"8-   . "

 

. , 26.06-02.07.2012

 

     .. (. )

 

- 90 30

 

- 10 10

 

- 3 2


 

  9

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 ..                        .                         ..

-----------------------------------------------------------------------------------------

    1      21     Molchanov Alexey      6½  0  -  1  6   GM Kovalenko Igor             1

    2       8 IM  Mischuk Dmitry        6   1  -  0  5½     Kononenko Dmitry           9

    3       3 IM  Tovmasian Vardges     5½  1  -  0  5½     Antinyan Armen            22

    4       2 GM  Matjushin Gennady     5   1  -  0  5½  FM Ljukin Sergei              6

    5      29     Lugovskoj Aleksej     5   1  -  0  5   IM Biriukov Nikolai           4

    6      13 FM  Polyakov Maxim        5   1  -  0  5      Kusnetsov Sergey          10

    7      19     Martynov Roman        5   1  -  0  4½     Molchanov Nikolay         18

    8      11 IM  Borisenko Vjacheslav  4½  1  -  0  4½     Kusnetsov Igor            26

    9      31     Belous Mikhail        4½  0  -  1  4½  IM Kovtun Sergei             12

   10       7 IM  Kamenets Anatolij     4   0  -  1  4      Chernov Vladimir I        33

   11      15 WIM Ershova Svetlana      4   ½  -  ½  4      Slobodeniuk Vladimir      30

   12      16     Bakushin Oleg         4   1  -  0  4   FM Statsenko Valentin V      35

   13      36     Kazakov Maksym        4   ½  -  ½  4      Kovalyov Eduard           17

   14      23 FM  Birjukov Sergey       4   1  -  0  4      Garnazhenko D             20

   15      27     Obukhov Sergeij       3½  ½  -  ½  3½     Polivoda Anastasia        39

   16      32     Boldysh Maxim         3½  ½  -  ½  3½     Protsiuk Svetlana         42

   17      34     Gura Oleksandr        3½  1  -  0  3½     Dzhabarov Karakhan        47

   18      46     Molchanov Maxim       3½  ½  -  ½  3½     Ivanko Nikolay            38

   19      25     Matjushin Oleg        3   ½  -  ½  3½     Bielova Iryna             45

   20      28 IM  Kovalenko Alexander   2½  0  -  1  3      Borisenko Maxim           24

   21      40     Onokienko Olexandra   2½  1  -  0  2½  FM Semeniuk Vladimir         14

   22      43     Kucheryavy Vadym      2   0  -  1  2½     Viktorov Yaroslav         37

   23      44     Abramyan Artur        2½  0  -  1  2      Meshkov Andriy            48

           41     Ostapets Dmitry       1½  1  -  -         Bye                          

   24       5 IM  Kushch Nikolai        4½  0  -  -  0      -                           

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..                       . 1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   BH.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1       8 IM  Mischuk Dmitry        2314 UKR 26  1  4  1  6  ½ 28  1  3  ½ 10  1  9  ½ 12  ½ 11  1  7   49½

    2       1 GM  Kovalenko Igor        2560 UKR 32  1  -  - ½  -  - ½  6  1 19  1  9  0  3  1  5  1  4  1  7   49½

    3       3 IM  Tovmasian Vardges     2432 ARM 20  1 21  1 15  1  9  ½  1  ½ 14  ½  2  0 10  1 12  1  6½  49½

    4      21     Molchanov Alexey      2197 UKR 46  1  1  0 43  1  8  ½ 15  1 31  1 14  1  9  1  2  0  6½  45 

    5      29     Lugovskoj Aleksej     2079 UKR  9  0 35  1 21  ½ 24  1  8  ½ 13  1  7  1  2  0 14  1  6   47½

    6      13 FM  Polyakov Maxim        2265 UKR 25  1 31  1  1  ½  2  0  7  ½ 30  ½ 23  1 14  ½ 15  1  6   47 

    7      19     Martynov Roman        2213 UKR 35  1 14  ½ 11  ½ 10  ½  6  ½ 19  1  5  0 28  1 21  1  6   45½

    8       2 GM  Matjushin Gennady     2461 UKR 39  1 22  ½ 10  ½  4  ½  5  ½ 20  ½ 11  ½ 24  1  9  1  6   45½

