05/1998

44                   2150      14125161   19/04/1999

45                 2140         20101   01/05/1998

46                    2112      14126176   04/08/1999

47                 2104      14136074   28/07/1997

48             1         2103      14136082   08/10/1999

49            1         2092      14132303   19/03/1998

50                    2090      14127148   17/05/2000

51          1         2089          5394   28/11/2000

52                  2079      14121336   28/03/1948

53                    2072      14125811   08/12/1989

54                   2068      14120712   15/08/1951

55              1         2062      14125617   24/05/1998

56              1         2061      14136040   19/03/1951

57           1         2061      14109255   13/07/1978

58              1         2056      14125013   07/11/1979

59                        2044   RUS   24134490   12/11/1961

60                1988      14128470   17/01/1971

61                1         1908      14130254   30/04/1996

62                   2117      14119323   24/07/1981

 


 

""

 

 9

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    CB Score

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.   16             58b1  69w1   1b0  38w1  74b1   7w1   3b1   2w1   4b1   -1  8.0

  2.    7             49w  47b1  39w1  24b1  15w  16b0  35w1  14b1   1b1   -1  7.0

        9           51w1  55b1  24w  71b1   4w0  15b1  10w1   1w   2b1    1  7.0

        5             47w  49b1  23w  28b1  41w1  14b1   4w0  15b1  44w1    1  7.0

  5.   11               53w1  61b1  31w1   1w     =   2b0  27b   3w1  70b1    0  6.5

        6           48b0  54w0  83w1  61b1  32b  74w1  26w1  24b1  22w1    1  6.5

  7.    1            43w1  35b1  16w1  11b   8w1   4b1   2w0   9b   7w0    1  6.0

        4              46b1  38w1  17b1  15w   9b1   1w0   5b1  44b  16w0   -1  6.0

        2               44b  78b1  12w1  22w  18b1  11w1   1b1  16b0   9w0   -1  6.0

        3             45w1  39b  20w1  14b  35w1  10b1  16w0  11b0  71w1    1  6.0

       14              56b1  48w1  71b   3w  70b1   5w0  30b1   7w0  37b1   -1  6.0

       44             1    2w  10b0  68w1  12b1  23w1   8b1  71b1   4w   5b0   -1  6.0

        8                50b1  40w1  22b  42w1   1b0  44w0  39w1  27b  35w1    1  6.0

       10         1   52b  44w1  25b  32w1  22b1   3w0   9b0  38w1  27w1    1  6.0

 15.   15          57w1  64b1  74w1   4b   7b   9w0  38b1   5w0  39w    1  5.5

       71               29w1  18b1  14w   9w0  31b1  20b1  44w0  17w1   3b0    1  5.5

       24              1   67b1  79w1   9b   7w0  46b  42w1  70b   6w0  60b1   -1  5.5

       22              1   65b1  75w1   8w   2b  10w0  41b  56w1  31w1   6b0    1  5.5

       39             1   80b1   3w   7b0  73w1  17b  18w1   8b0  19w1  15b   -1  5.5

       17         59w1  70b1   4w0  31b  39w  40b  41w1  71b0  43w1    1  5.5

       70                  27b1  17w0  34b1  25w1  14w0  29b1  24w  12b1  11w0    1  5.5

       18           1   60b1  71w0  48b1  40w1   2w0  39b0  64w  56b1  47w1    1  5.5

       58             1   16w0  29b0  33w  49b  78w1  13b1  77w  20b1  26w1    1  5.5

 24.   35                 77b1   1w0  69b1  19w1   3b0  60w1   7b0  46w1   8b0   -1  5.0

       38             1   63w1   4b0  78w1  16b0  13w1  64b1  15w0  10b0  72w1    1  5.0

       40          1   81w1   8b0  63w1  18b0  19b1  17w  42b  30w  31b   -1  5.0

       69                 26w1  16b0  35w0  45b  37w  55b1  43w  41b1  30b   -1  5.0

       42        1   83w1  12b  13w1   8b0  20w  24b0  40w  61b  64w1    1  5.0

       27         1   70w0  59b1  62w1  74b0  55w1  47b1  11w   8w  10b0    1  5.0

       30            1   72w  66b  64w  47b  57w1  43b1  14w0  40b  69w    1  5.0

       31            1   73b1  82w1  11b0  17w  71w0  45b1  23w1  22b0  40w    1  5.0

       61                1   19b1  11w0  21b0   6w0  81b1  25w  32b1  42w  28b1   -1  5.0

       37             1   79b0  65w1  75b  64w0  69b  62w1  74b1  67w1  14w0    1  5.0

       13               55w0  51b1  42b0  62w1  38b0  58w0  65b1  57w1  46b1   -1  5.0

       19           61w0  53b1  55w1  35b0  40w0  59b1  68w1  39b0  51w1    1  5.0

 36.   47                  5b   7w0  52b1  30w  25b1  27w0  79b  75w1  18b0   -1  4.5

       12            54b1  42w   2b0  44w0  79b1  52w1  46b  70w0  66b   -1  4.5

       20              1   62b  52w1   3b0  50w1  42b  71w0  60b  58w0  67b1   -1  4.5

       23            66w  68b1   5b  46w  44b0  54w1  31b0  60w0  65b1   -1  4.5

       26         1   69b0  56w1  54b  60w  75b1  46w   6b0  77w1  58b0   -1  4.5

       60        1   18w0  33b1  29w  26b  28w1  35b0  20w  23b1  24w0    1  4.5

       25          1   68w  72b1  10w  70b0  47w0  61b  63w  64b  59w1    1  4.5

       43          1    1b0  73w  82b1  75w  21b1  30w0  69b  79w1  17b0   -1  4.5

       21         1   64w0  57b1  61w1  41b0  43w0  63b  59w1  72b  54w    1  4.5

       54           1   12w0   6b1  26w  29b0  82w1  23b0  66w  68b1  21b   -1  4.5

       52               1   10w  20b0  47w0  83b1  66w1  12b0  72w0  34w1  75b1    1  4.5

       79             1   37w1  24b0  41w0  53b1  12w0  57b1  47w  43b0  29w1    1  4.5

       56           1   14w0  26b0  76w1  78b1     =  32w1  22b0  18w0  36b1    0  4.5

       77           1   35w0  45b0  57w0     +  36b1  48w1  58b  26b0  49w1    0  4.5

       66              1   23b  30w  32b0  48w  52b0  73w1  54b  29b1  12w   -1  4.5

 51.   64          1   21b1  15w0  30b  37b1  29w  38w0  18b  25w  42b0   -1  4.0

       74               32b1  34w1  15b0  27w1  16w0   6b0  37w0  49b  41w    1  4.0

       41         1   82b0  67w1  79b1  21w1   5b0  22w  17b0  69w0  74b   -1  4.0

       28              1      =     =  45w1   5w0  60b0  68b0  55w1  63b1  61w0    1  4.0

