Group A Group B
Имя Рейт. Фед We K Рп IM Имя Рейт. Фед We K Рп IM WGM
FM BURNETT ANDREW 2162 SCO 3,56 20 2243 7 FM GOLUCH PIOTR 2288 POL 5,22 20 2224 7
KRZYWDA ANDRZEJ 2132 POL 3,18 20 2247 7 IM NESTER IHOR 2326 UKR 5,7 10 2220
IM SEVOSTIANOV PAVEL 2248 RUS 4,65 10 2234 IM KAGRAMANIANZ VARTAN 2292 ARM 5,28 10 2224
FM BYKOVSKIY OLEG 2332 UKR 5,72 20 2224 7 GAVRISH LEONID 2217 UKR 4,28 20 2232 7
IM GOLUBKA PETRO 2424 UKR 6,79 10 2214 WIM DOLZHYKOVA KATERYNA 2243 UKR 4,64 20 2229 7 7
IM BONDARETS VADIM 2266 UKR 4,90 10 2232 SANZ WAWER DANIEL 2178 POL 3,79 40 2236 7
FM TERLETSKY OLEG 2279 UKR 5,06 20 2230 7 IM FROLOV ARTUR 2390 UKR 6,46 10 2213
KHAMIDOV KOMIL 2135 POL 3,23 20 2246 7 BILYCH OLEXIY 1967 UKR 1,44 40 2260 7
PUGACHOV ILIA 2025 UKR 1,98 20 2258 7 ROZYCKI BARTLOMIEJ 2166 POL 3,63 20 2238 7
BOGDANOV EGOR 2348 UKR 5,93 10 2223 7 FM KRYKUN YURIY 2238 UKR 4,56 20 2230 7