    9       6 FM  Ljukin Sergei         2369 UKR  5  1  -  - ½ 45  1  3  ½ 28  1  2  1  1  ½  4  0  8  0  5½  50½

   10      11 IM  Borisenko Vjacheslav  2292 UKR 27  ½ 23  1  8  ½  7  ½ 21  1  1  0 31  1  3  0 20  1  5½  48 

   11       9     Kononenko Dmitry      2308 UKR 33  1 12  ½  7  ½ 30  1 14  0 17  1  8  ½ 20  1  1  0  5½  47 

   12      22     Antinyan Armen        2164 ARM 38  1 11  ½ 28  0 25  ½ 33  1 16  1 29  1  1  ½  3  0  5½  44½

   13      12 IM  Kovtun Sergei         2272 UKR 29  0 18  1 20  0 47  1 39  1  5  0 16  1 19  ½ 26  1  5½  39½

   14       4 IM  Biriukov Nikolai      2420 UKR 36  1  7  ½ 22  ½ 20  1 11  1  3  ½  4  0  6  ½  5  0  5   49½

   15      10     Kusnetsov Sergey      2308 UKR 18  1 17  1  3  0 22  ½  4  0 44  1 30  ½ 29  1  6  0  5   44 

   16      16     Bakushin Oleg         2245 RUS 37  ½ 40  1  -  - ½ 32  ½ 17  ½ 12  0 13  0 31  1 29  1  5   40½

   17      23 FM  Birjukov Sergey       2156 RUS 34  1 15  0  -  - ½ 40  1 16  ½ 11  0 28  0 32  1 30  1  5   39 

   18      33     Chernov Vladimir I    1986 UKR 15  0 13  0 37  1 34  0 48  ½ 41  1 33  1 22  ½ 28  1  5   35½

   19       5 IM  Kushch Nikolai        2376 UKR 44  1 30  1  -  - ½  -  - ½  2  0  7  0 32  1 13  ½  -  - 0  4½  45½

   20      26     Kusnetsov Igor        2139 UKR  3  0 48  1 13  1 14  0 32  1  8  ½ 21  1 11  0 10  0  4½  44 

   21      18     Molchanov Nikolay     2224 UKR 47  1  3  0  5  ½ 26  1 10  0 40  1 20  0 30  1  7  0  4½  42½

   22      17     Kovalyov Eduard       2228 UKR 42  1  8  ½ 14  ½ 15  ½ 31  0 23  0 27  1 18  ½ 25  ½  4½  42½

   23      30     Slobodeniuk Vladimir  2072 UKR 28  ½ 10  0 40  0 37  1 34  1 22  1  6  0 25  ½ 24  ½  4½  39½

   24      15 WIM Ershova Svetlana      2253 RUS 31  0 27  - + 44  ½  5  0  -  - ½ 26  1 34  1  8  0 23  ½  4½  38½

   25      36     Kazakov Maksym        1950 UKR  6  0 39  ½ 36  1 12  ½ 30  0 33  ½ 44  1 23  ½ 22  ½  4½  38½

   26      31     Belous Mikhail        2046 UKR  1  0 46  ½ 42  1 21  0 43  1 24  0 38  1 36  1 13  0  4½  38 

   27      34     Gura Oleksandr        1978 UKR 10  ½ 24  - - 46  ½ 43  ½ 45  ½ 39  1 22  0 34  ½ 41  1  4½  33½

   28       7 IM  Kamenets Anatolij     2323 UKR 23  ½ 43  1 12  1  1  0  9  0 32  ½ 17  1  7  0 18  0  4   45½

   29      35 FM  Statsenko Valentin V  1976 UKR 13  1  -  - ½  -  - ½ 45  1  -  - ½  -  - ½ 12  0 15  0 16  0  4   44½

   30      20     Garnazhenko D         2205 UKR 48  1 19  0 33  1 11  0 25  1  6  ½ 15  ½ 21  0 17  0  4   41 

   31      38     Ivanko Nikolay        1870 UKR 24  1  6  0 39  ½ 44  1 22  1  4  0 10  0 16  0 34  ½  4   41 

   32      24     Borisenko Maxim       2152 UKR  2  0 47  1 34  1 16  ½ 20  0 28  ½ 19  0 17  0 44  1  4   38½

   33      32     Boldysh Maxim         2024 UKR 11  0 41  1 30  0 38  1 12  0 25  ½ 18  0 45  1 35  ½  4   38½

