N ID number Name Title Fed Rtg Born 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Place Title Norms
1 14145928 Sydoryka Vladyslav FM UKR 2318 2003 x
2 14106248 Shkuran Danylo IM  UKR 2329 1985 x
3 14129558 Roshka Yevgeniy FM  UKR 2456 2001 x
4 14156130 Vakulenko Oleksandr UKR 2262 2005 x
5 13900447 Bets Anatolij IM MDA 2249 1966 x
6 14150883 Malynovskyi Rostyslav FM UKR 2238 2004 x
7 13510770 Papunidi Matvey  BLR 2175 2004 x
8 14108917 Kryvoruchko Vita WGM UKR 2146 1988 x
9 13300202 Kagramanianz Vartan IM ARM 2238 1966 x
10 1172468 Kowalski Igor FM  POL 2332 2001 x