       46               1    4w0  81b1  80w1  23b  24w  26b  12w  35b0  13w0    1  4.0

       57         1   15b0  21w0  77b1  81w1  30b0  79w0  48b1  13b0  68w1   -1  4.0

       63                 38b0  36w1  40b0  34w  48b  21w  25b  28w0     +    0  4.0

       72                 30b  25w0  50b0  36w0  80b1  34w1  52b1  21w  38b0   -1  4.0

       51         1    9b0  13w0  65b  68w  67b0  81w1  80b1  78w1  19b0   -1  4.0

       67                   24w0  41b0  53w0  76b1  51w1  50b1  29w1  37b0  20w0    1  4.0

       50        1    8w0  83b  72w1  20b0     =  67w0  78b0  80w1  62b1    0  4.0

 62.   49           1    7b   5w0  73b0  58w  65b  75w  62b1  74w  77b0   -1  3.5

       48             1    6w1  14b0  18w0  66b  63w  77b0  57w0  33b  80b1   -1  3.5

       75              1   33w1  22b0  37w  43b  26w0  49b  45w1  47b0  52w0    1  3.5

       45            1    3b0  77w1  28b0  69w  73b1  31w0  75b0  65w0  32b1   -1  3.5

       65            1   22w0  37b0  51w  33b  49w  82b1  13w0  45b1  23w0    1  3.5

       59             1   17b0  27w0  36b1  82w  34b1  19w0  21b0  32w1  25b0   -1  3.5

       36             1   78w0  63b0  59w0  72b1  77w0  53b  83w1  73b1  56w0    1  3.5

       33         1   75b0  60w0  58b  65w  62b0  80w0  76b1  48w  53b1   -1  3.5

 70.   29              1   71b0  58w1  60b  54w1  64b  70w0  67b0  66w0  79b0   -1  3.0

       68                    25b  23w0  44b0  51b  53w1  28w1  19b0  54w0  57b0   -1  3.0

       78            1   36b1   2w0  38b0  56w0  58b0  76w1  50w1  51b0     -    0  3.0

       62  ()     1   20w     =  27b0  13b0  33w1  37b0  49w0  81b1  50w0    0  3.0

       73               31w0  43b  49w1  39b0  45w0  66b0  53w1  36w0  34b    1  3.0

       34                76w1  74b0  70w0  63b  59w0  72b0  82w1  52b0  73w    1  3.0

       81              1   40b0  46w0     +  57b0  61w0  51b0     +  62w0  76b1   -1  3.0

 77.   32          74w0  76b1  66w1  10b0   6w  56b0  61w0  59b0  45w0    1  2.5

       53            1   11b0  19w0  67b1  79w0  68b0  36w  73b0     +  33w0    0  2.5

       82               41w1  31b0  43w0  59b  54b0  65w0  34b0  76w0     +    0  2.5

 80.   55            1   13b1   9w0  19b0  80w1  27b0  69w0  28b0     -     -   -1  2.0

       80                  39w0     +  46b0  55b0  72w0  33b1  51w0  50b0  48w0    0  2.0

       76                  34b0  32w0  56b0  67w0     +  78b0  33w0  82b1  81w0    0  2.0

 83.   83               42b0  50w   6b0  52w0     =     =  36b0     -     -   -1  1.5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1              2242 14131803  6.0 2123  9  6   +0.11