   34      46     Molchanov Maxim          0 UKR 17  0  -  - 1 32  0 18  1 23  0 45  1 24  0 27  ½ 31  ½  4   37½

   35      42     Protsiuk Svetlana     1731 UKR  7  0  5  0 38  0 42  1 36  0 47  1 37  1 39  ½ 33  ½  4   37 

   36      27     Obukhov Sergeij       2132 UKR 14  0 42  ½ 25  0 41  0 35  1 48  1 40  1 26  0 37  ½  4   34 

   37      39     Polivoda Anastasia    1812 UKR 16  ½ 45  0 18  0 23  0 42  1 43  1 35  0 44  1 36  ½  4   34 

   38      45     Bielova Iryna            0 UKR 12  0 44  0 35  1 33  0 47  1  -  - ½ 26  0 40  1 39  ½  4   33½

   39      25     Matjushin Oleg        2146 UKR  8  0 25  ½ 31  ½ 46  1 13  0 27  0 45  ½ 35  ½ 38  ½  3½  38 

   40      37     Viktorov Yaroslav     1895 UKR 45  ½ 16  0 23  1 17  0 46  1 21  0 36  0 38  0 48  1  3½  33½

   41      47     Dzhabarov Karakhan       0 UKR 43  0 33  0  -  - ½ 36  1 44  0 18  0 46  1 48  1 27  0  3½  31 

   42      40     Onokienko Olexandra   1810 UKR 22  0 36  ½ 26  0 35  0 37  0 46  0 47  1 43  1 45  1  3½  31 

   43      48     Meshkov Andriy           0 UKR 41  1 28  0  4  0 27  ½ 26  0 37  0 48  ½ 42  0 46  1  3   35 

   44      28 IM  Kovalenko Alexander   2129 UKR 19  0 38  1 24  ½ 31  0 41  1 15  0 25  0 37  0 32  0  2½  38 

   45      14 FM  Semeniuk Vladimir     2253 UKR 40  ½ 37  1  9  0 29  0 27  ½ 34  0 39  ½ 33  0 42  0  2½  36½

   46      44     Abramyan Artur           0 UKR  4  0 26  ½ 27  ½ 39  0 40  0 42  1 41  0 47  ½ 43  0  2½  35 

   47      41     Ostapets Dmitry       1764 UKR 21  0 32  0 48  1 13  0 38  0 35  0 42  0 46  ½  -  - 1  2½  31 

   48      43     Kucheryavy Vadym      1586 UKR 30  0 20  0 47  0  -  - 1 18  ½ 36  0 43  ½ 41  0 40  0  2   32 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  FIDE

 

