Група - "А" / Group - "A"  Група - "B" / Group - "B" 
Ном. Рейт Имя Рез. Имя Рейт Ном. Ном. Рейт Имя Рез. Имя Рейт Ном.
1 1 2162 FM Burnett Andrew ½ - ½ Bogdanov Egor 2348 10 1 1 2288 FM Goluch Piotr 0 - 1 FM Krykun Yuriy 2238 10
2 2 2132 Krzywda Andrzej 0 - 1 Pugachov Ilia 2025 9 2 2 2326 IM Nester Ihor 1 - 0 Rozycki Bartlomiej 2166 9
3 3 2248 IM Sevostianov Pavel ½ - ½ Khamidov Komil 2135 8 3 3 2292 IM Kagramanianz Vartan ½ - ½ Bilych Olexiy 1967 8
4 4 2332 FM Bykovskiy Oleg ½ - ½ FM Terletsky Oleg 2279 7 4 4 2217 Gavrish Leonid 0 - 1 IM Frolov Artur 2390 7
5 5 2424 IM Golubka Petro 1 - 0 IM Bondarets Vadim 2266 6 5 5 2243 WIM Dolzhykova Kateryna 1 - 0 Sanz Wawer Daniel 2178 6
1 10 2348 Bogdanov Egor ½ - ½ IM Bondarets Vadim 2266 6 1 10 2238 FM Krykun Yuriy ½ - ½ Sanz Wawer Daniel 2178 6
2 7 2279 FM Terletsky Oleg ½ - ½ IM Golubka Petro 2424 5 2 7 2390 IM Frolov Artur 1 - 0 WIM Dolzhykova Kateryna 2243 5
3 8 2135 Khamidov Komil 0 - 1 FM Bykovskiy Oleg 2332 4 3 8 1967 Bilych Olexiy 1 - 0 Gavrish Leonid 2217 4
4 9 2025 Pugachov Ilia ½ - ½ IM Sevostianov Pavel 2248 3 4 9 2166 Rozycki Bartlomiej ½ - ½ IM Kagramanianz Vartan 2292 3
5 1 2162 FM Burnett Andrew ½ - ½ Krzywda Andrzej 2132 2 5 1 2288 FM Goluch Piotr ½ - ½ IM Nester Ihor 2326 2
1 2 2132 Krzywda Andrzej 1 - 0 Bogdanov Egor 2348 10 1 2 2326 IM Nester Ihor ½ - ½ FM Krykun Yuriy 2238 10
2 3 2248 IM Sevostianov Pavel 1 - 0 FM Burnett Andrew 2162 1 2 3 2292 IM Kagramanianz Vartan ½ - ½ FM Goluch Piotr 2288 1
3 4 2332 FM Bykovskiy Oleg 1 - 0 Pugachov Ilia 2025 9 3 4 2217 Gavrish Leonid 1 - 0 Rozycki Bartlomiej 2166 9
4 5 2424 IM Golubka Petro 1 - 0 Khamidov Komil 2135 8 4 5 2243 WIM Dolzhykova Kateryna 1 - 0 Bilych Olexiy 1967 8
5 6 2266 IM Bondarets Vadim 1 - 0 FM Terletsky Oleg 2279 7 5 6 2178 Sanz Wawer Daniel ½ - ½ IM Frolov Artur 2390 7
1 10 2348 Bogdanov Egor ½ - ½ FM Terletsky Oleg 2279 7 1 10 2238 FM Krykun Yuriy ½ - ½ IM Frolov Artur 2390 7
2 8 2135 Khamidov Komil 0 - 1 IM Bondarets Vadim 2266 6 2 8 1967 Bilych Olexiy ½ - ½ Sanz Wawer Daniel 2178 6
3 9 2025 Pugachov Ilia 0 - 1 IM Golubka Petro 2424 5 3 9 2166 Rozycki Bartlomiej 1 - 0 WIM Dolzhykova Kateryna 2243 5
4 1 2162 FM Burnett Andrew 0 - 1 FM Bykovskiy Oleg 2332 4 4 1 2288 FM Goluch Piotr 1 - 0 Gavrish Leonid 2217 4
5 2 2132 Krzywda Andrzej 0 - 1 IM Sevostianov Pavel 2248 3 5 2 2326 IM Nester Ihor ½ - ½ IM Kagramanianz Vartan 2292 3
1 3 2248 IM Sevostianov Pavel ½ - ½ Bogdanov Egor 2348 10 1 3 2292 IM Kagramanianz Vartan 0 - 1 FM Krykun Yuriy 2238 10
2 4 2332 FM Bykovskiy Oleg 1 - 0 Krzywda Andrzej 2132 2 2 4 2217 Gavrish Leonid 0 - 1 IM Nester Ihor 2326 2
