.

2012

 

. , 24.01-04.02.2012

 

     .. (. )

 


 

  9

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

..                         .                          ..

-------------------------------------------------------------------------------------------

    1      17     Skliarov Viktor       5   0  -  1  7   IM  Baryshpolets Andrey         1

    2       4     Melnichuk Mikhail     5=  =  -  =  6       Kruglyakov Pavlo           14

    3       2     Kosikov Alexey I      5   0  -  1  5   WFM Osmak Iulija               32

    4      10 FM  Terekhov Andrey       5   =  -  =  5   WIM Dolzhykova Kateryna         5

    5      21     Karnaukh Anatolij     5   1  -  0  5   FM  Burdalev Kirill             7

    6      16     Dzupin Dmitry         4=  0  -  1  5   IM  Panchenko Alexandar G      12

    7      26     Vorontsov Pavlo       4=  1  -  0  4=      Taborov Boris               3

    8      13     Nikulenkov Anatoly    4   0  -  1  4=      Borisyuk Dmitry            19

    9      15 WIM Baklanova Tatiana     4   1  -  0  4       Chernykh Vladimir          40

   10      39     Manikin Borys         4   0  -  1  4   IM  Matorin Evgeny             22

   11      24     Kovalenko Vladimir N  3=  0  -  1  3=  WFM Petrova Irina              25

   12      28     Kabachienko Alexandr  3=  1  -  0  3=      Moroz Yuri                 30

   13      29     Chornozem Sergey      3=  =  -  =  3=      Ovcharov Taras             36

   14      31     Gogol Vladislav       3   1  -  0  3       Smachenko Vasily           18

   15      38     Musiienko Danylo      3   0  -  1  3       Bykov Yuriy                37

   16      23     Kudrytskyi Stanislav  3   1  -  0  2=      Feseniuk Andrii            27

   17      42     Sofiychuk Anatoly     2   0  -  1  2=      Skuratovsky Ilya           41

           34     Brozhik Vasilij       1   1  -  -          Bye                          

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

  9

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    CB Score

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.    1            12b1  11w1  14b1  16w1  10b1   7w1   2b   5w   6b1   -1  8.0

  2.   11              33w1   1b0  24w1   3b   8w1  17b   4w1   2w1   5b    1  6.5

  3.    5             22w1  20b   6w  19b1   7w  16b  24w1   1b  11w    1  6.0

       16           39w1  24b1   8w1   1b0   2b   5w   7b  12w  23b1   -1  6.0

       17                 14b0  37w  13b1  15w  18b1  11w  23b  20w1   2b1   -1  6.0

       12             1w0  33b0  39w1  40b1  26w  38b1  19w1  16b   7w1    1  6.0

  7.   14  Terekhov, Andrey             17w1  19b1   1w0  30b  27w1   2w0   6b  24b1   4w    1  5.5

        4          13b  32w1  20b0  41w1  23b1  10w  11b0  21w1  14b   -1  5.5

       19             37b1  14w0  32b1   5w0  29b  30w1  12b0  31w1  20b1   -1  5.5

       13               4w  25b0  17w0  31b0  39w1  33b1  27w1  28b1   3w1    1  5.5

 11.    7             31b1  23w1  10b  20w1   5b   1b0  16w   6w  12b0   -1  5.0

        2              24w0  39b1  27w1   6b1  16w  14b1   1w  11b0  17w0    1  5.0

        6              28b   9w1   5b   2w0  25w1   3b1  14w   7b   1w0    1  5.0

       24               2b1  16w0  11b0  38w1  28b1  20w1   5b0  14w0  30b1   -1  5.0

       21            32b0  40w1  41b  29w     -  36w1  34b1   4b0  28w1    0  5.0

 16.   10              40b1  29w1   7w  25b1   1w0   4b     -  23w     -    1  4.5