  2                2234 14118637  6.0 2083  9  6   -0.22

  3              2205 14136627  6.0 2046  9  6   -0.34

  4               2198 14126370  6.0 2092  9  6   +0.25

  5              2183 14118971  7.0 2043  9  7   +0.85

  6            2175     7080  6.5 1965  9  6.5 -0.35

  7               2158 14136430  7.0 2059  9  7   +1.32

  8                 2155 14128489  6.0 2025  9  6   -0.05

  9            2153 14113597  7.0 2085  9  7   +1.71

 10        1      2131 14136694  6.0 2045  9  6   +0.47

 11                2121 14120640  6.5 2063  8  6   +1.41

 12             2118 14128152  4.5 1976  9  4.5 -1.66

 13                2118 14118556  5.0 1958  9  5   -1.42

 14               2118     5472  6.0 2030  9  6   +0.49

 15           2105     9277  5.5 2051  9  5.5 +0.38

 16              2102 14129140  8.0 2086  9  8   +3.34

 17          2089     7012  5.5 1990  9  5.5 -0.19

 18          1      2086 14112132  5.5 1986  9  5.5 -0.19

 19            2070 14116162  5.0 1958  9  5   -0.87

 20             1      2069     7158  4.5 1969  9  4.5 -1.20

 21        1      2058     7150  4.5 1947  9  4.5 -1.36

 22             1      2050 14123215  5.5 2053  9  5.5 +1.02

 23             2048    18038  4.5 1977  9  4.5 -0.88

 24             1      2046    20109  5.5 2008  9  5.5 +0.53

 25         1      2041    18088  4.5 1950  9  4.5 -1.13

 26        1      2025    18106  4.5 1959  9  4.5 -0.82

 27        1      2023    11020  5.0 2000  9  5   +0.21

 28             1      2018 14129655  4.0 1975  7  3   -0.93

 29             1      2018     6450  3.0 1919  9  3   -2.72

 30           1      2013     7161  5.0 1962  9  5   -0.12

 31           1      2010    20121  5.0 1986  9  5   +0.23

 32           2004 14121352  2.5 1981  9  2.5 -2.30

 33        1      2003    14253  3.5 1924  9  3.5 -1.96

 34                 2001    26139  3.0 1903  9  3   -2.70

 35                   2000           5.0 2060  9  5   +1.18

 36            1      1999    11018  3.5 1907  9  3.5 -2.14

 37            1      1999     9309  5.0 1933  9  5   -0.33

 38            1 -     1994    10128  5.0 2035  9  5   +0.98

 39            1      1993 14128624  5.5 2069  9  5.5 +1.90

 40         1      1991     7148  5.0 2021  9  5   +0.87

 41        1      1991    20095  4.0 1974  9  4   -0.71

 42       1      1988    22534  5.0 2019  9  5   +0.88

 43         1      1987 14130297  4.5 1976  9  4.5 -0.15

 44            1      1981    26205  6.0 2096  9  6   +2.83

 45           1      1978 14139685  3.5 1973  9  3.5 -1.09

 46              1      1977     6827  4.0 2027  9  4   +0.11

 47                   1969    11022  4.5 2027  9  4.5 +0.68

 48            1      1967     7187  3.5 1991  9  3.5 -0.73

 49          1      1957    11019  3.5 1972  9  3.5 -0.87

 50       1      1957    18284  4.0 1938  8  3.5 -0.73

 51        1      1955    14289  4.0 1962  9  4   -0.43

 52              1      1952    18191  4.5 1978  9  4.5 +0.31

 53           1      1952     7180  2.5 1972  8  1.5 -2.29

 54          1      1951     9294  4.5 2007  9  4.5 +0.65

 55           1      1950     6826  2.0 2019  7  2   -0.88

 56         1      1949    18247  4.5 2009  8  4   +0.64

 57        1      1945    18283  4.0 1976  9  4   -0.15

 58            1      1943     7168  5.5 2009  9  5.5 +1.78

 59            1      1941    18218  3.5 2009  9  3.5 -0.16

 60       1      1941    26168  4.5 2035  9  4.5 +1.16

 61               1      1940 14126303  5.0 2035  9  5   +1.65

 62 ()     1      1936    20137  3.0 1996  8  2.5 -0.85

 63                   1934    18240  4.0 2009  8  3   -0.17

 64         1      1933     7167  4.0 2034  9  4   +0.73

 65           1      1931    18282  3.5 1990  9  3.5 -0.29

 66             1      1917     9323  4.5 1997  9  4.5 +0.98

 67                     1900           4.0 1987  9  4   +0.57

 68                      1900           3.0 1996  9  3   -0.34

 69                   1900           5.0 2005  9  5   +1.78

 70                    1900           5.5 2064  9  5.5 +2.95

 71                 1900           5.5 2081  9  5.5 +3.08

 72                   1900           4.0 1985  9  4   +0.54

 73                 1900           3.0 1977  9  3   -0.54

 74                 1900           4.0 2040  9  4   +1.14

 75             1      1900    22493  3.5 1991  9  3.5 +0.13

 76                    1900           2.0 1924  8  1   -2.74

 77          1      1893     1576  4.5 1977  8  3.5 +0.42

 78           1      1892    18248  3.0 1991  8  3   +0.01

 79            1      1883     7185  4.5 2003  9  4.5 +1.45

 80                    1850           2.0 1963  8  1   -1.78

 81             1      1843 14127938  3.0 1949  7  1   -1.49

 82                 1800           2.5 1964  8  1.5 -0.77

 83                 1800           1.5 2014  5  0.5 -0.68

-------------------------------------------------------------------------------

 

""

 

--------------------------------------------------------------------------

                /                     .

--------------------------------------------------------------------------

 1                  2242      14131803   11/05/1975

 2                     2234      14118637   11/09/1989

 3                   2205      14136627   03/04/1986

 4                    2198      14126370   01/05/1944

 5                   2183      14118971   08/09/1960

 6                 2175          7080   28/03/1995

 7                   2158      14136430   24/02/1995

 8                      2155      14128489   07/08/1980

 9                 2153      14113597   19/07/1974

10         1         2131      14136694   02/03/1938

11                     2121      14120640   24/03/1955

12                  2118      14128152   05/10/1994

13                     2118      14118556   09/02/1945

14                    2118          5472   23/01/1992

15                2105          9277   19/04/2000

16                   2102      14129140   20/09/1990

17               2089          7012   21/12/1935

18           1         2086      14112132   19/02/1938

19                 2070      14116162   26/01/1947

20              1         2069          7158   04/02/1999

21         1         2058          7150   12/07/1996

22              1         2050      14123215   12/05/1994

23                  2048         18038   21/12/1941

24              1         2046         20109   14/02/1998

25          1         2041         18088   06/12/1961

26         1         2025         18106   31/03/1952

27         1         2023         11020   21/09/1948

28              1         2018          6450   03/09/1959

29            1         2013          7161   23/07/1995

30            1         2010         20121   22/07/1980

31                2004      14121352   29/11/1938

32         1         2003         14253   17/04/1983

33                      2001         26139   22/02/1944

34                       2000                 28/05/1959

35             1         1999         11018   09/03/1937

36             1         1999          9309   01/11/1963

37             1         1994   -      10128   27/06/1998

38             1         1993      14128624   17/09/1974

39          1         1991          7148   27/01/1995

40         1         1991         20095   08/07/1970

41        1         1988         22534   07/11/2001

42          1         1987      14130297   14/01/1997

43             1         1981         26205   06/04/1994

44            1         1978      14139685   09/09/1999

45               1         1977          6827   01/11/1997

46                       1969         11022   25/08/1992

47             1         1967          7187   19/10/1995

48           1         1957         11019   26/07/1999

49        1         1957         18284   08/08/1996

50         1         1955         14289   25/06/1984

51               1         1952         18191   17/08/1992

52            1         1952          7180   28/12/1996

53           1         1951         9294   12/08/2002

54            1         1950          6826   07/08/1949

55           1         1949         18247   04/07/1974

56         1         1945         18283   25/11/1978

57             1         1943          7168   20/07/1996

58             1         1941         18218   18/04/1994

59        1         1941         26168   10/01/1964

60                1         1940      14126303   16/11/1996

61  ()     1         1936         20137   01/10/2001

62          1         1933          7167   20/07/1995

63            1         1931         18282   30/12/1996

64              1         1917          9323   17/07/1997

65                         1900                 02/11/1994

66                          1900                 23/01/1961

67                       1900                 20/06/1993

68                        1900                 10/05/1972

69                     1900                 08/08/1952

70                       1900                 10/05/1995

71                     1900                 01/01/1935

72                     1900                 01/10/1941

73              1         1900         22493   04/02/1998

74                        1900                 25/10/1963

75           1         1893          1576   24/04/1999

76            1         1892         18248   11/07/1949

77             1         1883          7185   14/02/1998

78                       1934         18240   12/11/1996

79                        1850                 15/03/1995

80              1         1843      14127938   30/04/1969

81                     1800                 17/09/1997

82                     1800                 22/06/1953

83              1         2018      14129655   14/05/1954


 

""

 

 9

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    CB Score

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.    1               32w1  18b1   8w1   6b1   2w1   3b1  16w  13b1   5w1    1  8.5

  2.    2             33b1  17w1   9b1   7w1   1b0   5w1   6b1   3w1  24b1   -1  8.0

  3.    6          1   37b1  21w1  19b1   1w0  15b1  17w1   2w0  16b1   8w    1  6.5

       15                   46w1  63b  30w1  10b1   6w0   8b0   4w1  12b1  13w1    1  6.5