----------------------------------------------------------------------------

.                         FIDE   W  n  We   W-We     

----------------------------------------------------------------------------

   1 GM  Kovalenko, Igor       UKR 14117908  2560 6,0 7 5,75  0,25 2280 2576

   2 GM  Matjushin, Gennady    UKR 14107910  2461 6,0 9 7,07 -1,07 2223 2348

   3 IM  Tovmasian, Vardges    ARM 13302736  2432 6,5 9 5,91  0,59 2310 2476

   4 IM  Biriukov, Nikolai     UKR 14103842  2420 5,0 9 6,70 -1,70 2221 2264

   5 IM  Kushch, Nikolai       UKR 14101092  2376 3,5 6 3,94 -0,44 2255 2312

   6 FM  Ljukin, Sergei        UKR 14102200  2369 5,0 8 4,40  0,60 2327 2422

   7 IM  Kamenets, Anatolij    UKR 14102544  2323 3,0 8 5,45 -2,45 2178 2027

   8 IM  Mischuk, Dmitry       UKR 14118734  2314 7,0 9 5,05  1,95 2266 2486

   9     Kononenko, Dmitry     UKR 14113538  2308 5,5 9 5,36  0,14 2233 2313

  10     Kusnetsov, Sergey     UKR 14107414  2308 5,0 9 5,97 -0,97 2175 2218

  11 IM  Borisenko, Vjacheslav UKR 14115824  2292 5,5 9 5,52 -0,02 2192 2269

  12 IM  Kovtun, Sergei        UKR  4143973  2272 5,5 9 6,40 -0,90 2096 2164

  13 FM  Polyakov, Maxim       UKR 14118122  2265 6,0 9 4,99  1,01 2212 2337

  14 FM  Semeniuk, Vladimir    UKR 14125897  2253 2,5 8 6,18 -3,68 2012 1746

  15 WIM Ershova, Svetlana     RUS  4109333  2253 2,0 6 4,05 -2,05 2110 1930

  16     Bakushin, Oleg        RUS  4141334  2245 4,5 8 5,87 -1,37 2041 2080

  17     Kovalyov, Eduard      UKR 14118033  2228 4,5 9 5,82 -1,32 2097 2095

  18     Molchanov, Nikolay    UKR 14120232  2224 4,5 9 5,53 -1,03 2125 2118

  19     Martynov, Roman       UKR 14132044  2213 6,0 9 4,13  1,87 2233 2349

  20     Garnazhenko, D        UKR 14115328  2205 4,0 9 4,92 -0,92 2157 2090

  21     Molchanov, Alexey     UKR 14119820  2197 4,5 7 2,33  2,17 2329 2244

  22     Antinyan, Armen       ARM 13303112  2164 4,5 8 3,66  0,84 2197 2166

  23 FM  Birjukov, Sergey      RUS  4106555  2156 3,5 7 3,02  0,48 2205 2123

  24     Borisenko, Maxim      UKR 14115816  2152 3,0 8 3,39 -0,39 2211 2056

  25     Matjushin, Oleg       UKR 14108810  2146 2,0 7 4,04 -2,04 2076 1799

  26     Kusnetsov, Igor       UKR 14116049  2139 4,5 9 3,12  1,38 2256 2239

  27     Obukhov, Sergeij      UKR 14102331  2132 4,0 8 5,90 -1,90 1925 1785

  28 IM  Kovalenko, Alexander  UKR 14110849  2129 0,5 7 3,68 -3,18 2103 1736

  29     Lugovskoj, Aleksej    UKR 14132036  2079 6,0 9 2,49  3,51 2269 2403

  30     Slobodeniuk, Vladimir UKR 14132125  2072 3,5 8 3,43  0,07 2127 2024

  31     Belous, Mikhail       UKR 14127555  2046 2,0 6 2,06 -0,06 2168 1845

  32     Boldysh, Maxim        UKR 14126168  2024 2,0 7 2,94 -0,94 2085 1846

  33     Chernov, Vladimir I   UKR 14123355  1986 4,0 7 2,71  1,29 2079 1927

  34     Gura, Oleksandr       UKR 14131994  1978 2,0 4 0,78  1,22 2230 1758

  35 FM  Statsenko, Valentin V UKR 14113309  1976 2,0 5 0,87  1,13 2248 2176

  36     Kazakov, Maksym       UKR 14128756  1950 4,5 9 2,24  2,26 2152 2152

  37     Viktorov, Yaroslav    UKR 14132168  1895 2,5 7 1,84  0,66 2095 1816

  38     Ivanko, Nikolay       UKR 14132001  1870 3,5 8 0,92  2,58 2217 2063

  39     Polivoda, Anastasia   UKR 14126133  1812 3,0 8 1,98  1,02 2036 1908

  40     Onokienko, Olexandra  UKR 14130270  1810 2,5 7 2,16  0,34 1986 1738

  41     Ostapets, Dmitry      UKR 14126451  1764 1,0 6 1,97 -0,97 1935 1521

  42     Protsiuk, Svetlana    UKR 14132087  1731 4,0 8 1,73  2,27 1985 1866

  43     Kucheryavy, Vadym     UKR 14129531  1586 0,5 6 0,73 -0,23 1934 1493

  44     Abramyan, Artur       UKR 14131951     0 2,5 7            1977 1638

  45     Bielova, Iryna        UKR 14131960     0 3,5 8            1987 1944

  46     Molchanov, Maxim      UKR        0     0 3,0 8            2090 2003

  47     Dzhabarov, Karakhan   UKR 14131986     0 2,0 6            1973 1692

  48     Meshkov, Andriy       UKR        0     0 1,0 7            1965 1670

----------------------------------------------------------------------------

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1          GM  2548 14117908  7.0 2331  7  6   +0.62