       23              30w1   7b0  33w1   8b   4w0  25b1  17w  10b  16w0    1  4.5

        3                29b0  28w1  34b1  11w  20b   6w0  31b  25w1  13b0   -1  4.5

       25         9b  13w1  15b1  10w0   6b0  23w0     +   3b0  26w1    0  4.5

       22                 5b0  34w0  31b  36w  42b1  28w0  41b1  30w  29b1   -1  4.5

 21.   20         38b1   5w   4w1   7b0   3w  24b0  26w1  17b0  19w0    1  4.0

       30               23b0  31w1  18b1  14w     -  19b0  35w1  22b  24w0    0  4.0

       33                  11b0  12w1  23b0  18w  34b0  13w0  37b1  36w  32b1   -1  4.0

       31              7w0  30b0  22w  13w1  37b1   8b   3w  19b0  38w    1  4.0

       28              6w   3b0  26w   9b1  24w0  22b1  29b1  13w0  21b0   -1  4.0

       36             8w0  35b  37w0  22b  40w1  21b0  38w  33b  27w1    1  4.0

       38                20w0  26b  35w1  24b0  41b1  12w0  36b  29w  31b   -1  4.0

       35         27b0  36w  38b0  34w  32b  37w1  30b0  26b  42w1   -1  4.0

 29.   34           -  22b1   3w0  35b  33w1  27b1  21w0     -     -    0  3.5

       29  .      3w1  10b0   9w  21b  19w  26b  28w0  38b  22w0    1  3.5

       26                  15b0  38w  28b  32w1  12b  29w  20b0  35w  25b0   -1  3.5

       37           19w0  17b  36b1     -  31w0  35b0  33w0  39w1  41b1    0  3.5

 33.    8             36b1  18w1  16b0  23w  11b0  31w     -     -     -    0  3.0

       27            35w1  15w   2b0     +  14b0  34w0  13b0  32w  36b0    0  3.0

       32             21w1   4b0  19w0  26b0  35w  18w0  39b1  27b  33w0    1  3.0

 36.   18          41w1   8b0  30w0  33b  17w0  32b1     -     -     -    0  2.5

       42             1      -     -     -  39b  22w0  40b0     +  41w1  35b0   -1  2.5

 38.   15                  26w1  27b  25w0  17b     -     -     -     -     -    0  2.0

       40         1   10w0  21b0     +  12w0  36b0  42w1     -     -     -    1  2.0

       41          1   18b0     +  21w   4b0  38w0  39b  22w0  42b0  37w0    0  2.0

       39              16b0   2w0  12b0  42w  13b0  41w  32w0  37b0     +    0  2.0

 42.    9           25w   6b0  29b  28w0     -     -     -     -     -    0  1.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