  5.    3               1   34w1  20b1  10w  13b1   5b1   1w0   8w1   2b0  16w    1  6.0

        5          1   36w1  22b1  12w1  16b1   3w0   2b0  18w1  40b1   1b0   -1  6.0

        7             1   38w1  24b1  14w1   2b0  18w  16b0  30w1  10b  23w1    1  6.0

        8              1   39b1  23w1   1b0  21w  28b1  15w1   3b0  11w1   6b   -1  6.0

       16            1   47b1  31w1  11b1   5w0  24b1   7w1   1b   6w0   3b   -1  6.0

       24                55b1   7w0  43b1   4w1  16w0  36b1  19w1  23b1   2w0    1  6.0

       21              52w1   6b0  38w1   8b  10w1  14b  12w  18b  40w1    1  6.0

       17             1   48w1   2b0  36w1  42b1  12w1   6b0  40w0  32b1  63w1    1  6.0

       37                     6w0  52b0  34w1  64b1   4w1  25w1  13b0  22b1  10w1    1  6.0

 14.   18               1   49b1   1w0  33b1  44w1   7b   9w1   5b0  21w  14b   -1  5.5

        9         1   40w1  26b1   2w0  32b1  20w  18b0  63w  34b1  36w    1  5.5

       14               45b1  29w1   7b0  41w  52b1  21w  23b0  20b1  18w   -1  5.5

       36                 5b0  53w1  17b0  49w1  47b1  24w0  27b1  19w1   9b   -1  5.5

       29                    60w1  14b0  46w  63b0  34w  48b1  59w1  38b  12w1    1  5.5

       38             1    7b0  55w1  21b0  65w1  23b0  49w1  31b1  29w  11b1   -1  5.5

 20.   13             1   44w1  30b  28w1   3w0  41b1  20b  37w1   1w0  15b0    1  5.0

       10               1   41b1  25w1   3b  15w0  21b0  51w1  28b1   7w  37b0   -1  5.0

       23                 1   54w1   8b0  40w0  48b1  38w1  32b1  14w1  24w0   7b0    1  5.0

       19            1   50w1   4b1   6w0  52b  63w1  11w  24b0  36b0  32w1    1  5.0

       63                 64b1  15w   4b0  29w1  19b0  35w1   9b  28w1  17b0   -1  5.0

       20                  51b1   3w0  39b1  47w1   9b  13w  11b  14w0  30b   -1  5.0

        4              1   35b1  19w0  63w1  24b0  37b0  44w1  15b0  47w1  39b1   -1  5.0

       40                      9b0  57w1  23b1  12b0  22w1  27w1  17b1   5w0  21b0   -1  5.0

       30                61b1  13w  15b0  51w1  11b0  52w1   7b0  41w1  20w    1  5.0

       34                3b0  51w  37b0  55w1  29b  47w1  25b1   9w0  22w1    1  5.0

       43          12w0  58b1  24w0  26b1  25b0  22w0  61b1  31w1  27b1   -1  5.0

 31.   12             1   43b1  27w1   5b0  40w1  17b0  33w1  21b  15w0  29b0   -1  4.5

       11          1   42w1  28b  16w0  46b1  30w1  19b  20w   8b0  38w0    1  4.5

       33                   2w0  48b1  18w0  60b1  59w1  12b0  22b0  51w1  25b   -1  4.5

       25               56w1  10b0  42w0  54b1  43w1  37b0  34w0  59b1  33w    1  4.5

       41                10w0  56b1  22w1  14b  13w0  28w0  35b1  30b0  54w1    1  4.5

       49                 18w0  32b0  58w1  36b0  60w1  38b0  42w  56b1  46w1    1  4.5

 37.   32                      1b0  49w1  65b1   9w0  44b1  23w0  53b1  17w0  19b0   -1  4.0

       22             53b1   5w0  41b0  39w1  40b0  43b1  33w1  37w0  34b0   -1  4.0

       52               21b0  37w1  31b1  19w  14w0  30b0  39b0  35w1  28b   -1  4.0

       28                    59b1  11w  13b0  35w1   8w0  41b1  10w0  63b0  52w    1  4.0

       39            8w0  54b1  20w0  22b0  56w1  59b0  52w1  48b1   4w0    1  4.0

       42             11b0  59w1  25b1  17w0  27b0  53w0  49b  45w1  51b   -1  4.0

       51                 20w0  34b  50w1  30b0  26w1  10b0  46w1  33b0  42w    1  4.0

       59                   28w0  42b0  53b1  31w1  33b0  39w1  29b0  25w0  26b1   -1  4.0

       48            17b0  33w0  57b1  23w0  65b1  29w0  62b1  39w0  64b1   -1  4.0

       53              22w0  36b0  59w0  58b1  64w1  42b1  32w0  46b0  31b1   -1  4.0

 47.   46                 15b0  64w1  29b  11w0  35b0  45w1  51b0  53w1  49b0   -1  3.5

       35                  4w0  50b  60w1  28b0  46w1  63b0  41w0  52b0  47b1   -1  3.5

       27                  58w1  12b0  44w0  56b1  42w1  40b0  36w0  54b  43w0    1  3.5

       54                   23b0  39w0  61b1  25w0  57b1  31w0  44b1  27w  41b0   -1  3.5

       56                    25b0  41w0  45b1  27w0  39b0  65w  57b1  49w0  62b1   -1  3.5

       45                    14w0  60b0  56w0  50b1  61w  46b0  58w1  42b0  55w1    1  3.5

       50                 19b0  35w  51b0  45w0  58b  61w  64b  62w  65b1   -1  3.5

 54.   47             16w0  62b1  26w1  20b0  36w0  34b0  60w1   4b0  35w0    1  3.0

       31                  62w1  16b0  52w0  59b0  55w1  54b1  38w0  43b0  53w0    1  3.0

       44             13b0  61w1  27b1  18b0  32w0   4b0  54w0     -  58w1    0  3.0

       65                  =     +  32w0  38b0  48w0  56b  55w0  57b1  50w0    1  3.0

       64               63w0  46b0     +  37w0  53b0  55b  50w  58b1  48w0    0  3.0

       60              29b0  45w1  35b0  33w0  49b0  57w1  47b0  61w1     -    0  3.0

       26                 57b1   9w0  47b0  43w0  51b0  62w0     +  55b1  59w0    0  3.0

 61.   55                    24w0  38b0  62w1  34b0  31b0  64w  65b1  26w0  45b0   -1  2.5

       61                 30w0  44b0  54w0     +  45b  50b  43w0  60b0  57w    0  2.5

       62                  31b0  47w0  55b0  57w0     +  26b1  48w0  50b  56w0    0  2.5

