РАПІД
Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH BH-HiLo 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 NM Tverdohlebov, Viktor 7.5 UKR M 2388 2379 +0.05 53.0 41.5 1 1 ½ ½ 1 1 ½ 1 ½
2 Plaksin, Valeriy 7.0 UKR M 2151 2290 +0.93 44.0 34.5 1 1 1 ½ ½ ½ 1 1 0
3 NM Chernov, Evgen 6.5 UKR M 2341 2230 -0.79 50.5 40.0 0 1 1 1 1 ½ 1 ½ ½
4 Kozhemyako, Mykola U50 6.5 UKR M 2038 2279 +2.17 49.0 39.5 1 1 ½ ½ 1 ½ 0 1 1
5 FM Guk, Ilja U50 6.0 UKR M 2199 2251 +0.42 51.5 39.5 1 1 1 1 ½ ½ ½ ½ 0
6 Khazankin, Moisei 6.0 UKR M 1946 2149 +0.97 44.5 34.0 1 1 0 1 0 1 0 1 1
7 Yurasov, Oleg 6.0 UKR M 2138 2270 +0.86 44.0 33.0 1 0 1 0 1 1 1 0 1
8 IM Revuckij, Vladimir 5.5 UKR M 2086 1856 -1.10 50.0 38.5 1 0 0 1 1 1 0 1 1
9 Stepaniets Anatoliy 5.5 UKR M 0 2001 2001 44.5 34.5 1 1 0 1 1 0 ½ 0 1
10 IM Chubar, Vladimir 5.5 UKR M 1981 1865 -0.49 42.0 32.5 ½ 1 1 ½ 0 1 1 0 0
11 Kabanov Igor U50 5.5 UKR M 0 2121 0 41.5 32.5 1 0 0 1 1 0 1 0 1
12 Orel Grigoryi 5.5 UKR M 0 2067 2067 38.0 29.5 1 1 1 0 0 0 1 1 0
13 Primachenko Mikhail 5.0 UKR M 0 1952 1952 47.0 36.0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
14 Bardar Viktor 5.0 UKR M 2117 1992 -0.66 43.0 34.5 1 0 0 1 1 0 ½ ½ 1
15 Yaroshik Grigoryi 5.0 UKR M 0 1833 0 41.5 33.0 0 1 1 0 1 0 1 0 1
16 Chaika Nikolai 5.0 UKR M 0 1317 0 41.0 32.0 1 0 1 1 0 1 ½ 0 0
17 Lukianenko Ivan U50 5.0 UKR M 0 2045 2045 40.0 31.0 0 0 + 0 1 1 ½ 1 0
18 Stuk Valeryi U50 5.0 UKR M 0 1887 1887 39.0 31.5 1 0 0 0 ½ + 0 1 1
19 FM Belosvetov, Nikolaj 4.5 UKR M 2125 1942 -1.00 48.5 38.5 0 1 1 0 0 1 0 1 0
20 IM Dovzhenko, Viktor U50 4.5 UKR M 2082 1984 -0.54 45.0 35.5 0 + 1 1 0 0 0 1 0
21 Kliuzhev Boris 4.5 UKR M 0 1446 0 44.5 34.5 ½ 0 1 0 0 1 1 ½ 0
22 Medvid Anatoliy U50 4.0 UKR M 0 1874 1874 42.0 33.0 0 0 1 1 0 1 0 1 0
23 Kiktev, Grigory 4.0 UKR M 2062 1328 -0.82 40.5 31.5 0 1 0 1 0 0 1 0 1
24 Melnichenko Leonid 4.0 UKR M 0 1884 1884 38.5 29.0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
25 Pavlenko Vytalyi U50 4.0 UKR M 0 1243 1243 36.0 28.5 0 0 1 0 0 1 0 1 +
26 Ostakh Ivan U50 4.0 UKR M 0 1249 1249 34.0 26.5 + 0 0 0 1 0 ½ 0 1
27 Zubov Ivan U50 4.0 UKR M 0 1907 0 32.5 25.5 0 0 0 + 1 0 0 0 1
28 Zhurba Alexander 3.5 UKR M 0 1345 0 40.5 30.5 0 0 0 0 + 0 1 1 0
29 Andreev, Volodymyr 3.5 UKR M 1833 0 +0.00 35.0 28.0 0 1 0 0 ½ 0 0 + 0
30 Shareiko Valeryi 3.5 UKR M 0 1033 0 33.0 26.0 0 0 0 1 0 + ½ 0 0
31 Sklyar Dmitro U50 3.0 UKR M 0 1950 1950 40.0 30.0 0 0 1 0 0 - + 0 0
32 Lyovuskin Alexandr U50 3.0 UKR M 0 1433 0 39.0 29.5
33 Tsurenko Ivan 3.0 UKR M 0 2014 0 38.0 30.5
34 Plaksin Vladimir U50 3.0 UKR M 0 1107 0 30.0 23.0
35 Sukhomlin Ivan 3.0 UKR M 0 0 0 25.5 20.0
36 Matvienko Ivan U50 2.0 UKR M 0 1234 1234 34.0 25.5
37 Ostapets Vytalyi U50 2.0 UKR M 0 1260 0 32.0 24.0
38 Shipylin Voloimir 1.0 UKR M 0 0 0 29.5 20.5