------------------------------------------------------------------------------

.                          FIDE   W  n   We  W-We    

------------------------------------------------------------------------------

   1 IM  Baryshpolets, Andrey    UKR 14117207  2472 8,0 9 6,64  1,36 2286 2637

   2     Kosikov, Alexey I       UKR 14101297  2397 5,0 9 6,45 -1,45 2218 2261

   3     Taborov, Boris          UKR 14100347  2391 3,5 8 6,37 -2,87 2140 2036

   4     Melnichuk, Mikhail      UKR 14117533  2335 6,0 9 5,47  0,53 2255 2380

   5 WIM Dolzhykova, Kateryna    UKR 14113414  2334 4,5 8 5,28 -0,78 2203 2172

   6 IM  Kernazhitsky, Leonid    UKR 14102102  2318 1,0 3 2,16 -1,16 2145 1716

   7 FM  Burdalev, Kirill        UKR 14121913  2304 5,0 9 5,00       2261 2304

   8 IM  Lysak, Igor             UKR 14106132  2299 2,0 4 3,04 -1,04 2093 2093

   9 IM  Pesotskyi, Vitalii      UKR 14101157  2292 3,0 6 3,89 -0,89 2177 2177

  10 FM  Terekhov, Andrey        RUS  4121481  2289 5,5 9 5,24  0,26 2216 2290

  11     Solomaha, Andrey        UKR 14114070  2284 4,5 7 4,02  0,48 2223 2325

  12 IM  Panchenko, Alexandar G  UKR 14100398  2273 6,0 9 4,55  1,45 2266 2391

  13     Nikulenkov, Anatoly     UKR 14112574  2273 4,0 9 5,29 -1,29 2200 2157

  14     Kruglyakov, Pavlo       UKR 14112892  2272 6,5 9 4,49  2,01 2267 2433

  15 WIM Baklanova, Tatiana      UKR 14100754  2250 3,5 6 4,28 -0,78 2076 1952

  16     Dzupin, Dmitry          UKR 14110687  2238 4,5 9 5,32 -0,82 2156 2156

  17     Skliarov, Viktor        UKR 14106736  2232 4,5 8 3,04  1,46 2322 2241

  18     Smachenko, Vasily       UKR 14103281  2221 2,0 8 4,72 -2,72 2149 1956

  19     Borisyuk, Dmitry        UKR 14127997  2200 4,5 8 4,63 -0,13 2131 2107

  20     Malienko, Alexander     UKR 14103265  2185 1,5 5 3,51 -2,01 2015 1822

  21     Karnaukh, Anatolij      UKR 14107171  2184 6,0 9 5,03  0,97 2142 2267

  22 IM  Matorin, Evgeny         RUS  4137159  2170 4,0 8 3,53  0,47 2207 2138

  23     Kudrytskyi, Stanislav   UKR 14133091  2152 3,0 8 5,36 -2,36 2018 1884

  24     Kovalenko, Vladimir N   UKR 14117282  2131 3,5 8 3,34  0,16 2197 2006

  25 WFM Petrova, Irina          UKR 14124122  2096 3,5 7 3,76 -0,26 2067 1875

  26     Vorontsov, Pavlo        UKR 14116367  2081 4,5 8 3,50  1,00 2136 2112

  27     Feseniuk, Andrii        UKR 14125978  2076 0,5 4 2,06 -1,56 2065 1743

  28     Kabachienko, Alexandr   UKR 14126001  2073 3,5 8 2,36  1,14 2237 2194

  29     Chornozem, Sergey       UKR 14119773  2059 3,0 8 3,15 -0,15 2148 1999

  30     Moroz, Yuri             UKR 14122006  2049 3,0 8 3,19 -0,19 2130 1946

  31     Gogol, Vladislav        UKR 14125986  2037 4,0 8 3,13  0,87 2123 1978

  32 WFM Osmak, Iulija           UKR 14101602  2029 5,5 8 1,80  3,70 2254 2262

  33     Pesotsky, Alexandr      UKR 14128080  2011 1,0 5 1,51 -0,51 2166 1926

  34     Brozhik, Vasilij        UKR 14115972  2001 0,5 6 1,88 -1,38 2159 1597

  35     Ostakhnovich, Vladislav UKR 14130971  2000 3,5 6 1,70  1,80 2182 2239

  36     Ovcharov, Taras         UKR 14103206  1985 3,0 8 2,48  0,52 2132 1985

  37     Bykov, Yuriy            UKR 14130050  1980 3,0 8 2,62  0,38 2117 1972

  38     Musiienko, Danylo       UKR 14125161  1940 3,0 9 2,20  0,80 2152 2027

  39     Manikin, Borys          UKR 14125153  1833 4,0 8 1,01  2,99 2166 2174

  40     Chernykh, Vladimir      UKR        0     0 4,0 9            2191 2148

  41     Skuratovsky, Ilya       UKR        0     0 2,5 7            2065 1914

  42     Sofiychuk, Anatoly      UKR 14137135     0 1,0 7            2132 1694

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1        IM  2440 14117207  8.0 2340  9  8   +2.28