 64.   58                 27b0  43w0  49b0  53w0  50w     +  45b0  64w0  44b0    0  1.5

       57                 26w0  40b0  48w0  62b1  54w0  60b0  56w0  65w0  61b    1  1.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1                2139 14132524  8.5 1944  9  8.5 +1.82

  2              2136    26167  8.0 1939  9  8   +1.31

  3              1      2015     5495  6.0 1952  9  6   +0.74

  4             1      2004     7192  5.0 1800  9  5   -1.80

  5         1      1985    22496  6.0 1929  9  6   +0.85

  6         1      1965    18219  6.5 1937  9  6.5 +1.65

  7            1      1944     1619  6.0 1881  9  6   +0.73

  8             1      1928 14137054  6.0 1914  9  6   +1.32

  9        1      1925    18306  5.5 1855  9  5.5 +0.14

 10              1      1921    18280  5.0 1846  9  5   -0.38

 11         1      1916    20157  4.5 1817  9  4.5 -1.19

 12            1      1916     1622  4.5 1835  9  4.5 -0.98

 13            1      1914     6884  5.0 1862  9  5   -0.16

 14                 1900           5.5 1817  9  5.5 +0.00

 15                     1900           6.5 1894  9  6.5 +1.93

 16           1      1891     9308  6.0 1918  9  6   +1.82

 17            1      1876    24165  6.0 1857  9  6   +1.26

 18              1      1865 14134349  5.5 1889  9  5.5 +1.25

 19           1      1855     1620  5.0 1842  9  5   +0.32

 20                    1850           5.0 1847  9  5   +0.46

 21                1904    18285  6.0 1858  9  6   +0.95

 22               1850           4.0 1776  9  4   -1.41

 23                1      1836     1563  5.0 1805  9  5   +0.15

 24                  1800           6.0 1863  9  6   +2.18

 25                 1800           4.5 1736  9  4.5 -0.77

 26                   1800           3.0 1672  8  2   -3.34

 27                    1800           3.5 1718  9  3.5 -1.98

 28                      1800           4.0 1825  9  4   -0.19

 29                      1800           5.5 1765  9  5.5 +0.60

 30                  1800           5.0 1808  9  5   +0.61

 31                    1800           3.0 1680  9  3   -2.92

 32                       1800           4.0 1809  9  4   -0.46

 33                    1800           4.5 1796  9  4.5 -0.10

 34                 1800           5.0 1799  9  5   +0.47

 35                   1800           3.5 1761  9  3.5 -1.50

 36                  1800           5.5 1810  9  5.5 +1.11

 37                      1800           6.0 1839  9  6   +1.97

 38            1      1776     9293  5.5 1789  9  5.5 +1.16

 39             1750           4.0 1765  9  4   -0.36

 40                       1750           5.0 1855  9  5   +1.75

 41                  1750           4.5 1804  9  4.5 +0.66

 42               1750           4.0 1749  9  4   -0.52

 43            1700           5.0 1774  9  5   +1.40

 44               1700           3.0 1779  8  3   -0.22

 45                      1700           3.5 1672  9  3.5 -1.37

 46                   1700           3.5 1752  9  3.5 -0.39

 47               1700           3.0 1788  9  3   -0.47

 48              1700           4.0 1712  9  4   -0.36

 49                   1700           4.5 1721  9  4.5 +0.25

 50                   1700           3.5 1667  9  3.5 -1.41

 51                   1700           4.0 1791  9  4   +0.61

 52                 1700           4.0 1823  9  4   +1.00

 53                1650           4.0 1722  9  4   +0.36

 54                     1650           3.5 1737  9  3.5 +0.05

 55                      1600           2.5 1714  9  2.5 -0.66

 56                      1600           3.5 1694  9  3.5 +0.13

 57                   1600           1.5 1650  9  1.5 -2.40

 58                   1600           1.5 1694  8  0.5 -2.47

 59                     1600           4.0 1772  9  4   +1.53

 60                1600           3.0 1713  8  3   +0.20

 61                   1600           2.5 1681  8  1.5 -1.61

 62                    1550           2.5 1688  8  1.5 -1.07

 63                   1894    16407  5.0 1840  9  5   -0.12

 64                 1600           3.0 1706  8  2   -0.90

 65                 1600           3.0 1682  7  1.5 -1.23

-------------------------------------------------------------------------------

 

""

 

--------------------------------------------------------------------------

                /                     .

--------------------------------------------------------------------------

 1                     2139      14132524   06/04/1998

 2                   2136         26167   18/04/1999

 3               1         2015          5495   06/12/2002

 4              1         2004          7192   20/10/1998

 5          1         1985         22496   13/01/2002

 6          1         1965         18219   05/07/1999

 7             1         1944          1619   14/02/2004

 8              1         1928      14137054   03/01/2003

 9         1         1925         18306   30/01/1999

10               1         1921         18280   22/06/2001

11          1         1916         20157   02/05/2004

12             1         1916          1622   03/10/2002

13             1         1914          6884   10/03/1999

14                     1900                 06/06/2001

15                         1900                 19/10/1998

16            1         1891          9308   15/02/2002

17             1         1876         24165   22/05/2004

18               1         1865      14134349   13/12/1999

19            1         1855          1620   25/02/2003

20                        1850                 07/03/1999

21                    1904         18285   30/05/2000

22                   1850                 05/09/2000

23                 1         1836          1563   07/12/1998

24                      1800                 20/04/2005

25                     1800                 13/07/2000

26                       1800                 31/08/2003

27                        1800                 19/03/2004

28                          1800                 26/07/1998

29                          1800                 04/06/2001

30                      1800                 15/11/2000

31                        1800                 27/09/2001

32                           1800                 26/06/2002

33                        1800                 27/01/2005

34                     1800                 18/03/2005

35                       1800                 17/10/2002

36                      1800                 22/09/2001

37                          1800                 28/03/2000

38             1         1776          9293   19/02/2003

39                 1750                 15/09/1999

40                           1750                 28/07/2002

41                      1750                 29/11/2001

42                   1750                 16/12/2002

43                1700                 12/09/1999

44                   1700                 13/08/2004

45                          1700                 27/06/2005

46                       1700                 13/05/1999

47                   1700                 22/12/2001

48                  1700                 27/11/2001

49                       1700                 01/08/2002

50                       1700                 20/03/2003

51                       1700                 23/04/2004

52                     1700                 24/04/2004

53                    1650                 03/12/2001

54                         1650                 29/12/2000

55                          1600                 02/02/2004

56                          1600                 21/08/2006

57                       1600                 01/11/2003

58                       1600                 01/09/2003

59                         1600                 29/06/2004

60                    1600                 17/04/2004

61                       1600                26/07/2004

62                        1550                 24/05/2003

63                       1894         16407   27/03/2003

64                     1600                 27/02/2004

65                     1600                 28/10/2005


 