  2         GM  2484 14107910  6.0 2305  9  6   -0.57

  3 Tovmasian, Vardges         ARM IM  2432 13302736  6.5 2344  9  6.5 +0.97

  4         IM  2432 14103842  5.0 2304  9  5   -1.02

  5              IM  2347 14101092  4.5 2338  6  3.5 +0.42

  6             FM  2414 14102200  5.5 2340  8  5   +0.26

  7          IM  2263 14102544  4.0 2204  9  4   -1.20

  8           IM  2367 14118734  7.0 2314  9  7   +1.90

  9             2372 14113538  5.5 2292  9  5.5 +0.05

 10              2306 14107414  5.0 2275  9  5   +0.16

 11       IM  2348 14115824  5.5 2255  9  5.5 -0.01

 12            IM  2328  4143973  5.5 2188  9  5.5 -0.59

 13          FM  2378 14118122  6.0 2283  9  6   +0.45

 14        FM  2120 14125897  2.5 2115  9  2.5 -2.09

 15 Ershova, Svetlana          RUS WIM 2253  4109333  4.5 2190  7  3   -1.06

 16 Bakushin, Oleg             RUS     2245  4141334  5.0 2139  8  4.5 -0.61

 17                2352 14118033  4.5 2194  9  4.5 -1.68

 18             2274 14120232  4.5 2229  9  4.5 -0.49

 19               2242 14132044  6.0 2291  9  6   +2.11

 20           2352 14115328  4.0 2239  9  4   -1.74

 21             2291 14119820  6.5 2307  9  6.5 +2.22

 22 Antinyan, Armen            ARM     2164 13303112  5.5 2241  9  5.5 +1.89

 23 Birjukov, Sergey           RUS FM  2156  4106555  5.0 2223  8  4.5 +1.22

 24             2241 14115816  4.0 2235  9  4   -0.57

 25                 2251 14108810  3.5 2161  9  3.5 -2.07

 26               2245 14116049  4.5 2325  9  4.5 +0.94

 27                 2206 14102331  4.0 2090  9  4   -1.86

 28      IM  2318 14110849  2.5 2172  9  2.5 -3.65

 29            2215 14132036  6.0 2329  9  6   +2.78

 30       1      2092 14132125  4.5 2197  9  4.5 +1.16

 31                2167 14127555  4.5 2187  9  4.5 +0.24

 32                2190 14126168  4.0 2156  9  4   -0.92

 33              2152 14123355  5.0 2164  9  5   +0.64

 34            1      2074 14131994  4.5 2147  8  4.5 +1.19

 35        FM  2046 14113309  4.0 2233  5  2   +0.68

 36                2118 14128756  4.5 2256  9  4.5 +1.58

 37          1      2039 14132168  3.5 2150  9  3.5 +0.31

 38               2087 14132001  4.0 2267  9  4   +1.53

 39           2053 14126133  4.0 2125  9  4   +0.32

 40      1      1999 14130270  3.5 2114  9  3.5 +0.30

 41              2020 14126451  2.5 2136  8  1.5 -1.36

 42           1      1986 14132087  4.0 2145  9  4   +1.32

 43           1      2011 14129531  2.0 2129  8  1   -1.85

 44             1      2117 14131951  2.5 2095  9  2.5 -2.28

 45                 2133 14131960  4.0 2142  8  3.5 -0.41

 46           1      1969     9134  4.0 2147  8  3   +0.82

 47         1      2007     9052  3.5 2135  8  3   +0.30

 48             1      2009     9329  3.0 2109  9  3   -0.35


8th Cup of A.Ermak (rapid)

 

 9

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..                        1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   BH.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1       1 GM  Kovalenko Igor        2560 UKR 17  1  5  1  8  1 13  1  3  1  2  0 12  1  4  1  9  1  8   49 

    2       3 IM  Biriukov Nikolai      2420 UKR  9  1 15  1  3  ½  8  ½ 13  1  1  1  5  1 12  1 10  1  8   48½

    3       2 IM  Tovmasian Vardges     2432 ARM 18  1 12  1  2  ½ 16  1  1  0  7  1 11  1  5  ½  0  6   51 

    4      14     Antinyan Armen        2164 ARM 20  1  7  ½ 16  0 25  1  8  ½ 10  1 14  1  1  0  3  1  6   44 

    5       8 IM  Borisenko Vjacheslav  2292 UKR 27  1  1  0 25  1 23  1 16  1 12  ½  2  0  3  ½  8  1  6   42 

    6       9 IM  Kovtun Sergei         2272 UKR 22  1  8  0  9  1 10  0  7  0 25  1 13  1 16  1 14  1  6   39 