  2               2401 14101297  5.0 2274  9  5   -0.95

  3                 2400 14100347  4.5 2235  9  4.5 -1.89

  4      WIM 2394 14113414  5.5 2241  9  5.5 -0.74

  5              2385 14117533  6.0 2305  9  6   +0.53

  6               2369 14106736  5.0 2334  9  5   +0.08

  7         FM  2367 14121913  5.0 2308  9  5   -0.21

  8         IM  2333 14101157  3.0 2231  6  3   -0.82

  9       IM  2331 14102102  1.0 2236  4  1   -1.51

 10                2331 14114070  4.5 2271  7  4.5 +0.48

 11               2327 14112892  6.5 2331  9  6.5 +2.05

 12             2310 14107171  6.0 2214  9  6   +0.41

 13               2297 14116367  5.5 2227  9  5.5 +0.17

 14 Terekhov, Andrey           RUS FM  2289  4121481  5.5 2301  9  5.5 +1.15

 15              IM  2284 14106132  2.0 2216  4  2   -0.38

 16       IM  2283 14100398  6.0 2307  9  6   +1.81

 17             WFM 2273 14101602  6.0 2273  9  6   +1.50

 18           2270 14103265  2.5 2185  6  2.5 -1.17

 19              2259 14127997  5.5 2223  9  5.5 +0.56

 20          2255 14112574  4.0 2286  9  4   -0.11

 21        WIM 2246 14100754  5.0 2157  8  5   +0.06

 22             WFM 2233 14124122  4.5 2150  9  4.5 -1.00

 23               2233 14110687  4.5 2278  9  4.5 +0.54

 24               2213  4137159  5.0 2265  9  5   +1.13

 25         2206 14126001  4.5 2305  8  3.5 +0.56

 26                   2195 14122006  3.5 2197  9  3.5 -0.97

 27             2191 14103281  3.0 2220  8  2   -1.71

 28              2189     1318  4.0 2274  9  4   +0.52

 29 .        2179 14117282  3.5 2252  9  3.5 -0.14

 30                2169 14125153  4.0 2223  8  4   +0.58

 31              2168 14119773  4.0 2249  9  4   +0.45

 32              2150 14125161  3.0 2210  9  3   -0.80

 33                   2143 14130050  4.0 2213  9  4   +0.32

 34         2122 14130971  3.5 2221  6  3.5 +1.27

 35          2115 14133091  4.0 2123  9  4   -0.40

 36             2103 14125986  4.0 2169  9  4   +0.30

 37            2101     1413  3.5 2148  8  3.5 +0.00

 38                 2086 14103206  4.0 2175  9  4   +0.56

 39                2079 14115972  2.0 2197  8  1   -1.84

 40        1      2077 14128080  2.0 2196  5  1   -0.76

 41         1      2041     1404  2.0 2175  8  1   -1.69

 42            1      1991 14125978  2.5 2109  5  1.5 -0.22


 

 

