No PNo Name Score WP SB PS rat TRP W-We
 1. 51 Zazuliak, Andriy          9.5 78.5 66.25 57.0 2198 2379 +2.34
 2. 45 Amirov, Viktor            9.0 78.0 62.25 53.5 2230 2319 +1.05
 3. 21 Kovtun, Dmitriy           8.0 79.5 56.00 49.5 2220 2262 +0.65
    20 Bondar, Wladimir          8.0 71.5 45.50 49.0 2017 2161 +1.83
 5. 36 Bilokha, Sergey           7.5 71.5 45.75 50.0 2159 2111 -0.33
    19 Karmazin, Oleksandr       7.5 61.0 41.00 38.5 0 1795 +1.50
 7. 28 Ivaschenko, Yriy          7.0 73.0 40.50 42.5 2061 2032 -0.02
    33 Tsushko, Volodymyr        7.0 72.5 41.00 45.0 1925 1946 +0.33
    34 Khomenko, Pavlo           7.0 70.0 39.50 44.0 1687 1960 +2.88
    40 Khodotov, Jury            7.0 69.0 37.25 43.5 2216 2044 -1.73
    42 Bendiuk, Alexander        7.0 65.5 38.00 41.5 1795 1843 +1.00
    43 Gorgola, Georgiy          7.0 65.5 38.00 40.0 2013 2000 -0.12
13. 32 Padalka, Artem            6.5 74.5 37.50 48.0 2131 1967 -1.45
    49 Mal`tsev, Oleksandr       6.5 68.5 37.00 41.0 0 1847 +1.00
    16 Hryshchenko, Mykhailo     6.5 66.0 36.50 36.0 2058 1935 -0.92
    25 Tytianiuk, Artem          6.5 63.0 35.25 38.0 1447 1729 +2.90
17. 39 Khodotov, Gennady         6.0 73.5 37.00 43.0 2133 2000 -1.34
    41 Mikitin, Andrey           6.0 67.0 32.50 41.0 0 1887 1887
    12 Vasylchenko, Maksym       6.0 61.5 28.00 34.0 1468 1615 +0.75
    23 Shvachich, Mykhaylo       6.0 59.5 28.25 33.0 1715 1535 -1.67
    3 Khomenko, Tatyana         6.0 56.5 25.50 33.0 1462 1718 +2.15
    47 Kybkalo, Volodymyr        6.0 50.0 22.25 29.5 1351 1411 +0.18
23. 15 Petrov-Khomenko, Alexandr 5.5 73.0 33.50 39.5 1949 1930 -0.13
    26 Palko, Sergiy             5.5 68.0 29.75 32.5 1885 1602 -1.31
    52 Scherbov, Grigory         5.5 66.0 30.00 40.5 1969 1807 -1.56
    9 Fedorenko, Serhiy         5.5 64.0 26.00 35.5 0 1877 1877
    29 Chemersky, Leonid         5.5 62.5 28.00 38.0 1961 1646 -3.01
    44 Kybkalo, Oleksandr        5.5 60.0 25.75 32.0 1191 1402 +1.58
    27 Postolnik, Vitaliy        5.5 59.0 25.50 34.5 1886 1765 -0.85
    48 Olefirov, Nikolay         5.5 58.0 26.50 35.5 1417 1353 -0.75
    38 Sporykhin, Vitaliy        5.5 46.5 20.75 25.5 0 1543 1543
32. 4 Akimochkin, Viktor        5.0 62.5 23.50 37.0 1441 1676 +1.77
    10 Kravchenko, Sergey        5.0 58.5 22.00 34.0 0 1605 1605
    2 Karpov, Anatoliy          5.0 56.5 20.50 29.0 0 1631 1631
    7 Beregovyi, Mykola         5.0 53.5 17.00 26.0 0 1574 1574
    14 Serdiuk, Myroslav         5.0 52.5 18.75 23.0 1768 1583 -0.92
    24 Syomina, Maryna           5.0 52.5 17.50 31.0 1121 1397 +1.62
38. 18 Zdorovets, Anna           4.5 60.0 19.25 27.5 0 1531 1531
    13 Mudryy, Maksym            4.5 48.0 13.25 19.0 0 960 960
    31 Medvedev, Sergey          4.5 44.5 14.75 20.0 1797 1410 -1.35
41. 11 Troyan, Leonid            4.0 56.0 15.25 21.0 0 1453 1453
    50 Romanchenko, Alisa        4.0 56.0 14.50 28.0 1335 1182 -1.44
    5 Gayday, Nazar             4.0 51.0 10.75 19.0 0 1254 1254
    30 Kislyi, Vasyl             4.0 48.0 10.75 21.0 1854 722 -2.76
    17 Polyvko, Maksim           4.0 47.5 14.00 24.0 1055 576 -1.05
    37 Shevchenko, Yevhen        4.0 40.0 12.25 16.0 0 1351 1351
47. 1 Karpov, Andrii            3.5 56.0 14.00 21.5 1110 1338 +1.68
48. 6 Zaslavs'kyy, Vadym        3.0 53.0 13.00 24.0 0 892 892
    46 Kybkalo, Mykhailo         3.0 51.5  7.75 18.0 0 1380 1380
    35 Hryshchenko, Lillia       3.0 45.0  7.25 20.0 0 586 586
    8 Chystyakov, Pavlo         3.0 38.0  7.75 13.0 0 793 793