    7       5 IM  Kamenets Anatolij     2323 UKR 19   1  4  ½ 13  0 14  1  6  1  3  0  9  0 18  1 12  1  5½  44 

    8       4 IM  Kushch Nikolai        2376 UKR 14  1  6  1  1  0  2  ½  4  ½ 13  ½ 16  1  9  ½  5  0  5   51½

    9      18     Kovalenko Maxim       2110 UKR  2  0 27  1  6  0 18  1 15  ½ 17  1  7  1  8  ½  1  0  5   46 

   10       6 IM  Mischuk Dmitry        2314 UKR 25  1 13  0 18  1  6  1 12  0  4  0 19  1 11  1  2  0  5   44½

   11      13     Molchanov Alexey      2197 UKR  -  - ½  -  - ½ 12  0 20  1 19  1 15  1  3  0 10  0 17  1  5   41 

   12       7     Kononenko Dmitry      2308 UKR 21  1  3  0 11  1 15  1 10  1  5  ½  1  0  2  0  7  0  4½  51½

   13      15     Borisenko Maxim       2152 UKR 24  1 10  1  7  1  1  0  2  0  8  ½  6  0 14  0 21  1  4½  47½

   14      19     Chernov Vladimir I    1986 UKR  8  0 22  ½ 26  1  7  0 28  - + 23  1  4  0 13  1  6  0  4½  40½

   15      10 WIM Ershova Svetlana      2253 RUS 23  1  2  0 20  1 12  0  9  ½ 11  0 17  ½ 24  1 16  ½  4½  40 

   16      11     Molchanov Nikolay     2224 UKR 26  ½ 17  1  4  1  3  0  5  0 22  1  8  0  6  0 15  ½  4   44½

   17      16     Matjushin Oleg        2146 UKR  1  0 16  0 27  1 24  1 23  ½  9  0 15  ½ 19  1 11  0  4   37 

   18      17 IM  Kovalenko Alexander   2129 UKR  3  0 26  1 10  0  9  0 22  0 27  1 20  1  7  0 23  1  4   36½

   19      20     Gura Oleksandr        1978 UKR  7  0 23  0 22  1 28  1 11  0 20  1 10  0 17  0 24  1  4   36 

   20      27     Meshkov Andrey           0 UKR  4  0 21  1 15  0 11  0 24  1 19  0 18  0 27  1 22  1  4   34 

   21      22     Polivoda Anastasia    1812 UKR 12  0 20  0 24  0 27  1 25  0 26  - + 22  1 23  1 13  0  4   28 

   22      24     Abramyan Artur           0 UKR  6  0 14  ½ 19  0 26  1 18  1 16  0 21  0 25  1 20  0  3½  35½

   23      25     Bielova Iryna            0 UKR 15  0 19  1 28  1  5  0 17  ½ 14  0 25  ½ 21  0 18  0  3   36 

   24      28     Molchanov Maxim          0 UKR 13  0 25  0 21  1 17  0 20  0 28  - + 27  1 15  0 19  0  3   30½

   25      21     Viktorov Yaroslav     1895 UKR 10  0 24  1  5  0  4  0 21  1  6  0 23  ½ 22  0 27  0  2½  36½

   26      26     Ermakov Alexandr         0 UKR 16  ½ 18  0 14  0 22  0 27  1 21  - -  -  - 0  -  - 0  -  - 0  1½  29½

   27      23     Ostapets Dmitry       1764 UKR  5  0  9  0 17  0 21  0 26  0 18  0 24  0 20  0 25  1  1   35 

   28      12     Bytchek Vladislav     2203 UKR  -  - ½  -  - ½ 23  0 19  0 14  - - 24  - -  -  - 0  -  - 0  -  - 0  1   31 


8th Cup of A.Ermak (blitz)

 

 9

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..                       . 1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   BH.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1       1 GM  Kovalenko Igor        2560 UKR 22  1  3  1  5  1  6  1 17  1  9  1  4  1  2  0  7  1  8   49½

    2       3 IM  Tovmasian Vardges     2432 ARM  9  1 25  1  7  ½ 10  ½  3  0 17  1 11  1  1  1  6  1  7   49½

    3      10 IM  Borisenko Vjacheslav  2292 UKR 28  1  1  0 26  1 24  1  2  1 14  1  6  0  4  1  8  1  7   44½