"" - (08.07.2012)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    CB Score

--------------------------------------------------------------------------------------------

  1.    1                36b1  19w1  14b1   6w1   7b1   3w  11b1   -1  6.5

  2.    3                  38b1  20w1  15b1  10w1   5b   1b   7w   -1  5.5

       11               46b  44w1  29b1   8w1  12b1   4w1   1w0    1  5.5

        7           42b1  28w1  57b1   2w1   1w0  19b1   3b   -1  5.5

       22                 57w0  61b1  45w1  65b1  13w1   6b  10w1    1  5.5

  6.    5             40b1  25w1  18b1  12w   3w  10b  23w    1  5.0

        6              41w1  27b1  17w1   1b0  23w  22w  56b1    1  5.0

       12            47w1  33b1  69w1   5b  11w0  21b1   2b   -1  5.0

       23                  58b1   4w1  10b0  69w1   6b   8w1   5b   -1  5.0

        2             37w1  21b  16w1   7b0  29w1  14b1  12w    1  5.0

       15              50b1  70w1   3w0  51b0  41w1  44b1  20w1    1  5.0

       17            52b1  71w1   6b0  32w  56b  34w1  18b1   -1  5.0

 13.   19                54b1   1b0  41w1  38w1  27b1   7w0   4b   -1  4.5

       10              45w1  31b1  23w1   3b0  51w1   5w  22b0    1  4.5

        8              43w1  29b  21w1  11b0  33w1  23b0  57w1    1  4.5

        4          39w1  23b0  40w1  25b1  20w1  11b0  19w    1  4.5

       14                49w1  65b1   1w0  33b  54w1   2w0  28b1    1  4.5

       25              1   60b1   5b0  47w1   4w0  69b  45b1  59w1   -1  4.5

       38            1    3w0  55b1  67w1  19b0  64w  61b1  21w1    1  4.5

       33           68b1  12w0  71b1  14w   8b0  64w1  13w1    1  4.5

 21.   57             22b1  13b1   7w0  20w0  30b1  26w1   8b0   -1  4.0

       29          64b1   8w  11w0  59b1   2b0  54w  43w1    1  4.0

       20             55w1   3b0  43w1  57b1   4b0  40w1  15b0   -1  4.0

       69         1   34b1  24w1  12b0  23b0  25w  30w1  16b   -1  4.0

       51             16b0  34w1  28b1  15w1  10b0  18w0  24b1   -1  4.0

       16            51w1     =   2b0  56w0  70b1  67b1  69w    0  4.0

       18                 53w1  67b1   5w0  54b  44w  51b1  17w0    1  4.0

       56          21w0  39b1  31w  16b1  17w  27b1   6w0    1  4.0

       40              5w0  58b1   4b0  62w1   9w1  20b0  67w1    1  4.0

       54           1   19w0  37b1  30b1  18w  14b0  29b  27w1   -1  4.0

       34             69w0  51b0  53w1  55w1  65b1  17b0  52w1    1  4.0

        9                    44b  46w1  26b  27w0  40b0  48w1  41b1   -1  4.0

 33.   44                9w  11b0  70b1  24w1  18b  15w0  26b   -1  3.5

       21           56b1   2w   8b0  31w1  32b1  12w0  38b0   -1  3.5

       13                 48b1  57w0  52b1  26w1  22b0  28w  33b0   -1  3.5

       26           1   61w  59b1   9w  13b0  43w1  57b0  44w    1  3.5

       65             1   30b1  14w0  36b1  22w0  34w0  47b  45w1    1  3.5

       28             63w1   7b0  51w0  50b1  47w1  13b  14w0    1  3.5

       61        1   26b  22w0  24b0  46w1  42b1  38w0  32b1   -1  3.5

       59               24b  26w0  46b1  29w0  31b1  32w1  25b0   -1  3.5

       64            29w0  43b0  39w1  42w1  38b  33b0  35w1    1  3.5

       70               1   35w1  15b0  44w0  45b  16w0  46w1  36b1    1  3.5

       47              1   12b0  68w1  25b0  71w1  28b0  65w  62b1   -1  3.5

 44.   27              62b1   6w0  48b1   9b1  19w0  56w0  54b0   -1  3.0

       41               1    6b0  60w1  19b0  63w1  15b0  53w1   9w0    1  3.0

       43           1    8b0  64w1  20b0  66w1  26b0  63w1  29b0   -1  3.0

       52              1   17w0  35b1  13w0  30w0  66b1  36w1  34b0    1  3.0

       67                32b1  18w0  38b0  48w1  36b1  16w0  40b0   -1  3.0

       30            65w0  49b1  54w0  52b1  57w0  69b0  53b1   -1  3.0

       60              1   25w0  41b0  37w1  36w0  48b0  49b1  39w1    1  3.0

       66          1   31w0  45b0  49w1  43b0  52w0  37b1  48b1   -1  3.0

 52.   45                10b0  66w1  22b0  70w  24b1  25w0  65b0   -1  2.5

       24           59w  69b0  61w1  44b0  45w0  55b1  51w0    1  2.5

       31             1   66b1  10w0  56b  21b0  59w0  62w0  63b1   -1  2.5

       46                 11w   9b0  59w0  61b0  37w1  70b0  68w1    1  2.5

       32              67w0  50b1  62w1  17b  21w0  59b0  61w0    1  2.5

       55                   20b0  38w0  35w1  34b0  71b  24w0  42b1   -1  2.5

       62                27w0  42w1  32b0  40b0  35w  31b1  47w0    1  2.5

       35                1   70b0  52w0  55b0  49w1  62b  71w1  64b0   -1  2.5

       58               23w0  40w0  42b0  37b  39w0     +  71b1    0  2.5

 61.   36            1w0  53b1  65w0  60b1  67w0  52b0  70w0    1  2.0

       48  ()     1   13w0  63b1  27w0  67b0  60w1   9b0  66w0    1  2.0

       39             1    4b0  56w0  64b0  68w0  58b1  50w1  60b0   -1  2.0

       53                18b0  36w0  34b0     +  68w1  41b0  30w0    0  2.0

       49                 14b0  30w0  66b0  35b0     +  60w0  50b1   -2  2.0

       63         1   28b0  48w0     +  41b0  50w1  43b0  31w0    0  2.0

 67.   71              1      +  17b0  33w0  47b0  55w  35b0  58w0    0  1.5

       42            1    7w0  62b0  58w1  64b0  61w0  68b  55w0    1  1.5

       37                 2b0  54w0  60b0  58w  46b0  66w0     +    0  1.5

       68                 1   33w0  47b0  50w0  39b1  53b0  42w  46b0   -1  1.5

 71.   50        1   15w0  32w0  68b1  28w0  63b0  39b0  49w0    1  1.0


 