3 5 2424 IM Golubka Petro 0 - 1 FM Burnett Andrew 2162 1 3 5 2243 WIM Dolzhykova Kateryna 0 - 1 FM Goluch Piotr 2288 1
4 6 2266 IM Bondarets Vadim ½ - ½ Pugachov Ilia 2025 9 4 6 2178 Sanz Wawer Daniel ½ - ½ Rozycki Bartlomiej 2166 9
5 7 2279 FM Terletsky Oleg 1 - 0 Khamidov Komil 2135 8 5 7 2390 IM Frolov Artur 1 - 0 Bilych Olexiy 1967 8
1 10 2348 Bogdanov Egor ½ - ½ Khamidov Komil 2135 8 1 10 2238 FM Krykun Yuriy 1 - 0 Bilych Olexiy 1967 8
2 9 2025 Pugachov Ilia 0 - 1 FM Terletsky Oleg 2279 7 2 9 2166 Rozycki Bartlomiej 0 - 1 IM Frolov Artur 2390 7
3 1 2162 FM Burnett Andrew ½ - ½ IM Bondarets Vadim 2266 6 3 1 2288 FM Goluch Piotr 1 - 0 Sanz Wawer Daniel 2178 6
4 2 2132 Krzywda Andrzej 0 - 1 IM Golubka Petro 2424 5 4 2 2326 IM Nester Ihor ½ - ½ WIM Dolzhykova Kateryna 2243 5
5 3 2248 IM Sevostianov Pavel ½ - ½ FM Bykovskiy Oleg 2332 4 5 3 2292 IM Kagramanianz Vartan 0 - 1 Gavrish Leonid 2217 4
1 4 2332 FM Bykovskiy Oleg 1 - 0 Bogdanov Egor 2348 10 1 4 2217 Gavrish Leonid 0 - 1 FM Krykun Yuriy 2238 10
2 5 2424 IM Golubka Petro ½ - ½ IM Sevostianov Pavel 2248 3 2 5 2243 WIM Dolzhykova Kateryna 0 - 1 IM Kagramanianz Vartan 2292 3
3 6 2266 IM Bondarets Vadim 0 - 1 Krzywda Andrzej 2132 2 3 6 2178 Sanz Wawer Daniel ½ - ½ IM Nester Ihor 2326 2
4 7 2279 FM Terletsky Oleg 0 - 1 FM Burnett Andrew 2162 1 4 7 2390 IM Frolov Artur 1 - 0 FM Goluch Piotr 2288 1
5 8 2135 Khamidov Komil ½ - ½ Pugachov Ilia 2025 9 5 8 1967 Bilych Olexiy ½ - ½ Rozycki Bartlomiej 2166 9
1 10 2348 Bogdanov Egor 0 - 1 Pugachov Ilia 2025 9 1 10 2238 FM Krykun Yuriy ½ - ½ Rozycki Bartlomiej 2166 9
2 1 2162 FM Burnett Andrew 1 - 0 Khamidov Komil 2135 8 2 1 2288 FM Goluch Piotr 1 - 0 Bilych Olexiy 1967 8
3 2 2132 Krzywda Andrzej 1 - 0 FM Terletsky Oleg 2279 7 3 2 2326 IM Nester Ihor ½ - ½ IM Frolov Artur 2390 7
4 3 2248 IM Sevostianov Pavel ½ - ½ IM Bondarets Vadim 2266 6 4 3 2292 IM Kagramanianz Vartan ½ - ½ Sanz Wawer Daniel 2178 6
5 4 2332 FM Bykovskiy Oleg ½ - ½ IM Golubka Petro 2424 5 5 4 2217 Gavrish Leonid ½ - ½ WIM Dolzhykova Kateryna 2243 5
1 5 2424 IM Golubka Petro 1 - 0 Bogdanov Egor 2348 10 1 5 2243 WIM Dolzhykova Kateryna 0 - 1 FM Krykun Yuriy 2238 10
2 6 2266 IM Bondarets Vadim 0 - 1 FM Bykovskiy Oleg 2332 4 2 6 2178 Sanz Wawer Daniel 1 - 0 Gavrish Leonid 2217 4
3 7 2279 FM Terletsky Oleg ½ - ½ IM Sevostianov Pavel 2248 3 3 7 2390 IM Frolov Artur ½ - ½ IM Kagramanianz Vartan 2292 3
4 8 2135 Khamidov Komil ½ - ½ Krzywda Andrzej 2132 2 4 8 1967 Bilych Olexiy ½ - ½ IM Nester Ihor 2326 2
5 9 2025 Pugachov Ilia 0 - 1 FM Burnett Andrew 2162 1 5 9 2166 Rozycki Bartlomiej 0 - 1 FM Goluch Piotr 2288 1