    4      11     Kovalyov Eduard       2228 UKR 16  1  5  0 20  1 15  1  6  1 10  1  1  0  3  0 14  - +  6   49½

    5       4     Budnikov Oleg         2431 UKR 24  1  4  1  1  0  7  1  9  0  8  ½ 25  1  6  ½ 11  1  6   47 

    6       2 GM  Matjushin Gennady     2461 UKR 12  1  8  1 14  1  1  0  4  0 25  1  3  1  5  ½  2  0  5½  52½

    7       8 IM  Mischuk Dmitry        2314 UKR 21   1 27  1  2  ½  5  0  8  0 16  1 13  1 14  1  1  0  5½  47½

    8       9     Kononenko Dmitry      2308 UKR 23  1  6  0 18  1 17  0  7  1  5  ½ 12  1  9  1  3  0  5½  46 

    9      17     Kusnetsov Igor        2139 UKR  2  0 28  1 27  1 16  1  5  1  1  0 14  ½  8  0 15  1  5½  45½

   10       5 IM  Biriukov Nikolai      2420 UKR 18  ½ 13  1 17  1  2  ½ 14  0  4  0 23  1 15  ½ 19  1  5½  42 

   11       6 IM  Smolin Sergey         2354 RUS 19  1 17  0 24  0 26  1 21  1 15  1  2  0 18  1  5  0  5   38½

   12      16     Matjushin Oleg        2146 UKR  6  0 18  ½ 16  0 27  1 19  ½ 26  1  8  0 20  1 17  1  5   35½

   13      13     Antinyan Armen        2164 ARM 15  0 10  0 28  1 20  0 29  1 19  1  7  0 24  1 22  1  5   32 

   14       7 IM  Kamenets Anatolij     2323 UKR 26  1 15  1  6  0 25  1 10  1  3  0  9  ½  7  0  4  - -  4½  45 

   15      27     Borisenko Viktor V       0 UKR 13  1 14  0 19  1  4  0 24  1 11  0 21  1 10  ½  9  0  4½  42 

   16      25     Abramyan Artur           0 UKR  4  0 19  ½ 12  1  9  0 20  1  7  0 24  1 22  0 18  1  4½  39 

   17      14 WIM Moskalets Svetlana    2152 UKR 20  1 11  1 10  0  8  1  1  0  2  0 18  0 23  1 12  0  4   47 

   18      19     Kovalenko Maxim       2110 UKR 10  ½ 12  ½  8  0 21  0 27  1 20  1 17  1 11  0 16  0  4   39½

   19      20     Belous Mikhail        2046 UKR 11  0 16  ½ 15  0 28  1 12  ½ 13  0  -  - 1 25  1 10  0  4   38½

   20      28     Meshkov Andrey           0 UKR 17  0  -  - 1  4  0 13  1 16  0 18  0 26  1 12  0 29  1  4   34½

   21      22     Gura Oleksandr        1978 UKR  7  0 22  1 25  0 18  1 11  0 24  ½ 15  0 27  ½ 28  1  4   34 

   22      15     Borisenko Maxim       2152 UKR  1  0 21  0 29  1 23  0 26  0  -  - 1 28  1 16  1 13  0  4   33 

   23      23     Polivoda Anastasia    1812 UKR  8  0 24  0  -  - 1 22  1 25  0 29  1 10  0 17  0 26  1  4   31 

   24      18 IM  Kovalenko Alexander   2129 UKR  5  0 23  1 11  1  3  0 15  0 21  ½ 16  0 13  0  -  - 1  3½  42  

   25      12     Molchanov Nikolay     2224 UKR 29  1  2  0 21  1 14  0 23  1  6  0  5  0 19  0 27  ½  3½  37½

   26      21     Chernov Vladimir I    1986 UKR 14  0 29  1  3  0 11  0 22  1 12  0 20  0  -  - 1 23  0  3   35½

   27      29     Molchanov Maxim          0 UKR  -  - 1  7  0  9  0 12  0 18  0 28  0 29  1 21  ½ 25  ½  3   34½

   28      24     Kucheryavy Vadym      1586 UKR  3  0  9  0 13  0 19  0  -  - 1 27  1 22  0 29  1 21  0  3   33½

   29      26     Borisenko Andrey         0 UKR 25  0 26  0 22  0  -  - 1 13  0 23  0 27  0 28  0 20  0  1   29