(10.07.2012) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..                         1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   BH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1       4 IM  Borisenko Vjacheslav  2358 UKR 41  1 43  1 26  1  2  ½  9  0 11  1 15  1 14  1  6  1  3   1  8½  63 

    2       9     Omelja Artem          2274 UKR 69  1 33  1 28  1  1  ½  4  1 10  ½  6  0 32  1  9  1  8   1  8   61½

    3       2     Solovchuk Alexey      2413 UKR 55  1 25  0 34  1 11  1 43  1  7  1 14  1  6  1 10  1  1   0  8   60½

    4       3 IM  Alexikov Alexander    2372 UKR 66  1 17  1 13  ½ 12  1  2  0  5  ½ 25  ½ 11  1 26  1  10  1  7½  61½

    5      20     Lomakin Viktor        2153 UKR 35  1  9  0 39  1 16  1  8  1  4  ½ 10  0 27  1 25  1  15  1  7½  60½

    6      10     Polishchuk Oleg       2267 UKR 31  1 32  1 62  1 10  1 14  0 13  1  2  1  3  0  1  0  20  1  7   63 

    7      11     Naboka Sergey         2255 UKR 36  1 27  1 33  0 32  1 18  1  3  0 19  0 53  1 16  1  14  1  7   56½

    8       7 FM  Tytynnik Artem        2303 UKR 72  1 22  ½ 53  ½ 33  1  5  0 45  1 43  1 19  1 14  1  2   0  7   53½

    9       1 IM  Pavlov Sergey         2439 UKR 45  1  5  1 12  ½ 22  1  1  1 14  0 27  1 10  0  2  0  30  1  6½  64½

   10       6 IM  Kurochkin Valery      2305 UKR 68  1 19  1 23  1  6  0 25  1  2  ½  5  1  9  1  3  0  4   0  6½  64½

   11      27     Zingaylo Anastasiya   2084 UKR 53  ½ 30  1 44  1  3  0 12  1  1  0 29  1  4  0 35  1  26  1  6½  60½

   12      13     Nogin Nikolai         2248 UKR 28  1 18  1  9  ½  4  0 11  0 47  1 37  1 25  0 32  1  29  1  6½  57½

   13      14     Muha Sergey           2216 UKR 65  1 38  1  4  0 55  1 19  1  6  0 32  0 34  1 23  ½  25  1  6½  54 

   14       8     Grebeniuk Semen       2275 UKR 73  1 20  1 29  1 25  1  6  1  9  1  3  0  1  0  8  0  7   0  6   62½

   15       5 IM  Shalimov Valery       2357 UKR 34  0 65  1 36  1 20  ½ 22  ½ 18  1  1  0 21  1 19  1  5   0  6   59 

   16      55     Granko Roman             0 UKR 29  0 41  1 50  1  5  0 33  1 22  1 30  1 26  ½  7  0  23  ½  6   57½

   17      24     Vatinyan Gor          2126 UKR 39  1  4  0 35  ½ 21  0 38  1 28  1 24  ½ 18  0 36  1  40  1  6   56 

   18      34     Podrez Sergey         2009 UKR 46  1 12  0 58  1 23  1  7  0 15  0 38  1 17  1 20  0  32  1  6   55 

   19      25     Maliutin Oleksandr    2111 UKR 59  1 10  0 63  1 38  1 13  0 54  1  7  1  8  0 15  0  39  1  6   54½

   20      28     Kabachienko Alexandr  2076 UKR 58  1 14  0 64  1 15  ½ 26  0 23  ½ 49  1 24  1 18  1  6   0  6   54 

   21      33     Korneev Artem         2024 UKR 54  1 24  ½ 22  0 17  1 30  ½ 46  1 26  0 15  0 42  1  37  1  6   53 

   22      26 WFM Petrova Irina         2091 UKR 51  1  8  ½ 21  1  9  0 15  ½ 16  0 44  0 67  1 53  1  38  1  6   52 

   23      17 WFM Motsar Irina          2168 UKR 67  1 63  1 10  0 18  0 28  ½ 20  ½ 36  1 54  1 13  ½  16  ½  6   51½

   24      12     Yavorovsky Valeriy    2249 UKR 61  1 21  ½ 25  0 47  1 37  0 35  1 17  ½ 20  0 44  1  34  1  6   51 

   25      22     Padalka Artem         2139 UKR 49  1  3  1 24  1 14  0 10  0 29  1  4  ½ 12  1  5  0  13  0  5½  64½

   26      15 IM  Yushinov Nikolay      2195 UKR 71  1 34  1  1  0 27  0 20  1 36  1 21  1 16  ½  4  0  11  0  5½  58½

   27      32     Zelensky Nikolai      2031 UKR 48  1  7  0 51  1 26  1 29  ½ 37  1  9  0  5  0 30  0  47  1  5½  55½

   28      49     Fedoruts Mykola          0 UKR 12  0 48  1  2  0 42  1 23  ½ 17  0 31  1 35  0 51   1  44  1  5½  55 

   29      19     Kurilenko Vladimir    2153 UKR 16  1 40  1 14  0 53  1 27  ½ 25  0 11  0 47  1 43  1  12  0  5½  54 

   30      18     Kelbas Alexandr       2156 UKR 47  ½ 11  0 68  1 62  1 21  ½ 34   1 16  0 44  ½ 27  1  9   0  5½  50 

   31      46     Buryanov Vadym           0 UKR  6  0 64  0 67  1 48  ½ 71  0 59  1 28  0 57  1 46  1  43  1  5½  41½

   32      31     Tsushko Volodymyr     2033 UKR 64  1  6  0 54   1  7  0 49  1 53  1 13  1  2  0 12  0  18  0  5   57 

   33      30     Dhillon Jasteen       2046 UKR 42  1  2  0  7  1  8  0 16  0 67  1 39  0 49  1 40  0  53  1  5   54 

   34      41     Yaremenko Roman       1885 UKR 15  1 26  0  3  0 64  1 40  1 30  0 46  1 13  0 54  1  24  0  5   54 

   35      56     Grechko Valentyn         0 UKR  5  0 57  1 17  ½ 37  0 50  1 24  0 48  1 28  1 11  0  52  ½  5   53½

