БЛІЦ
Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH BH-HiLo 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Tverdohlebov, Viktor 7.0 UKR M 2328 2244 -0.37 49.0 39.0 1 1 ½ ½ 1 1 ½ 1 ½
2 Bardar, Viktor 6.5 UKR M 2052 2282 +1.50 52.5 41.5 1 1 1 ½ ½ ½ 1 1 0
3 Medvid, Anatoliy U50 6.5 UKR M 0 2247 +1.00 50.5 39.5 0 1 1 1 1 ½ 1 ½ ½
4 Plaksin, Valeriy 6.5 UKR M 2067 2302 +0.91 47.0 38.0 1 1 ½ ½ 1 ½ 0 1 1
5 Voloshin, Yuriy 6.0 UKR M 2150 2139 -0.07 51.5 40.5 1 1 1 1 ½ ½ ½ ½ 0
6 IM Revuckij, Vladimir 6.0 UKR M 2228 2033 -0.98 45.0 36.0 1 1 0 1 0 1 0 1 1
7 Lyovuskin, Aleander U50 6.0 UKR M 0 1914 1914 42.5 33.5 1 0 1 0 1 1 1 0 1
8 Stepanets, Anatolij 6.0 UKR M 2030 2950 +1.30 39.5 31.5 1 0 0 1 1 1 0 1 1
9 Chernov, Evgen 5.5 UKR M 2279 1879 -1.95 49.5 38.5 1 1 0 1 1 0 ½ 0 1
10 Kozhemyako, Mykola U50 5.0 UKR M 0 2109 +0.50 47.5 38.0 ½ 1 1 ½ 0 1 1 0 0
11 Kiktev, Grigory 5.0 UKR M 1908 2061 +0.44 44.0 35.0 1 0 0 1 1 0 1 0 1
12 IM Dovzhenko, Viktor U50 5.0 UKR M 2021 1886 -0.70 43.5 34.5 1 1 1 0 0 0 1 1 0
13 Skliar Dmitro U50 5.0 UKR M 0 2168 +1.00 41.0 32.5 1 1 0 0 1 1 0 0 1
14 Lukianenko Ivan U50 5.0 UKR M 0 1241 0 39.0 29.5 1 0 0 1 1 0 ½ ½ 1
15 Kabanov, Igor U50 5.0 UKR M 0 1333 1333 36.5 28.5 0 1 1 0 1 0 1 0 1
16 Chaika, Nikolay 4.5 UKR M 0 1796 1796 46.5 36.0 1 0 1 1 0 1 ½ 0 0
17 Shemet, Viktor 4.5 UKR M 0 1178 1178 40.5 32.0 0 0 + 0 1 1 ½ 1 0
18 Stuk, Valeriy U50 4.5 UKR M 1747 1347 -0.08 32.0 25.5 1 0 0 0 ½ + 0 1 1
19 Pavlenko, Vytaliy U50 4.0 UKR M 0 1821 1821 44.5 34.0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
20 Zaporozhets, Konstantin U50 4.0 UKR M 0 1145 1145 43.5 33.5 0 + 1 1 0 0 0 1 0
21 Yaroshik, Grigoriy 4.0 UKR M 0 1949 0 42.5 34.0 ½ 0 1 0 0 1 1 ½ 0
22 Yurasov Oleg 4.0 UKR M 0 1108 0 37.0 29.5 0 0 1 1 0 1 0 1 0
23 Sukhomlin, Ivan 4.0 UKR M 0 2547 0 33.5 25.5 0 1 0 1 0 0 1 0 1
24 Primachenko, Mikhail 4.0 UKR M 0 1860 0 33.0 26.0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
25 Matvienko, Ivan U50 4.0 UKR M 0 2014 0 32.5 24.0 0 0 1 0 0 1 0 1 +
26 Zubov, Ivan U50 3.5 UKR M 0 1221 0 34.0 25.0 + 0 0 0 1 0 ½ 0 1
27 Ostakh Ivan U50 3.0 UKR M 0 1164 0 31.0 23.0 0 0 0 + 1 0 0 0 1
28 Andreev, Volodymyr 3.0 UKR M 1699 0 +0.00 28.0 21.5 0 0 0 0 + 0 1 1 0
29 Samoylovich, Anatoliy U50 2.5 UKR M 0 1524 1524 34.0 26.0 0 1 0 0 ½ 0 0 + 0
30 Plaksin, Vladimir U50 2.5 UKR M 0 1700 1700 33.0 24.5 0 0 0 1 0 + ½ 0 0
31 Ostapets, Vytaliy U50 2.0 UKR M 0 1883 0 31.5 21.5 0 0 1 0 0 - + 0 0