---------------------------------------------------------------------------

No                                 

---------------------------------------------------------------------------

 1         /m     2440       14117207    16/01/1991

 2                  2401       14101297    25/02/1949

 3                    2400       14100347    05/06/1960

 4       /wm    2394       14113414    25/09/1988

 5                 2385       14117533    19/03/1991

 6                  2369       14106736    09/08/1993

 7          /f     2367       14121913    20/06/1991

 8          /m     2333       14101157    29/11/1963

 9        /m     2331       14102102    20/10/1947

10                  2331       14114070    28/03/1986

11                  2327       14112892    03/11/1991

12                2310       14107171    12/03/1946

13                  2297       14116367    23/01/1998

14  Terekhov, Andrey          /f     2289   RUS     4121481      /  /1977

15               /m     2284       14106132    16/05/1984

16        /m     2283       14100398    08/04/1961

17              /wf    2273       14101602    06/03/1998

18              2270       14103265    14/01/1954

19                 2259       14127997    22/12/1980

20             2255       14112574    14/11/1985

21         /wm    2246       14100754    27/10/1972

22            /wf    2233       14124122    14/11/1993

23                  2233       14110687    16/10/1973

24                  2213        4137159    20/09/1946

25            2206       14126001    10/03/1995

26                      2195       14122006    16/10/1991

27                2191       14103281    19/11/1946

28                 2189           1318    24/10/1953

29  .          2179       14117282    06/06/1958

30                   2169       14125153    09/04/1998

31                 2168       14119773    25/07/1948

32                 2150       14125161    19/04/1999

33                      2143       14130050    03/09/1996

34            2122       14130971    10/10/1991

35             2115       14133091    08/04/1991

36                2103       14125986    03/08/1995

37               2101           1413    24/07/1994

38                    2086       14103206    19/01/1990

39                  2079       14115972    13/03/1946

40         1       2077       14128080    24/11/1997

41          1       2041           1404    07/12/2000


Ƴ

 

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

̳

̳

1

03.11.94

1850/2074

1

½

0

1

1

1

+

0

3,48

3,3

3

2

30.04.96

1

1750/1980

0

0

0

0

0

1

+

½

2,53

2,97

2½

7

3

12.06.85

/

2131/2192

½

1

0

1

1

1

1

1

6,13

5,7

2

4

20.10.56

/

2237/2383

1

1

1

1

1

1

1

1

6,8

7,08

8

1

5

18.09.94

2034

0

1

0

0

1

1

1

1

5,33

3,82

5

4

6

06.11.95

1984/2148

0

1

0

0

0

1

1

1

4,83

5,24

4

5

7

26.08.98

1

1635/1962

0

0

0

0

0

0

1

1

1,59

2,56

2

8

8

11.10.95

1

1835/2020

-

-

0

0

0

0

0

-

3,33

3,03

0

9

9

18.04.98

1

1685/1959

1

½

0

0

0

0

0

+

1,98

2,8

6

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

.                           FIDE   W  n   We  W-We      

--------------------------------------------------------------------------------

   1     Yashchenko, Olena        UKR 14125145  1850 4,5 7 2,96  1,54 1922 2024

   2     Burak, Ilona             UKR 14130254  1750 1,5 7 2,15 -0,65 1924 1707

   3 WFM Motsar, Irina            UKR 14112027  2131 6,5 8 6,13  0,37 1894 2127

   4 WIM Zsiltzova-Lisenko, Lubov UKR 14101360  2237 8,0 8 6,80  1,20 1918 2663

   5 WFM Jorayewa, Govher         TKM 14001454  2034 5,0 8 5,33 -0,33 1888 1983

   6     Kol`ba, Anastasiya       UKR 14107805  1984 4,0 8 4,83 -0,83 1895 1895

   7     Dvornitskaja, Elena      UKR 14124700  1635 2,0 8 1,59  0,41 1901 1745

   8     Onokienko, Olexandra     UKR 14130270  1835 0,0 5 1,53 -1,53 2004 1204

   9     Konopatska, Oleksandra   UKR 14128772  1685 1,5 7 1,68 -0,18 1918 1716

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1                 2074 14125145  5.5 2094  7  4.5 +1.12

  2               1      1980 14130254  2.5 2107  7  1.5 -0.94

  3              WFM 2192 14112027  6.5 2070  8  6.5 +1.24

  4         WIM 2383 14101360  8.0 2052  8  8   +1.05

  5 Jorayewa, Govher           TKM WFM 2034 14001454  5.0 2090  8  5   +1.52

  6             2148 14107805  4.0 2076  8  4   -0.79

  7          1      1962 14124700  2.0 2096  8  2   -0.69

  8      1      2020 14130270  0.0 2144  5  0   -1.76

  9     1      1959 14128772  2.5 2107  7  1.5 -0.75