   36      47     Dylyk Olexandr           0 UKR  7  0 42  1 15  0 58  1 62  1 26  0 23  0 52  1 17  0  55  1  5   50½

   37      21 FM  Maxutov Sergei        2149 UKR 44  ½ 53  0 71  1 35  1 24  1 27  0 12  0 40  1 39  ½  21  0  5   50 

   38      72     Yaroshenko Alexandr      0 UKR 57  1 13  0 45  1 19  0 17  0 66  1 18  0 71  1 41  1  22  0  5   49½

   39      60     Karnash Andriy           0 UKR 17  0 66  1  5  0 45  0 69  1 57  1 33  1 43  ½ 37  ½  19  0  5   48½

   40      71     Tkachov Kostyantyn       0 UKR 56  1 29  0 55  0 68  1 34  0 41  1 45  1 37  0 33  1  17  0  5   46½

   41      40     Bendiuk Alexander     1941 UKR  1  0 16  0 65  1 63  1 46  0 40  0 70  1 50  1 38  0  60  1  5   46½

   42      66     Okhrimenko Mikhail       0 UKR 33  0 36  0 69  1 28  0 66  0 72  1 57  1 45  1 21  0  56  1  5   42 

   43      23     Borodic Alexey        2134 UKR 60  1  1  0 59  1 46  1  3  0 44  1  8  0 39  ½ 29  0  31  0  4½  56 

   44      57     Irgasheva Zorina         0 UKR 37  ½ 47  1 11  0 52  ½ 56  1 43  0 22  1 30  ½ 24  0  28  0  4½  52 

   45      37     Musiienko Danylo      1983 UKR  9  0 49  1 38  0 39  1 51  1  8  0 40  0 42  0 48  ½  62  1  4½  49½

   46      70     Stasiuk Vitaly           0 UKR 18  0  -  - 1 56  1 43  0 41  1 21  0 34  0 55  1 31  0  49  ½  4½  48½

   47      54     Gradoboev Daniil         0 UKR 30  ½ 44  0 57  1 24  0 48  1 12  0 71  1 29  0 62  1  27  0  4½  47 

   48      68     Semitkin Sergey          0 EST 27  0 28  0  -  - 1 31  ½ 47  0 51  1 35  0 59  ½ 45  ½  63  1  4½  46 

   49      58     Ivanishen Yuriy          0 UKR 25  0 45  0 72  1 50  1 32  0 56  1 20  0 33  0 66  1  46  ½  4½  43½

   50      16     Karnaukh Anatolij     2188 UKR 70  1 62  0 16  0 49  0 35  0 63  1 60  1 41   0 56  ½  64  1  4½  41½

   51      62     Khristovoy Yuriy         0 UKR 22  0 72  1 27  0 66  1 45  0 48  0 69  1 56  ½ 28  0  54  1  4½  41½

   52      29     Konovalova Vera       2063 UKR 63  0 71  ½ 60  1 44  ½ 53   0 70  1 54  0 36  0 67  1  35  ½  4½  38 

   53      63     Kinash Mykola            0 UKR 11  ½ 37  1  8  ½ 29  0 52  1 32  0 55  1  7  0 22  0  33  0  4   55½

   54      69     Sheremet Maksym          0 UKR 21  0 61   1 32  0 70  1 55  1 19  0 52  1 23  0 34  0  51  0  4   47½

   55      38     Baranovsky Sergey     1976 UKR  3  0 67  1 40  1 13  0 54  0 60  1 53  0 46  0 59  1  36  0  4   47 

   56      35     Shpilevoy Eugen       2006 UKR 40  0 70  1 46  0 59  1 44  0 49  0 62  1 51  ½ 50  ½  42  0  4   42 

   57      36     Kozhukina Olena       1999 UKR 38  0 35  0 47  0 61  1 58  1 39  0 42  0 31  0 68   1  67  1  4   42 

   58      64     Koniushenko Olexandr     0 UKR 20  0 69  1 18  0 36  0 57  0 61  1 59  0 66  0  -  - 1  70  1  4   40 

   59      61     Khristovoy Roman         0 UKR 19  0 73  1 43  0 56  0 65  ½ 31   0 58  1 48  ½ 55  0  66  1  4   39 

   60      59     Karas Yaroslav           0 UKR 43  0 68  ½ 52  0 71  ½ 73  1 55  0 50  0 61  1 70  1  41  0  4   35½

   61      48     Dziatko Evgeniya         0 UKR 24  0 54  0 66   0 57  0  -  - 1 58  0 68  1 60  0 73  1  69  1  4   34 

   62      73     Yushkov Mykyta           0 UKR  -  - 1 50  1  6  0 30  0 36  0 71  ½ 56  0 64  1 47  0  45  0  3½  45½

   63      65     Kukushkin Valery         0 UKR 52  1 23  0 19  0 41  0 70  0 50  0 73  1 68  ½ 65  1  48  0  3½  40 

   64      67     Samusenko Alexandr       0 UKR 32  0 31  1 20  0 34  0 67  0 68  ½ 65  1 62  0 71  1  50  0  3½  39½

   65      50     Gapon Pavlo              0 UKR 13  0 15  0 41  0 72  1 59  ½ 69  0 64  0  -  - 1 63  0  73  1  3½  37½

   66      39     Andreev Volodymyr     1971 UKR  4  0 39  0 61  1 51  0 42  1 38  0 67  0 58  1 49  0  59  0  3   45 

   67      53     Gmyria Valeria           0 UKR 23  0 55  0 31  0  -  - 1 64  1 33  0 66  1 22  0 52  0  57  0  3   44½

   68      42     Anokhin Daniil           0 UKR 10  0 60  ½ 30  0 40  0 72  ½ 64  ½ 61  0 63  ½ 57  0  -   - 1  3   39½

   69      45     Bondarenko Olexandr      0 UKR  2  0 58  0 42  0 73  1 39  0 65  1 51  0 70  0 72  1  61  0  3   39 

   70      52     Gergel Evgeniy           0 UKR 50  0 56  0 73  1 54  0 63  1 52  0 41  0 69  1 60  0  58  0  3   37½

   71      51     Gayun Dmytro             0 UKR 26  0 52  ½ 37  0 60  ½ 31  1 62  ½ 47  0 38  0 64  0  72  0  2½  42½

   72      43     Atamanenko Alexandr      0 EST  8  0 51  0 49  0 65  0 68  ½ 42  0  -  - 1 73  0 69  0  71  1  2½  35½

   73      44     Bondar Dmytro            0 UKR 14  0 59  0 70  0 69  0 60  0  -  - 1 63  0 72  1 61  0  65  0  2   34